1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yuvacık barajı davası ve hazine borcu
Yuvacık barajı davası ve hazine borcu

Yuvacık barajı davası ve hazine borcu

Yuvacık Barajı davası ile ilgili bugüne kadar çok şey yazıldı çizildi. Yedi yılı aşan yargılamanın sonucunda son sözü söyleyen Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi; İzmit Büyükşehir Belediyesi eski

A+A-

Yuvacık Barajı davası ile ilgili bugüne kadar çok şey yazıldı çizildi. Yedi yılı aşan yargılamanın sonucunda son sözü söyleyen Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi; İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Sayın Sefa Sirmen’i, İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Sayın Kadri Veziroğlu’nu, İSU eski Genel Müdürü Sayın Hasan Emre’yi, bu projede imzası bulunan Hazine Müsteşarlığı bürokratlarını ve yüklenici firma yetkililerini suçsuz bularak, beraat kararı verdi.

Yargılama süresi boyunca başta AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilimizdeki tüm AK Parti’liler, yargılamanın sonunu beklemeden sözleri ile Sayın Sefa Sirmen’i adeta infaz ettiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Melih Gökçek’de bu infaza zaman zaman Ankara’dan katılarak destek verdi.

İnfazcıları vicdanları ile baş başa bırakarak bugün Yuvacık Barajı ile ilgili yargılama sürecinde yazılmayan bazı ayrıntıları sizlerin bilgisine sunmak istiyorum. Yuvacık Barajı’nın yapımının ödeneksizlik nedeni ile durduğu 1990 yıllarının başında dönemin İzmit Belediye Başkanı Sayın Sefa Sirmen’in çabaları ile yap işlet devret modeline çevrildiği günden başlamak üzere, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayına kadar Sayın Sefa Sirmen hakkında Kocaeli’nden gönderilen şikâyet dilekçeleri ile Ankara adeta bombardımana tutulmuştur.

Bu dilekçelerde;

Yuvacık Barajı’nın yap işlet devret modeli ile yapım ihalesinin yürürlükteki ihale kanununa göre açık ihale usulü ile yapılmadığı gerekçesi ile ihaleye fesat karıştırıldığı,

İşin mevzuata aykırı ve pahalı ihale edildiği,

Yuvacık Barajı bitirildikten sonra 15 yıl boyunca işletecek olan konsorsiyuma (Şirketler Birliği) yapılması gereken ödemelerin, garantör olan Hazine Müsteşarlığı’na ödettirildiği gerekçesi ile hazinenin zarara uğratıldığı, iddiaları bulunmaktaydı.

2002 yılının başlarında bu iddiaları araştıran İçişleri Bakanlığı Müfettişleri’nin hazırladığı rapor doğrultusunda dönemin İçişleri Bakanı 3 Temmuz 2002 tarihinde Sayın Sefa Sirmen hakkında verdiği soruşturma iznini, Sayın Sefa Sirmen’in itirazı üzerine Danıştay İkinci Dairesi bu iddiaları soruşturulacak değerde bulmayarak, 1 Kasım 2002 tarihinde 2002/3650 sayılı kararı ile kaldırdı.

Danıştay’ın bu kararını beğenmeyen şikâyetçiler, Kocaeli Milletvekilleri Sayın Muzaffer Baştopçu ve Sayın Osman Pepe önderliğinde bu defa TBMM’sindeki aynı iddiaları ile meclis araştırması açılmasını istediler. Araştırma sonuçlarının TBMM’sinde görüşülmesini beklemeden dosyayı kaptıkları gibi Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundular.

Şunu hemen belirtmek istiyorum ki, Sayın Sefa Sirmen Danıştay kararının arkasına saklanmadan hem konuşması hem de kabulü yönünde verdiği oy ile Yuvacık Barajı yapımı hakkında verilen araştırma önergesini desteklemiştir.

İSU Genel Müdürlüğü görevini başladığım günlerde, Sayın Muzaffer Baştopçu Başkanlığı’nda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Kocaeli etabındaki çalışmalara başlamıştı. Komisyon ile birlikte bölgeye gelen müfettişler günlerce İzmit’te kalarak Yuvacık Barajı ile ilgili bilgi ve belgeleri komisyon adına yeniden incelediler.

Bu inceleme sonucunda Sayın Sefa Sirmen hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Sayın Muzaffer Baştopçu’nun iddialarını desteklemek amacı ile dönemin İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin malı olan Yuvacık Barajı’ndan ihalesiz su alındığı ve Uygulamalı Su Anlaşması’nda belirtilen fiyatların altında su tarifeleri belirlendiği gerekçesi ile benim de içinde bulunduğum yönetim kurulu hakkında 16 Haziran 2003 tarihinde soruşturma açılması iznini verdi.

Yaptığımız müracaat sonucunda, Danıştay İkinci Dairesi 22 Ekim 2003 tarihinde 2003/2072 sayılı kararı ile iddiaya konu olan işlem ve eylemlerin, soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı gerekçesi ile İçişleri Bakanlığı’nın vermiş olduğu soruşturma açılması iznini kaldırdı.

