1. YAZARLAR

  2. Mustafa OKÇU

  3. CHP GENEL BAŞKANI VE DEĞİŞİM 
Mustafa OKÇU

Mustafa OKÇU

Yazarın Tüm Yazıları >

CHP GENEL BAŞKANI VE DEĞİŞİM 

A+A-

CHP Genel Başkanı çok önemli değişiklerin yapılacağını açıkladı. Genel Başkan değişim alanında şimdiye kadar iki önemli siyasi deney yaşadı. Birincisi, eski genel başkanın öncülüğünde, vesayet sistemine bağlı siyaset yanlılarının partiyi son ele geçirme hamlelerinde ortaya çıktı. 2012 Tüzük değişikliği ve kurultayı ile demokratik değişim ihtiyacı sahiplenilerek, üyelerle seçim, kadın ve gençlik kotası, yönetimlerin çarşaf liste ile oluşturulması, vb. değişiklerle partiyi ele geçirme hamlesi etkisizleştirildi. Demokratik değişim uygulamalarıyla CHP’nin demokratik dönüşümü tamamlanarak, vesayet sisteminin belirleyiciliğini gözeten siyaset anlayışının aşılması hedeflenmişti. Değişikliklerin kurumsal işleyişe taşınması, liderin ve merkez yönetimin kararlılığı ile sağlanabilecekti. Gerekli kararlılık sergilenemediği için vesayet sisteminin belirleyiciliğini gözeten anlayışın partiyi ele geçirme girişimi önlense bile aşılamadı, demokratik kurumsal dönüşüm tamamlanamadı. İkincisi ise adalet yürüyüşünün, halkın hayata tutunma mücadelesiyle, kendisini en verimli gerçekleştirme beklentisiyle örtüşüp, kendiliğindenlikle bütünleşmesi, kitleselleşmesi, toplumsal muhalefetin desteğine ulaşmış olmasının, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşınabilmesi fırsatıydı. Adalet yürüyüşü, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşınabilseydi, ihtiyaç duyulan, ekonomik/demokratik kurumsal sürdürülebilirliği sağlayabilecek siyaset temsil edilebilecekti. Adalet yürüyüşünün sağladığı fırsat da demokratik kurumsal dönüşümün tamamlanması yönüyle değerlendirilemedi.

 

GENEL BAŞKAN DÖNEMİNİ TAMAMLAMIŞTIR

Genel başkan, CHP siyasetine yapabileceğini yapmış, dönemini tamamlamıştır. CHP siyasetini, vesayet sisteminin belirleyiciliğini gözeten anlayıştan kurtarmış ancak aşılmasını sağlayamamıştır. CHP siyasetini, liderin ve merkezin belirleyiciliğinde, parti içi dengeler gözetilerek sürdürülen, nisbi demokratik uygulamalar gözetilerek tekrar edilen siyaset konumuna taşımıştır. CHP siyasetinin taşınabildiği bu düzey eski konumundan daha iyidir. Genel başkanın bu konuma ulaşılmasında verdiği mücadele takdir edilmektedir. Türkiye’nin demokratik dönüşüm döneminin kırılma noktasında yapılan seçimler bu siyasi konumla yönetilmiş, seçim sonrasının sorunları bu anlayışla karşılanmaya çalışılmaktadır. Sürdürülen siyasi konum nedeniyle, lidere ve merkeze bağlı yaklaşımlarla, parti içi dengelere bağlı, sıkıntıların geçiştirilmesi için uygulanan nisbi demokratikliklerle CHP anlayışının değiştirilmesinin mümkün olamayacağı açığa çıkmıştır.

 

YAPISAL DÖNÜŞÜM İHTİYACI

CHP’nin ana muhalefet sorumluluğunu temsil edebilmesi için değiştiremediği siyasi anlayışıyla yüzleşip aşmasına, kendisini yeniden üretmesine ihtiyaç vardır. İktidar hedefine özgülenen, yapısal demokratik dönüşüm değişikliğinin başarılmasıyla sürdürülecek siyaset ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yapılanlarla, denenlerle, demokratik dönüştürücü siyaseti temsil etmek mümkün olamadığı için bütün girişimler yetersiz kalmaktadır. 24 Haziran sonrasında, Cumhurbaşkanı adayının genel başkan olup olmaması üzerinden sergilenen, halkı, CHP’lileri bıktıran, gerilime, ayrışmaya sürükleyen girişimlerde görüldüğü gibi partiyi ele geçirme veya elde tutma yaklaşımları aşılamamaktadır.  Aynı siyaset anlayışının mevcut kadrolarla veya farklı kadrolarla tekrarlanmasıyla demokratik dönüşümün tamamlanamayacağı, demokratik dönüştürücü siyasetin temsil edilemeyeceği de ortaya çıkmıştır.

