1. YAZARLAR

  2. Alaettin KÖKSAL

  3. İNNELLAHE MEĞESSABİRİN          
Alaettin KÖKSAL

Alaettin KÖKSAL

Yazarın Tüm Yazıları >

İNNELLAHE MEĞESSABİRİN          

A+A-

Yüce Allah (CC) sabredenlerle beraberdir. Bilinçli Müslümanlar için sabrın sonu selamet, sabrın gücünü ve anlamını bilmeyen zalimler ve hainler için felakettir. Sabır; zalimin zulmüne engel olmak, mazlumun ve mağdurun hakkını korumak için eldeki tüm imkânları seferber etmek suretiyle harekete geçerek, Yüce Allah’a tevekkül ederek neticeyi razı olmaktır. Sabır; Yüce Allah’ın emridir. “ Ey iman edenler, sabır ve namaz ile yardım isteyin şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 153)

Şer güçler ve onların maşası olan hainler, kendi güçlerine inandıklarından, sabreden bilinçli Müslümanlara Yüce Allah’ın yardım edeceğine inanmazlar. Zalimler ve hainler, tüm tedbirlerini maddiyatta dayandırarak, materyalizme tevekkül ettiklerinden, Müslümanlara karşı kesin bir zafer elde edemezler. Yüce Allah’ın takdirine inanmayan materyalistler ve kaderi inkâr edenler, Yüce Mevla’nın tedbirli tevekkülü ve sabırlı Müslümanlara nasıl ve ne şekilde yardım edeceğini anlayamazlar. 

Yüce Allah Şöyle buyuruyor;  Allah mü’minlerin yardımcısıdır. “Mü’minlere yardım etmek üzerimize düşen bir görev oldu.” (Rum 47)} Yüce Allah yardım etmeyi de şarta bağlamıştır. [“ Bana dua edenin duasına karşılık veririm. O halde onlarda davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler.” (Bakara 186)  hiçbir fert ve ümmet kendi gücüne güvenmelidir. Her şey fani, Baki olan yegâne güç kuvvet sahibi Yüce Allah olduğu unutulmamalıdırlar. Bilelim ki unutanlar kaybedecek unutmayarak iman edenler hem bu dünyada hem de öbür âlemde kazanacaklardır. 
Yüce Allah şöyle buyuruyor; [“ Her nefis ölümü tadacaktır ve Allah’a dönecektir.”(Ankebut 57 ) “Her ümmet için takdir edilen bir ecel vakti vardır.  O an gelince ileriye geriye tehir edilmez.” (Araf 34) naklettiğimiz bu ayeti kerimeleri hakkıyla anlayanlar, sabrın ne derecede önemli bir ibadet olduğunu kolayca kavrayarak, dünya ve ahret için hayırlı ameller yapmanın gayreti içinde olurlar.  Sabırlı Müslüman dünyayı elinde tutan kalbine koymayandır.  Ekonomik ve teknolojik güç;  Müslüman’ın elinde olunca insanlığın hizmetinde, zalimlerin ve hainlerin elinde olursa insanlığın tepesine indirilen bir zulüm aracı olur.  

İnsanlığın kurtuluşuna ve uyanışına vesile olacak, ekonomik ve teknolojik gücü, Müslümanların elinden almak için, tarih boyunca çalışan şer güçler, Müslümanların zulme karşı sabır dirençlerini kırmak için her yola başvurdular.  Materyalist fikirlerle, sağ, sol, ilerici gerici söylemlerle, mezhep ve ırk kavgalarıyla, terör olaylarıyla, vesayet savaşlarıyla birbirimize düşürdüler. İslam dünyasını, ümmet bilincinden uzaklaştırıp yumuşak lokma haline getirip yutmak, zenginliklerimizi sömürmek ülkelerimizi işkâl etmek için tüm maddi imkânlarını seferber ettikleri halde istedikleri neticeye ulaşamadılar ulaşamayacaklardır. 

Zalimler ve onların iş birlikçileri şu gerçeği akıllarına iyice yerleştirsinler. Bilinçli Müslümanlar, tarih boyunca zalimlerden hainlerden korkmadılar korkmuyorlar. Zalimlerin ve hainlerin zulüm ve vahşetleri karşısında imanları artı ve artırmaya devam ediyor. Ali İmran suresinin 173. Ayetinde yüce Mevla’mız şöyle buyuruyor: “(Müslümanları korkutmak için bir takım insanlar) Haberiniz olsun insanlar sizin için toplandılar, onlardan korkun dediklerinde, bu haber Müslümanların imanın artardı ve Allah bize yeter, O ne güzel vekildir dediler.”  15-Temmuz-2016 darbe girişimine ve arkasında saklı olan hainliklere karşı milletimiz büyük bir iman ve sabırla, ümmet bilinci, yeniden ayağa kalktığına bizler şahit olduğumuz gibi, zalimler ve hainlerde şahit olmuştur.    

Zalimlerin Yaptığı ve yapmaya çalıştığı tüm alçaklıkların birinci sebebi, kölesi oldukları ırkçı Siyonizm’in hain planlarından olan arz-ı mevut inanışını (Nil’den Fırat’a kadar olan topraklara sahip olmak) hayata hâkim kılmak için, Müslümanları da kendileri gibi Siyonizm’e köle yapmaya çalışmaktır. Bu alçakça girişime sayın cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin önderliğinde, İslam dünyası ile birlikte bu hain plana karşı bütün gücümüzle ve büyük bir sabırla direnerek, Yüce Allahın inayetiyle Siyonist alçaklar ve maşaları, budanmış bir şekilde inlerine döneceklerdir.  
Yüce Allah (CC) Enfal suresinin 48.   Ayetinde şöyle buyuruyor: “ O zaman şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş ve bugün insanlardan size galip gelecek yok. Ben de sizin yanınızdayım. Fakat iki taraf karşı karşıya gelince, arkasına döndü ve ben kesinlikle sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah’tan korkarım. Çünkü Allah’ın azabı çok şiddetlidir.” 

