Kocaeli 17°C- 24 Eki, 2014-
 
27 09 07, 05:00 TSİ
27 Eylül 2007, 05:00 TSİ
yazarın sayfasına git
Servet ALPARSLAN

Yuvacık Barajı Gölü ve Havzasının Korunması

Bugün, Yuvacık Baraj Gölü ile baraj gölünü besleyen derelerin herhangi bir kirliliğe maruz kalmaması için alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını, sizler ile paylaşmak istiyorum. Her ne kadar bu işleri yapmak için İSU Genel Müdürlüğü yasa ve yönetmelikler ile görevlendirilmiş ise de Yuvacık Barajı’ndan su kullanan her yurttaşın, bu kurumların görevlerini yapıp yapmadıklarını veya ne kadarını yaptıklarını, ne kadarını yapamadıklarını bilmesi gerekir.
Bu konularda en az benim kadar duyarlı olan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda İSU Genel Kurul üyesi olan Sayın Ali Haymanalı ile birlikte Yuvacık Baraj Gölü ve baraj gölünü besleyen Kirazdere’sinde geçtiğimiz Cuma günü incelemeler yaptık. Yaptığımız bu incelemeleri de fotoğraflarla tespit ettik.
9 Aralık 2009 Çarşamba günü Özgür Kocaeli Gazetesi’nde de yayınlanan tespitlere geçmeden önce, Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’ne göre İSU Genel Müdürlüğü’nün mutlak şekilde yapması gereken bazı hususları bilginize sunmak istiyorum.
İçme ve kullanma suyu temin edilen suni veya doğal göllerde olduğu gibi, Yuvacık Barajı Gölü’nde de maksimum su seviyesinin kara ile oluşturduğu çizgiden itibaren, yatay 300 metre genişliğindeki karasal alan içerisinde kalan mutlak koruma alanının, İSU Genel Müdürlüğü tarafından Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’ni uygun olarak korunması yapılmalıdır.
Öncelikle bu koruma kapsamında Yuvacık Baraj Gölü’nün mutlak koruma alanında kamulaştırılmayan kısımlar, İSU Genel Müdürlüğü tarafından bir program dâhilinde kamulaştırılmalı ve bu alandaki bütün yapı ve tesisler kaldırılmalıdır. Arazinin yapısına göre gerekirse bu alan tel çit içine alınmalıdır. Bunlar yapılıncaya kadar da mutlak koruma alanındaki tesisler faaliyetten men edilmelidir.
Ayrıca baraj gölü mutlak koruma alanı içerisinde kalan kısımda kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına, işletilmesine, piknik alanları yapılmasına veya yaptırılmasına, tarım yapılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.
Bunların dışında en az bunlar kadar önemli Yuvacık Baraj Gölü su toplama havzası içerisinde bulunan ve baraj gölünü besleyen bütün sulara, akar ve kuru derelere hiçbir suretle atıksu, arıtılmış atıksu deşarjı yapılmamalı ve atık dökülmemeli, kaynak suları ile yer altı suları havza dışına taşınmamalıdır.
Ayrıca, Yuvacık Baraj Gölü’nü besleyen başta Kirazdere’si olmak üzere 15 adet derenin sağ ve sol kıyılarından itibaren 100 metrelik alan mutlak koruma alanı olarak ilan edilmeli ve bu alan içinde turistik tesis, konut, iskân ve benzeri kullanımlar maksadıyla yapılaşmaya izin verilmemelidir. Bu alanlarda Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’nin mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları için belirtilen tüm tedbirler alınmalı, tüm yaptırımlar yapılmalı, gerekirse buralarda kamulaştırılmalıdır.
Yukarıda saydığım ve yer darlığından dolayı sayamadığım birçok önlemler Yuvacık Baraj Gölü’nün ve bu gölü besleyen derelerin evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için, alınması gereken hukuki ve teknik tedbirler, İSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’nde ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir.
Değerli okuyucular Sayın Ali Haymanalı ile birlikte Yuvacık Baraj Gölü’nün kirlenmesine yönelik yaptığımız tespitlere geçmeden önce, Büyükşehir Belediyesi tarafından baraj gölü kıyısında yapılan ağaçlandırma çalışmalarını olumlu bir gelişme olarak buluyor ve bundan dolayı yetkilileri kutluyorum.
Yuvacık Baraj Gölü’nün kirlenmesine yönelik çalışmalar gelince;
İSU Genel Müdürlüğü; Yuvacık Baraj Gölü’nün mutlak koruma alanı içerisinde kalan ve şahıslara ait olan piknik alanlarını kaldırmadığı gibi yeni piknik alanlarının açılmasını seyretmekte, ayrıca baraj gölünün sol sahil şeridinde kalan bölümde, baraj gölünün hemen kenarında Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından piknik alanları yapılmasına göz yummaktadır.
İSU Genel Müdürlüğü; Yuvacık Baraj Gölü’nün mutlak koruma alanı içerisinde yer alan yapıları yıkmadığı gibi, baraj gölünün bitimine doğru koruma bariyerlerinin içerisinde, baraj gölüne sıfır uzaklıkta, İSU Güvenlik biriminin görüş mesafesinde kendi personeli tarafından yapılan baraka tipi yapıları görmemezlikten gelmektedir.
İSU Genel Müdürlüğü; Yuvacık Barajı mutlak koruma alanı içerisinde yer alan bölgede, heyelanlı bölgenin tam karşısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından yol dolgularında kullanılmak üzere stabilize malzeme ocağı açılmasına izin vermekle, yönetmeliğin ilgili maddesine aykırı hareket etmektedir.
İSU Genel Müdürlüğü; özellikle baraj gölünün sağ sahilinde istimlâk edilmesine rağmen bazı arazilerde tarım yapılmasına göz yummakla yönetmeliğin ilgili maddesini uygulamamaktadır.
İSU Genel Müdürlüğü; Yuvacık Baraj Gölü’nün mutlak koruma alanında bulunan turisttik tesislerin 2004-2005 yıllarında yıkılmasından sonra, baraj gölünü besleyen Kirazdere’si mutlak koruma alanı içerisinde, hatta bazıları baraj gölünün mutlak koruma alanı içerisinde dereye sıfır mesafede, yer yer derenin içinde ve 10 nun üzerinde turistik tesis ve piknik alanlarına müsaade ederek veya bunları görmemezlikten gelerek yönetmeliğin birçok maddesine aykırı hareket ettiği gibi, Yuvacık Barajı’ndan su içen Kocaeli Halkı’nın sağlığı ile de oynamaktadır.
Buradan hemen şunu belirtmek istiyorum ki, İSU Genel Müdürü Sayın İlhan Bayram yasaların ve İSU Genel Kurulu’nun Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ile kendisine verdiği yetkileri tam olarak kullanamamaktadır. Bunun nedenlerini burada sorgulayacak değilim. Çünkü bugün Yuvacık Baraj Gölü ve bu gölü besleyen derelerde yaşanan olaylar Yuvacık Barajı’nın geleceği için çok daha önemlidir.
Umarım Sayın Genel Müdür bu önemi anlayarak, yukarıda saydığım uygulamalara kılıf ve mazeret aramadan yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği ve bugüne kadar kullanamadığı yetkileri tam olarak kullanarak gereğini yapar.

avatar

Ben Misafir değil ev sahibiyim !

avatar

Ben Misafir değil ev sahibiyim !