 

MEVCUT SİYASETİN SÜRDÜRÜLEMEZLİĞİ

CHP içerisinde bulunduğu, umutsuz, belirsiz, gerilimli, ayrışma ortamından hızla çıkmalıdır. Bütün toplumu kapsayan ve kucaklayan, bir üst konuma taşıyan hedefler ortaya konmalıdır. Bunun için 24 Haziranda başarıya taşınamayan, umudun, dinamizmin, heyecanın, yerel yönetimlerde başarıya taşınabileceğinin hissettirilmesine ihtiyaç vardır. Sandık çevreleri, köyler, mahalleler, ilçeler, iller, bölgeler ve bütün Türkiye’ yi, sorunları, ihtiyaç ve beklentileriyle sahiplenen ortak yeni hedeflere taşıyacak yaklaşımlar ortaya konulmalıdır. Anlayış değişikliğinin, yerel yönetim hazırlıkları kapsamında ortaya konulmaya çalışılması, içerisinde bulunulan durumdan çıkılması için çok önemlidir.

 

CHP SİYASETİNİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

CHP anlayışını dönüştürecek siyaset tanımı; 

• Halkın iradesinin belirleyiciliğini ve yapabilirliğini temel alan, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülen, halkın sorunlarının çözümünü, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını sağlayan siyaset vazgeçilmezdir.

 

CHP’nin temsil edeceği siyaset;

• CHP, demokratik dönüştürücü siyaseti temsil eder.

 

CHP anlayışını dönüştürecek temel yaklaşım alanları;

• CHP halkın partisidir.

• CHP üyelerin partisidir.

• CHP yerel dinamiklerin partisidir.

• CHP demokratik kural ve kurumların, etik değerlerin partisidir.

• CHP program ve projelerin partisidir.

• CHP evrensel, eşitlikçi, kapsayıcı, çoğulcu, çevreci partidir.

•CHP insanı, değerlerini, özgürlüğünü, dayanışmayı, yardımlaşmayı temel alan partidir.  

 

CHP’NİN DÖNÜŞEN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

CHP’nin dönüşen anlayışında demokrasi;

• Çatışmaları önleyen, değişimi, gelişimi, özgürleşmeyi sağlayan vazgeçilmez yaklaşımdır.

 

Dönüşen, sorumluluk almak ve yetki kullanmak;

• Çalışmak, üretmek, yarışmak, başarmakla ulaşılan yeterliliktir.

 

Bütün gönüllüleri kapsayan katılım ve katkı;

• Yetkililer, sorumlular, delegelerle birlikte, üyelerin ve seçmenlerin, ilçe ve il meclisleri toplantısından önce veya toplantı anında, yazılı veya sözlü, öneri, eleştiri, ve beklentilerini sunmalarıyla, bulundukları ilçe ve il meclisleri vasıtasıyla katılımları katkıları sağlanmalıdır. 

 

Siyasi çalışmaların, iyileştirmesi, geliştirmesi, değiştirilmesi, dönüştürülmesi anlayışı.

• Halkın iradesinin belirleyiciliği kapsamında, objektif verilerle, ölçme ve değerlendirmeler ışığında, seçimlerden, oylamalardan önce ve sonra, ilçe, il, bölge, parti merkez meclisinde yapılan oylamalarla, iyileştirme, geliştirme, uyarma, değiştirme, dönüştürme kararlarıyla sağlanır.

 

KURUMSAL DÖNÜŞÜM ALANLARI

Partinin bütün kurulları, sorumlulukları, yetki kullanımları, temsil etme alanları işlevsel hale gelmelidir. Seçme, seçilme, temsil etme, yetki kullanma, karar verme, uygulama alanları, değişen, gelişen, öğrenen, değerlendiren, uyaran, öneri geliştiren,  çalışan, üreten, yarışan, başaran,  işlevsel yaklaşımlarla yeniden yapılandırılmalıdır. Üyeler, delegeler, komisyonlar, kurullar, yönetimler, belediye meclisi üyeleri ve başkanları, parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri,  merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri ve genel başkan, alternatifliğe ve iktidar hedefine özgülenen demokratik kurumsal işleyişler kapsamında sorumluluklar yerine getirmelidirler.