Biliniz ki; Nöbet değişmek üzeredir. Üç asırdır Müslümanlara yaptığınız alçakça zulümleriniz, mü’minlerin ümmet bilincini yok edememiştir. Bilinçli Müslümanlara Yüce Allah şöyle buyuruyor; 

[ “Size savaş açanlarla, Allah yolunda savaşın, ama haksız yerde saldırmayın, çünkü Allah haksız yerde saldıranları sevmez.”(Bakara 190)  “ Onlar size eziyetten başka hiçbir zarar veremezler. Sizinle çarpışacak olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar, sonra yardım da bulamazlar.” (,Ali İmran 111) “Herhangi bir topluluğun hainliğinden endişe edersen, evvela anlaşmaları reddettiğini açıkça kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez”] (Enfal 58)  

 Şer güçler ve onların fikir babası olan Siyonistler, Kur’an-ı çok iyi okudukları için Müslümanları doğrudan karşılarına alamadıklarından, terör olaylarına vesayet savalarına başvuruyorlar. Kuru bir yaprağın kımıldaması, Yüce Allah’ın tasarrufunda olduğuna göre, Mü’min için hiçbir endişeye mahal yoktur.  Mü’min takdirden değil tedbirden sorumludur.
 Yaşanılan bütün bu olaylara rağmen, terör örgütlerinin kandırılmış militanları, kimler tarafından kandırılıp, kimlere hizmet için kullanıldıklarını anlamamaları düşündürücüdür.  Kandırılmış bu insanlar hizmet süreleri bitince çöp gibi atılacaklarını düşünemeyecek kadar beyinleri yıkanmıştır. Kandırılmış bu acınası zavallı gençler; destek verdikleri FETÖ, PKK ve diğer örgütlerin yaptıklarını, hizmet hareketi, hak arama ve alma mücadelesi gibi gördüklerinden, bu gibi hain terör örgütlerin yaptıkları çirkin işleri ve katliamları normal görecek kadar gözleri ve vicdanları körelmiş, ruhları köleleştirilmiştir. 

Terör örgütlerinin tescilli öncüleri, şer güçlerin kucağında bir kukla gibi saltanat sürmelerini göremeyen zavallılar, bilmelidirler ki, gün gelecek itaat ettikleri öncülerini şer güçler, başka bir işte kullanmak üzere koruma altına alacaklar veya bir şekilde tasfiye edileceklerdir. Özetleyerek anlatmaya çalıştıklarımı anlamayan anlamak istemeyen şuursuz güruhlar topluluğu, Sayın Cumhurbaşkanından Başbakan’a ve diğer üst seviyedeki devlet yöneticilerinin aleyhlerinde konuşmayı, yazmayı bir görev, beddua etmeyi de ibadet kabul edecek kadar çukurlaşmışlardır.
 
Tarih boyunca kurduğumuz devletleri sabırla yönetenler, milletin inancına, mukaddes değerlerine sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde oldukları dönemlerde, şer güçler hiçbir zaman sinsi planlarında muvaffak olamamışlardır.  Dış şer güçler ve onların içteki uzantıları, sömürü ve saltanatlarını sürdürmek için her türlü fitne ve fesatla milleti birleştiren İslam dinine, saldırmak suretiyle sosyal dokumuzu bozmaya çalıştılar. Son otuz yılda FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleriyle ülkemizi ve bölgeyi kontrolleri altında tutmak için, birçok koldan saldırıya geçtiler. 

   Ülkemizin dış destekli PKK terör örgütüyle verdiği mücadelede, 40 binin üstünde insan kaybı ile birlikte bir trilyon dolara yakın bir ekonomik kaybı olmuştur. Ülkemizin aydınları, yazarları, siyasileri, bürokratları ve iş adamları, bu sinsi ve acımasız planları görüp yaşadıkları halde, halen basit siyası ve ideolojik hesaplarla birbirlerini alt etmeye çalışırlarken, eloğlu fırsat bu fırsattır diyerek, 15-Temmuz-2016 FETÖ örgütünü kullanarak ensemize kılıcı indirmek için koşup geldiğini görmemek, en hafif kelimeyle insafsızlıktır.
 

       İyilerini tenzih ederek söylemek gerekirse,  bu millet eğri veya doğru oturup, yanlış konuşanlardan çok çekmiştir. Gelin bugünden sonra, eğri oturmaktan ve yanlış konuşmaktan vazgeçelim. Bilelim ki, ihanetle yapılan hiçbir iş yapanın yanında kâr kalmaz.  Basit siyası çıkar ve şahsi menfaatler için, yazılanlar, konuşulanlar, yapılan gizli pazarlıklar gün gelir bu utanmazların önlerine konulup buyur edilirlerse yaptıklarını yiyebilecekler mi?  Geliniz böyle bir gün gelmeden önce hatalarımızdan vazgeçelim ve şer güçlerin kayığına binmeyelim.   

Basit siyasi getiriler uğruna ülkemizin yönetiminde söz sahibi olan insanları fütursuzca eleştirme, hakaret etme üslubunu terk edelim. AK parti iktidarını devirme düşüncesiyle geçici olsa da “Düşmanımın düşmanı dostumdur” anlayışıyla paralel yapıya vagon olmaktan, FETÖ ve diğer örgütleri dolaylı/ dolaysız destek vermekten şiddetle kaçınalım.  Kalın sağlıcakla..
   

Bu yazı toplam 1655 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Yapılan yorumlardan yazarları sorumludur.
1 Yorum