1. YAZARLAR

  2. Alaettin KÖKSAL

  3. 28 ŞUBAT SURECİ VE ERBAKAN
Alaettin KÖKSAL

Alaettin KÖKSAL

Yazarın Tüm Yazıları >

28 ŞUBAT SURECİ VE ERBAKAN

A+A-
         Öncelikle 28 Şubat 1997 süreci nedir, sorusuna kısaca cevap vermeye çalışalım.  28-Şubat sureci; Türkiye’nin milli ve yerli kalkınmasına engel olmak için yapılan dış destekli iç operasyondur.  Ülkemiz ve İslam dünyası üzerinde hain emelleri olan, ırkçı Siyonist emperyalist şer güçlerin hazırladığı  “KARA KAPAKLI”   kitabın içinde yazılan, zaman ve şartlara göre uygulamaya konulan şer güçlerin ana gayesine hizmet eden, birbirini tamamlayan bölümlerden bir bölümdür. 
 Kara kapaklı kitabın ana gayesi; Siyon krallığını kurmak, dünya hâkimiyetini ele geçirmek, İslam dinini ve müslümanları ortadan kaldırmaktır. Irkçı Siyonist emperyalistler bu üç hedefe ulaşabilmeleri için, önlerine en büyük engel olarak İslam dinini ve müslümanları gördüklerinden, ana hedeflerinde, müslümanların ümmet inancını zayıflatarak ortadan kaldırmaktır.  Bu hususta her türlü alçaklığı yaptılar ve yapmaktadırlar.  Siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel krizler çıkarmaktan,  dış destekli terör olaylarını desteklemekten,  mezhep çatışmaları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığını teşvik etmekten, suikastlar yapmaktan, insan onuruna ve haysiyetine yakışmayan her türlü ahlaksızlıkların yayılmasına ve yaşanmasına maddi olarak yardımcı olmaktan hiçbir zaman geri durmadılar.
 Ülkemizi ve İslam dünyasının birlik ve beraberliğini bozmak için, halkımızı sağcı- solcu, ilerici- gerici, Kürt- Türk, alevi- suni gibi tefrika fitnesine düşürmek suretiyle, milletin ahlak değerlerini sosyal yapısını alabildiğine tahrik ederek,  müslümanları yumuşak bir lokma haline getirmeye çalışmaktadırlar.
İslam dünyasında yaşanan iç terör olaylarının ve dış saldırıların arka planında Siyonistlerin parmağı olduğunu unutmamalıyız. 
          İslam dünyasını ifsat etmek için, hain planların sıralandığı kara kapaklı kitabın mimari ırkçı Siyonistlerdir.   Kara kapaklı kitapta yazılan hain planlar, Birleşmiş Milletler teşkilatı bünyesinde veto hakkına sahip beş daimi ülke olarak, Amerika, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa tarafından uygulanır. Yerli iş birlikçiler ve taşeron terör örgütlerde bu işin hamallığını yaparlar.  Zalimler, gönüllü hamallar,  güce ve vesayete boyun eğenler, unutmasınlar ki, Siyonistler tarih boyunca hep fitne çıkardılar. Yaktıkları fitne ateşinde boğuldular, yine boğulacaklardır.
 28Şubat surecinin arka planını anlayabilmek için, 1897 tarihinde İsviçre’nin Bazel şehrinde Teothor Herzl’in başkanlığında toplanan 200 Siyonist delegenin aldıkları şu üç kararı bilmeliyiz. 1- Filistin toprakları üzerinde İsrail devletini kurmak için Osmanlı devletini yıkmalıyız. 2-  Nil’den Fırat’a kadar uzanan topraklara sahip olmalıyız.3- Bu toraklar üzerinde Salamon karlığını kurarak, dünya hâkimiyetini ele geçirmeliyiz. Birinci dünya savaşını çıkarmak suretiyle Osmanlı devletini yıktılar. İkinci dünya savaşını çıkardılar, l947 yılında İsrail devletini kurdular. Üçüncü hedefleri olan, Nil’den Fırat’a kadar olan toprakları ele geçirip, Salamon krallığını kuramadılar. Bugün İslam dünyasının yaşadığı savaş bu savaştır. Bana göre bu savaşın adı, üçünü dünya savaşıdır.
1947 tarihinde günümüze kadar yapılan Siyonist savaşların, başarıya ulaşabilmesi için, öncelikle Erbakan engelini aşmak gerekiyordu. Bundan dolayı 28 Şubat surecini devreye koydular.  Farklı ağızlar vasıtasıyla medya yoluyla, 28 Şubat surecinin 1000 yıl süreceğini,  ilan ettiler. Ülkemizi bölmek, kalkınmasına engel olmak isteyen hain şer güçlere karşı, halkımız ve devlet büyüklerimiz tarih boyunca, sabırlı bir şekilde, günün şartlarına göre bazen ılımlı, bazı kere sert tedbirlerle zalimlerin planlarını tersyüz etmiştir ve edecektir.
 28 Şubat surecini siyasi bir satranç oyununa benzetirsek, Bu oyunun bir tarafında merhum Erbakan Hoca, diğer tarafında diğerleri oturmuştur.  Seyirciler, taraf oldukları şahsiyetlerin yaptıkları hamleleri, anladıkları veya gördükleri kadarıyla takdir ve tenkit ederler. Merhum Erbakan Hoca, hayatı boyunca diğerleriyle yaptığı mücadeleyi anlamak için; Erbakan Hocanın gençliğinden üniversite hocalığına, odalar birliği başkanlığından siyasete girişine, Kıbrıs barış harekâtından ağır sanayi hamlesine, İslam birleşmiş milletler teşkilatından D-8 kadar yaptığı mücadeleyi derinlemesine araştırarak anlayabiliriz.  
         Yaptığı ilmi ve siyasi, tüm mücadeleleri her zaman kazandığı halde, seyircilerden beklediği fiili desteği tam olarak alamamasına rağmen, milletin gönül desteğini almıştır. Bu gönül desteğini milletimiz farklı zamanlarda farklı partilere vermiştir. Bu durumu çok iyi gören ve bilen Erbakan Hoca; diğerleriyle oynadığı siyasi satrancın stratejik planlarını karşı tarafa sızdırmadan,  nasıl ve ne şekilde kimlerle uygulamaya koyduğunu feraset ehli insanlar anlayabilir.
 Ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına engel olmak için,28-Şubat-1997 sürecini bilerek devreye alanlar, bilmeden bu surece alet olanlar, istedikleri neticeyi almadılar.  Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 216. Ayetinde şöyle buyuruyor. “.. Fakat olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa o hakkınızdan bir iyiliktir.  Olur ki bir şeyi seversiniz oysa o hakkınızda bir kötülüktür. Siz bilemezsinizi Allah bilir.” Merhum Erbakan Hoca’nın  “ Ben mağlup olmadım, ırkçı Siyonistler, ABD ve iş birlikçiler mağlup oldu” ifadesiyle neye işaret ettiğini görebilmek için, sabırla gelişen ve değişen olaylara bakarak anlayabiliriz 
 28, Şubatçılar;   Merhum Erbakan hocayı iktidardan uzaklaştırmak için,  kendilerini beşli çete olarak tanıtan ( TİSK, TESK, DİSK, TOBB, TUSİAT)  ve diğer sol dernekler ve bir kısım medya ve bazı generallerle birlikte topluca harekete geçerek, postmodern darbe yöntemiyle Merhum Erbakan Hocayı iktidardan uzaklaştırdılar. Lakin istediklerini elde edemediler. Millet daha bilinçli bir şekilde öze doğru yönelerek milletini manevi değerlerine saldıranlara inat manevi değerlere önem veren siyasi partileri iktidara taşımış oldular.  Zira şeytanların hileleri zayıftır. Yegâne galip olan Yüce Allah’tır  
 