 

İŞLEVSEL KURUMLAŞMA

Üyelik, ilçe delegeliği ve ön seçim delegeliği en temel en işlevsel, demokratik kurumlar haline gelmelidir. Her üyenin, her ilçe delegesinin, her ön seçim delegesinin kendi yaşam alanında sandık çevresi kapsamında, çalışma sorumluğu, temsili, hesap vermesi, hesap sorabilmesi, değişimde, gelişimde demokratik kurumsal işleyişlerle etkinliği sağlanmalıdır. İl delegelerinin, temsil ettiği ilçesinin sorunlarını, ihtiyaç ve beklentilerini temsil eden, bu alanlarda ilçe çalışmalarındaki komisyonlarda sorumluluk yüklenen, hesap soran, hesap veren, uyaran, öneri geliştiren, değiştirebilen, geliştirebilen konumunda olması kuramsal hale gelmelidir. Genel merkez delegeliğinin, illerin, ilçeleriyle birlikte sorunlarının, ihtiyaç ve beklentilerinin temsilcisi olması, temsil ettiği alanlarla ilgili komisyonlarda sorumluluk yüklenmesi, kendi ilini, Türkiye’nin ve dünyanın gerçekleri üzerinden değerlendirebilmesi, uyarma, öneri geliştirme, değiştirebilme, geliştirebilme işlevselliğini yerine getirebilen anlayışla kurumlaşması sağlanmalıdır. Parti meclisi üyeliği, illerinin, bölgelerinin, Türkiye’nin sorunlarını, ihtiyaç ve beklentilerini kendi alanın temsi edebilmesi, değerlendirme, çözüm önerileri geliştirebilme, denetleyebilme, değiştirebilme, geliştirebilme yeterliliğine sahip olma işlevselliğini yerine getirebilecek kurumsallığa taşınması sağlanmalıdır. Parti meclisi üyeleri bölgelerinin, bölge komisyonlarının sorumlusu, kurullarının doğal katılımcısı konumunda olmalıdırlar.

 

CHP İLÇE MECLİSLERİ 

İlçe delegeleri, ön seçim delegeleri, ilçe komisyonu üyeleri, ilçe yerel yönetim meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları, ilçe örgüt yönetimleri, partili sivili toplum kuruluşları ve meslek odaları üyelerinden oluşmalıdır. İlçelerin yerel parti meclis kurulu işlevini yerine getirmesi sağlanmalıdır. Her genel ve yerel seçimlerden önce ve sonra, her oylamadan önce ve sonra, her örgüt seçimlerinden önce ve sonra, her önemli toplumsal olayda, ayrıca ihtiyaç duyulan dönemlerde, partinin bu alandaki politikalarını, önerilerini, ilçe gerçekliği kapsamında değerlendiren, öneri geliştiren, kararlar alan en yetkili ilçe kurulu olması sağlanmalıdır. İlçe meclisi, ilçe örgütü hazırlıklarını, programlarını, eylem planlarını, değerlendirir ve onaylar.  Komisyon, kurul, çalışma gruplarını belirler. Parti örgütü çalışmalarını, seçimlerin ve oylamaların hazırlık çalışmalarını seçim süreçleri başlamadan önce değerlendirir, geliştirir, değiştirir onaylar. Olayları, oylamaları, seçim sonuçlarını, değerlendirir. Eksikleri, yanlışları, yeni hedefleri belirler. Sorumluların, sorumlulukların, uyarılması, değişmesi kararlarını alır.

 

CHP İL MECLİSLERİ

İl delegeleri, il komisyon üyeleri, İl yerel yönetimi veya Büyük Şehir Belediyesi meclisi üyeleri ve başkanları, il örgütü yönetimleri, ildeki parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, partili sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları yönetimlerindeki üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe yerel yönetim meclisleri üyeleri ve belediye başkanları partinin il meclisi kurulunu oluşturmalıdır. Her genel ve yerel seçimlerden önce ve sonra, her oylamadan önce ve sonra, her örgüt seçimlerinden önce ve sonra, her önemli toplumsal olayda, ayrıca ihtiyaç duyulan dönemlerde, partinin bu alandaki politikalarını, önerilerini, il gerçekliği kapsamında değerlendiren, öneri geliştiren, kararlar alan en yetkili il kurulu olması sağlanmalıdır. İl meclisi, il örgütü hazırlıklarını, programlarını, eylem planlarını, değerlendirir ve onaylar.  Komisyon, kurul, çalışma gruplarını belirler. Parti örgütü çalışmalarını, seçimlerin ve oylamaların hazırlık çalışmalarını seçim süreçleri başlamadan önce değerlendirir, geliştirir, değiştirir onaylar. Olayları, oylamaları, seçim sonuçlarını, değerlendirir. Eksikleri, yanlışları, yeni hedefleri belirler. Sorumluların, sorumlulukların, uyarılması, değişmesi kararlarını alır.

