Kocaeli 10°C- 21 Eki, 2014-
 
18 01 06, 00:00 TSİ
18 Ocak 2006, 00:00 TSİ
yazarın sayfasına git
Servet ALPARSLAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Norm Kadro

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları belirleyen kararname, Bakanlar Kurulunca 29.11.2005 tarihinde 2006/9809 sayılı karar ile kabul edilerek 22.4.2006 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kararname ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 2336 adet memur kadrosu, 1401 adet sürekli işçi kadrosu verilmiş. Ayrıca sadece Büyükşehir Belediyesine ihtiyaç halinde memur sayısının yüzde kırkını geçmemek kaydı ile geçici işçi çalıştırma yetkisi verilmiştir.
Bunlardan başka olarak her üç kategoride toplam iki bine yakın çalışanı bulunan İSU Genel Müdürlüğü için 314 adet memur, 188 adet sürekli işçi kadrosu norm kadro olarak belirlenmiş, bu kuruluşta hiçbir şekilde geçici işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemiştir.
2005 Çalışma Raporunda belirtildiğine göre 31.12.2005 tarihi itibari ile Büyükşehir Belediyesinde 533 memur, 515 sürekli işçi, 1871 adet geçici işçi çalışmaktadır.
Büyükşehir Belediyesinde Norm Kadro sayısı ile mevcut durumu karşılaştırdığımızda, 1803 adet memura, 886 adet sürekli işçiye ihtiyaç olduğu, eğer Norm Kadro Kararnamesi ile verilen geçici işçi kontenjanını tam kullanılması halinde de bu kadroda 936 adet fazla personel çalıştırıldığı görülmektedir.
İSU Genel Müdürlüğüne baktığınızda durum daha da vahim gözükmektedir. Bu kurumda 31.12.2004 tarihi itibariyle 62 adet memura ihtiyaç olduğu, buna karşılık sürekli işçi kadrosunda 128 adet, hiçbir şekilde çalıştırılmasına izin verilmeyen geçici işçi kadrosunda da 1097 adet fazla çalışan bulunmaktadır. 2005 yılında alınan personeli de bunun üzerine konulduğunda açık daha da büyümektedir.
IMF dayatması ile çıktığı her halinden belli olan bu kararnamenin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin, hizmet satın alma yoluyla karşılanmasını esas alması, bölgemizdeki belediyelerde binleri aşan, ülke genelinde de yüz binlere ulaşacak geçici işçi olarak tarif edilen çalışanları, işsizler ordusuna katılması durumu ile karşı karşıya bırakacaktır.
Bu kararnamenin geçici 3.maddesine göre norm kadro fazlası sürekli işçi kadroları dondurulduğu için bu kadrolarda çalışanlar emekli olmaları veya kendi istekleri ile ayrılıncaya kadar bu kadrolarda çalışabilecekleri için şimdilik bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum.
Ancak geçici işçi statüsünde çalışmakta olanlar ile ilgili önümüzdeki günlerin sıkıntılı geçeceği şimdiden görünmektedir. YERELSEN'in Toplu Sözleşme görüşmelerindeki uyuşmaz tavrının nedeni artık anlaşılmıştır.
Büyükşehir Belediyesinde, Norm Kadroları ile mevcut durumuna baktığınızda eğer istenirse çok fazla sıkıntı yaşanmayacağı görülmektedir. Şöyle ki boş bulunan 886 adet sürekli işçi kadrosuna halen çalışmakta olan 1871 adet geçici işçi içerisinden atama yapılır ise geçici işçi sayısı 985 adede iner.
Ancak bu uygulamanın yapılabilmesi için öncelikle iyi niyetle bunu istemenin dışında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Daimi Kadrolara İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile, bir defaya mahsus olmak üzere geçici işçi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrolarına aktarılabilinir şeklinde bir değişikliğin yapılması gerekmektedir.
Ayrıca Norm Kadro karşılığı çalıştırmak üzere geçici işçi olarak çalışanlar içinde avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik mesleklere sahip kişiler sözleşmeli olarak çalıştırılırsa, geçici işçi sayısı çok rahat bir şekilde Norm Kadro ile verilen 935 geçici işçi kadrosunun altına indirilebilinir.
Her iki durumda da atanacak olan kişilerin geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerdeki kazanmış oldukları hakların korunmasının bir Anayasal Hak olduğunun göz ardı edilmemesi gerekir.
İSU Genel Müdürlüğü Norm Kadro tablosuna baktığınızda durum gerçekten endişe vermektedir. Coğrafi olarak bütün Kocaeli'ne su ve kanalizasyon hizmetlerini vermeye çalışan, Genel Kurul Kararı ile yağmur suyu deşarjı ile ilgili hizmetleri de üstlenen ve sanayinin yoğun olduğu bölgede 8 adet arıtma tesisi çalıştıran bir kuruma sadece nüfusa bakarak memur ve işçi kadrolarının düşük tutulması, geçici işçi çalıştırma izninin hiç verilmemesi, bu kurumun çalışmalarını zaafa uğratacaktır.
Ayrıca bu durum, Norm Kadro Çalışması yapanların Bu Kurumu ve Kocaeli'ni tanımadıkları İSU Genel Müdürlüğü yatırım kuruluşu olması yanında büyük ölçekte bir İşletme Kuruluşu olduğunun farkında dahi olmadıklarını göstermektedir.
İSU Genel Müdürlüğünde boş olan memur kadrolarına geçici işçiler içerisinde durumları uygun olan personeli sözleşmeli veya memur olarak atansa bile durumları bu atamalara uygun olmayan geçici işçiler ile ilgili işe son vermenin dışında yetkililerin mutlaka bir çare bulmaları gerekir.
Özellikle işletmeye yönelik hizmetlerin Hizmet Alımları ile yapılmasını öngören bu kararnamenin uygulanması halinde Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi su fiyatları çok daha yukarılara çıkacak, kalifiye olmayan elemanların çalıştırılması ile de arıtma tesislerinin çalışmaları aksayacaktır.
Bizden söylemesi.

avatar

Ben Misafir değil ev sahibiyim !

avatar

Ben Misafir değil ev sahibiyim !