28 Şubat surecinde İsrail Cumhurbaşkanı olan ‘VEİTZMAN’  söyle diyordu ; “ Cumhurbaşkanı Demirel benim çok yakın dostumdur. Onu iyi tanırım. İslamcı iktidarı engellemek için elinden geleni yapıyor. Ayrıca ordunun da bu konuda sesiz kalacağını sanmıyorum.” (13-6-1996) Hürriyet)   28, Şubat surecini bilerek yapanlar, tarihin karanlık sayfalarında, bu surece alet olanlar tarihin gri sayfalarında yerlerini almışlardır. Merhum Erbakan Hoca ve onun takip edenler, hem milletin gönlünde, hem de tarihin beyaz sayfalarında yerlerin almışlar ve alacaklardır. Tarih şahittir ki, şer güçlere karşı milletimizle birlikte Erbakan Hoca galip gelmiştir. Yüce Allah’a (CC) teslim olanlar mağlup olmaz.
 
Her kurumun içinden yanlış insanlar çıkabilir.  T.C. ordusu kökü mazide daları geleceğe uzanan, ağırlıklı olarak milli, yerli ve devletçi bir damara sahiptir. 28 Şubat süreciyle bu damarın kuşatılıp kuşatılmadığı, kimlerin milli ve yerli düşündükleri, kimlerin şahsi ikbal ve menfaatlerine düşkün olduğu, kimlerin dine değerlere ve milletin inancına saygılı olup olmadığı, kimlerin İslam diniyle barışık olmadığı, vesayetle hareket ettiği turnusol kâğıdı gibi ortaya çıkmıştır.
 
Şu hususu da ifade etmek istiyorum. Gerek 28 Şubat surecinde gerekse 1980 askeri darbesinden sonra sol gruplar ve rantiyeci çevreler iktidara gelmiş olsalardı devletin sivil ve resmi kurumlarında istedikleri gibi kadrolaşacaklarından bu iki surece asla karşı gelmeyeceklerdi. Nitekim adalet bakanı olan Sayın Mehmet Moğultay’ın ve Sayın Seyfi Oktay”ın nasıl kadrolaştıklarına milletimiz şahittir.  Ayrıca 196l darbesini nasıl savunduklarını, 28 Şubat surecinde Merhum Erbakan hocayı nasıl yalnız bıraktıklarını, şimdide sevil bir anayasa yapmamak için nasıl yan çizdiklerini milletimiz net bir şekilde görmektedir.
 