 

CHP BÖLGE MECLİSLERİ

Bölge meclisi, bölge illerinin yönetim kurulu üyeleri, bölgenin genel kurul delegeleri, bölgenin yerel yönetim meclisi üyeleri ve yerel yönetim başkanları, bölgenin milletvekilleri, bölge çalışma komisyonu üyeleri, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının yönetim kurulu üyeleri partinin bölge meclisi kurulunu oluştururlar. Her genel ve yerel seçimlerden önce ve sonra, her oylamadan önce ve sonra, her örgüt seçimlerinden önce ve sonra, her önemli toplumsal olayda, ayrıca ihtiyaç duyulan dönemlerde, partinin bölgeyi ilgilendiren alandaki politikalarını, önerilerini, bölge gerçekliği kapsamında değerlendiren, öneri geliştiren, kararlar alan en yetkili bölge kurulu olması sağlanmalıdır. Bölge meclisi, bölgedeki illerin hazırlıklarını, programlarını, eylem planlarını, değerlendirir öneriler geliştirir.  Bölge komisyon, kurul, çalışma gruplarını belirler. Bölgesindeki il örgütü çalışmalarını, seçimlerin ve oylamaların hazırlık çalışmalarını seçim süreçleri başlamadan önce değerlendirir, öneri geliştirir, katkı verir, uyarır. Olayları, oylamaları, seçim sonuçlarını, değerlendirir. Eksikleri, yanlışları, yeni hedefleri belirler. Sorumluların, sorumlulukların, uyarılması, değişmesi tavsiye kararlarını alır.

 

CHP MERKEZ PARTİ MECLİSİ

CHP merkez parti meclisi Türkiye ve dünya gerçekliği kapsamında yeniden belirlenmelidir. İllerin çıkardığı milletvekili sayısına göre, beş milletvekili veya daha az milletvekili çıkaran illerden bir tane, her beş milletvekili katları için de birer tane olmak üzere yeniden düzenlenmelidir. Parti merkezi meclisi temsilcileri, ilçe örgüt seçimlerinde ve il örgütü seçiminde alınan oyların toplamına göre belirlenmelidir. Parti merkezi meclisi, merkez parti meclisi üyelerinden,  milletvekillerinden, partili il ve büyük şehir belediye başkanlarından, partinin merkez karar kurulu üyeleri ve başkanından oluşmalıdır. Her genel ve yerel seçimlerden önce ve sonra, her oylamadan önce ve sonra, her örgüt seçimlerinden önce ve sonra, her önemli toplumsal olayda, ayrıca ihtiyaç duyulan dönemlerde, partinin politikalarını, önerilerini, Türkiye/dünya gerçekliği kapsamında değerlendiren, öneri geliştiren, kararlar alan en yetkili parti kuruludur. Merkez parti meclisi, bölge meclislerinin, illerin hazırlıklarını, programlarını, eylem planlarını, değerlendirir, öneriler geliştirir, uyarır, değişmesini, gelişmesini sağlar. Partinin ihtiyaç duyduğu alanlardaki komisyonlarını, kurullarını, çalışma gruplarını belirler. Partinin bütün çalışmaları ve yaklaşımları kapsamında, bölge çalışmalarını, il çalışmalarını, değerlendirir, uyarır, değişmesini, gelişmesini önerir. Bütün hazırlık çalışmalarını, seçim süreçleri ve oylama süreçleri başlamadan önce değerlendirir, uyarır, değişmesini, gelişmesini sağlar. Olayları, oylamaları, seçim sonuçlarını, değerlendirir. Eksikleri, yanlışları, yeni hedefleri belirler. Sorumluların uyarılmasını, değişmesini, ilgili kurullarla birlikte yerine getirir. 

Bu yazı toplam 1048 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Yapılan yorumlardan yazarları sorumludur.