Kocaeli Deprem Afetine Yönelik Kadın Hizmetleri Acil Koordinasyon Planı Hazırlık Çalıştayı

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (UN WOMEN) düzenlediği Kocaeli Deprem Afetine Yönelik Kadın Hizmetleri Acil Koordinasyon Planı Hazırlık Çalıştayı’na katıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planına (UEP) dayalı olarak Kocaeli’nin kamu kuruluşları, meslek odaları, üniversiteleri, yerel yönetim birimleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından iş birliği halinde hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kocaeli İl Eylem Planı (İEP) 2021 yılında yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Türkiye Afetle Mücadele Planı ile Kocaeli Afetle Mücadele Planının şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetler başta olmak üzere kadın hizmetleri odağında incelemesine yönelik planlama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların önemli adımlarından biri de Kocaeli Deprem Afetine Yönelik Kadın Hizmetleri Acil Koordinasyon Planının hazırlanmasıdır. Kadınların afet ve acil durumlarda zarar görebilirliklerinin azaltılabilmesi için yasal süreçlerin gözden geçirilmesinin yanı sıra afetler meydana gelmeden önce risk yönetimi sürecinde yürütülen risk değerlendirme çalışmalarında kadınların ihtiyaçları, sorunları ve zarar görebilirliklerinin dikkate alınması, kadınların kapasitelerini, bilgi ve becerilerini çalışmalara aktarabilmeleri için süreç boyunca devlet, akademi ve sivil toplum kuruluşları nezdinde temsilleri sağlanarak etkin olarak yer almalarının sağlanması gerekmektedir.

 Belirtilen gerekliliklerin sağlanmasına katkı sağlayacak olan planın hazırlık süreci ile ilgili olarak 19-20 Aralık 2023 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilen  ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin belirlediği 5 Stratejik Hedef ve 11 Strateji için faaliyetlerin belirlenmesine yönelik iki gün süren çalıştayda Prof. Dr. Aslıhan Polat, Prof. Dr. Ayla Ergin, Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, Doç. Dr. Serpil Gerdan, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Gökalp Kutlu ve Dr. Ezgi Şişman üniversitemizi temsil etti ve plan hazırlık çalışmalarına katkı sağladılar.

 

Şiddet gören kadına ilişkin afet planlaması açısından Türkiye’de ilk ve dünyada az sayıda örnek uygulamadan biri olarak ifade edilen bu çalıştayın çıktılarının Kocaeli ilinin coğrafi ve demografik özellikleri dikkate alındığında yaygınlaştırılabilir nitelikte bir plan olacağı ve iyi uygulama örneği olarak risk altında bulunan diğer illere aktarılabileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak: bülten

21 Ara 2023 - 19:12 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.