28 Şubat sureciyle ve bu surece paralel olarak yapılan tüm operasyonlarla ülkemizin ekonomisine zarar vererek, şer güçlerin ve içteki maşaların iştahını kabartmışlardır.. Milletin manevi değerlerine saldırmak suretiyle halkın moralini bozmaya, çalıştılar, Bankaların kasaları boşaltarak, ülkeye milyarlarca dolar zarar vererek ülkenin kalkınmasına engel olmuşlardır.. Milli ve yerli düşünceli İş adamları, sivil ve resmi devlet memurları, haksız bir şekilde fişlenerek topluma karşı tehlikeli insanlar olarak göstermişlerdir. Ülkemizin dış dünyaya karşı itibarının sarsılmasına, İslam ümmetinin, Türkiye’den ümitlerinin kesilmesine vesile olmuşlardır. 
Bütün bu olumsuzlukları planlı bir şekilde devreye alan zalimler; İslam dinini terör dini olarak tanıtmak için,  ümitleri kırılmış, işsiz ve şuursuz bir şekilde başıboş dolaşan, İslam dünyasının gençlerini planlı bir şekilde örgütleyerek İslam dünyasında terör örgütlerinin kurulmasına ön ayak olmuşlardır. Bir taşla iki kuş vurmak isteyen,  alçaklıkta sınır tanımayan zalimler, kendi tuzaklarına düşecekleri gün yakındır.
28 Şubat surecinde bazı sivil ve resmi kişilerin neler yaptıklarını milletimiz unutmuş değildir.  “  Botlarla camiye girildi, Besmele levhasına tükürüldü. Dini kitaplar toplatıp yaktırıldı. İrtica uydurmasıyla,  müslümanların PKK’dan daha tehlikeli olduğu ifade edildi. Merhum Erbakan Hocaya, insan onuruna yakışmayacak şekilde ağır hakaretler yapıldı. Başörtülü kızlara için ikna odaları kuruldu. 28-Şubat kararlarını tıpış- tıpış imzalayacaksın” manşetleri atıldı. 
28-Şubatçılara akıl danışmanlığı yapan, sözde İslami hassasiyetlere önem veren bir cemaatin lideri olan F. Gülen, 28 Şubatçılara, Refah partisini seçime yakın kapatınız ki seçime girmeye fırsat bulamasınlar gibi akıl vermeye çalıştı. Gazetelere beyanatlar vererek Erbakan Hocaya “Beceremediniz bırakın” gibi ifadeler kullandı. Bütün bu çirkinliklere, ülkesinin ve milletinin milli menfaatleri için büyük bir sabırla göğüs geren Erbakan hoca,  tarihin altın sayfalarında yerini aldı.  28 Şubat sürecinin ve paralelcilerin şımarık insanları, merhum Erbakan hocanın sabrından gerekli dersi çıkaramadıklarından, milletin ve tarihin önünde mağlup oldular. Şer güçlerin tatlı yalanlarına inanan nefsine mağlup bu mağrur kişiler, hala intikam peşinde koşmaları kendileri acısından hayra alamet değildir. 
  28 Şubatçılardan bazı kimseler, İstediklerini yaptıktan sonra, milletin kin ve nefretini yumuşatmak için, “ 28 Şubat surecinde medyanın dolduruşuna geldik ve çok yanlışlar yaptık. İnsanlar çile çekti, medya bizi aldattı.”  Gibi ve benzeri ifadelerle itirafta bulunanları, milletimiz sadece zavallılar diyerek muhatap almamıştır ve inanmamıştır. 
28 Şubat süreci, Türkiye’nin bölgesel güç olmasını istemeyen, ırkçı Siyonistlerin ve diğer şer güçlerin tezgâhladığı hain bir plandır. Bu süreç halen devam etmektedir bazı zamanlarda 5. Vitesle yol alırken bazı kerelere 2. Vitesle yoluna devam etmektedir. 7- Şubat 2012,  17-25 Aralık 2013 paralel yapının operasyonları, şer güçlerin hain planlarının yer aldığı “Kara kitaptan bir başka bölümdür. Kara kitaba göre savaşlarını sürdüren hainlerin gücü bitmek üzeredir. Nihayetinde müslümanlar galip gelerek yeniden nöbeti devralacaklardır. 
Bir makale içinde yazdığım/yazamadığım bu çirkin senaryolara karşı
 Merhum Erbakan hocamız şöyle diyordu; “ Yaşanan, yaşanmakta olan ve yaşanacak tüm olaylar, tarihin akışı içinde basit bir noktadır. RP’sinin kapatma olayı, büyük davamızda zerre kadar önemi yoktur. Yeniden büyük Türkiye’nin kurulması yolundaki çabalarımız devam edecektir.” Güç ve kuvvet sahibi yüce Allah’tır
 
                                                                                    
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu yazı toplam 821 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum