Kocaeli 10°C- 21 Eki, 2014-
 
17 09 12, 00:00 TSİ
17 Eylül 2012, 00:00 TSİ
yazarın sayfasına git
Tacettin DEĞER

Demokrasi çağrışımları

Birey açısından,önce kendisinde aklın varlığını fark edip onu kullanmasını öğrenerek aşama aşama 'insan-ı kamil' durumuna erişmesi nasıl bi gerçekse;aynı şey toplumlar açısından da geçerlidir.Ve hiç kuşkusuz bu süreç,inanç doğrultusunda kıyamete dek sürecektir.

Toplumların kendi kendilerini yönetme biçimi olan 'Demokrasi' kavramı da böyle bir erişimdir.

Bu kavramın içersinde 'Ben demek siyasi parti demek;siyasi parti demek ben demek' olmadığı gibi,bunun daha da beteri 'Ben demek devlet demek;devlet demek ben demek' yoktur.Yoktur ne söz?Asla olamaz!.Ve olmaması gerekir..

Ve bir toplumda böylesi bir oluşum uç vermiş,o toplum bu oluşumu 'kader' diye niteleyip içine sindirmişse,orada bir akıl sapması,bir dejenere olma durumu var demektir.

Aksi halde,aklı önder kılıp,çağdaşlaşma yolunda devrimleri özümseyip gerçekleştirmiş bir toplumda,geriye dönüş olarak nitelenecek bir durumun yaşanması mümkün değildir.

Ancak demokrasi düzeninde geçerli olan hukuk anlayışında,eski deyimle 'Devri Sabık' aratma,yani geri dönüşlü yasalarla intikam alma yoktur..Şayet bir yerde böylesi bir durum yaşanıyorsa,orada hukuk da yoktur..

Ve demokraside;

Seçimde alınan oy oranı,kendilerine ve bundan daha da beteri kendisine 'iktidar' verilene dilediğini yapabilme kriteri olamaz..Objektif esaslara dayalı olan evrensel hukuk,onları da çerçeve içine alır.

Aksi halde,siyasal iktidarın kendi çıkarları doğrultusunda düzenlediği ve uygulamaya koyduğu hukuk,hukuk olamaz.

Yoksa;

Yeniçeri ağası bir Yahudi bezirganından haraç alacak ama kendince makul neden bulması gerek ve buluyor da.

'Siz Hz.İsa'yı çarmıha gerip öldürmüşsünüz. Bunun için senin şu kadar kese altını tazminat olarak ödemen gerek' deyip palasını Yahudi'nin boğazına dayamış.

Adamın;'Aman ağam, bin küsur yıl önce olmuş bir olayın hesabını şimdi benden mi soruyorsun demesine karşı,yeniçeri ağasının;'Ben anlamam ben şimdi duydum' demesi gibi olur.

Şimdi;

İçinde yaşadığımız durumu ve olayları makul ölçüde olsun mantık süzgecinden geçirip bir karar verin.

Ve zorunlu olduğumuz birlikte huzur içinde yaşamanın kaderini öyle belirleyin.

avatar

Ben Misafir değil ev sahibiyim !

avatar

Ben Misafir değil ev sahibiyim !