Buraya kadar yapılanları ve yaşananları değerlendiğimizde AK Parti iktidarının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; Sayın Sefa Sirmen’in cezalandırılması adına Yuvacık Barajı’ndan Kocaeli bölgesine su verilmesine, verilmesi halinde de ucuz verilmesine engel olmaya çalıştığı açıkça anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Sayın Bakan’ın bu tavrı, Sayın Sefa Sirmen’in cezalandırılması adına Kocaeli halkının da cezalandırılmasını istemekle eşdeğerdir.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’ne her gelişindeki söylemleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu da 2006 yılında bölgeyi susuz bırakma adına barajı boşaltarak, İçişleri Bakanı’nın yapmaya çalıştığı bu yaptırımın arkasında bulunduklarını göstermişlerdir.

2003 yılında başlayan Yuvacık Barajı davasında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı iddialar ile İzmit Mahkemeleri’nde açılan davaları da birleştirerek, 7 yıl sonra geçtiğimiz günlerde son sözünü söylemiştir. Artık dava ile ilgili nihai söz Yargıtay’ındır.

Baştan beri suçsuzluğuna inandığım, bana göre var olan Danıştay İkinci Dairesi kararlarına göre bu davada hukuken ve vicdanen yargılanmaması gereken Sayın Sefa Sirmen’in hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararının, Yargıtay tarafından da onaylanacağını zannediyorum.

Yargılama süresince Sayın Sefa Sirmen’e yargısız infaz yapanların içinde bulunan ve bugünlerde sık sık yargı karşısına çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun, bu karardan sonra bir daha Yuvacık Barajı ile ilgili konuşmayacağını düşünerek Yuvacık Barajı nedeni ile Hazine’ye olan borçlar ile ilgili buradan bir öneride bulunmak istiyorum.

Bilindiği gibi Yuvacık Barajı’nın devreye alındığı 1999 yılından bugüne kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin konsorsiyuma ödemesi gereken parayı, anlaşmaya garantör olan Hazine Müsteşarlığı ödemekte, bunun karşılığında da Büyükşehir Belediyesi’ni çok yüksek faiz ile borçlandırmaktadır. Bir başka deyişle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borcu, konsorsiyuma (Şirketler birliği) değil Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinedir.

Hazine Müsteşarlığı, Uygulamalı Su Anlaşması’na göre ödemenin başladığı 1999 yılından anlaşmanın sona erdiği 2014 yılına kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına konsorsiyuma toplamda ödeyeceği para ayrıntıları ile yaklaşık olarak şu şekildedir.

Kredi Anapara ve Faiz Ödemesi:      948. 000. 000 Dolar

Devlete geri ödenecek vergiler:         496. 000. 000 Dolar

Temettü Giderleri :                             314. 000. 000 Dolar

Sermaye Geri Ödenmesi:                   109. 000. 000 Dolar

İzmit Su A. Ş Giderleri:                      17. 000. 000 Dolar

15 Yıllık İşletme ve Bakım Gid.:       276. 000. 000 Dolar

TOPLAM:                             2. 160. 000. 000 Dolar

Yukarıdaki tabloya baktığınızda Yuvacık Barajı ve tesislerinin yapımı için konsorsiyuma 15 yılda ödenecek paranın tamamı devlete geri ödenecek vergiler düştükten sonra 1. 664. 000. 000 dolardır. Bir başka deyişle Yuvacık Barajı için konsorsiyuma Hazine Müsteşarlığı’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına ödediği para 1 milyar 664 milyon dolardır.  Bugün borsada dolara uygulanan faiz oranlarını dikkate alarak bu miktarı 15 yıl geriye götürdüğünüzde Yuvacık Barajı maliyeti çok düşük rakamlara gerilemektedir. Üstelik bu rakamın içinde 15 yıllık işletme bedeli de bulunmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı’nın uyguladığı faizlere baktığınızda ise konsorsiyuma, Büyükşehir Belediyesi adına ödediği anaparayı geçtiğini görmekteyiz. Şirketlerin vergi borcu faizlerini geçtiğimiz yıllarda tamamen silen AK Parti Hükümeti bugünlerde yine böyle bir yasanın hazırlığı içerisinde olduğunu Maliye Bakanı’nın açıklamalarından anlaşılmaktadır.

Yılbaşına kadar çıkartılması düşünülen bu yasanın içerisine Hazine Müsteşarlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettiği faizlerin silinmesi de eklenebilinir. Bugüne kadar yargılamayı etkileyerek Sayın Sefa Sirmen’in ceza alması için bu talepte bulunmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti Milletvekilleri bunu rahatlıkla sağlayabilirler.

Faizlerin silinmesi halinde, bugüne kadar Yuvacık Barajı ile ilgili Hazine Müsteşarlığı tarafından belediye gelirlerinden kesilen paralar da göz önüne alındığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borcu, Yuvacık Barajı’nın Büyükşehir Belediyesi’ne devredileceği 2014 yılına kadar rahatlıkla ödenebilecek seviyeye düşecektir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Yapılan yorumlardan yazarları sorumludur.