“Hukuki değil, siyasi”

Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayınlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda görev yapan yaklaşık 51 bin kişinin kamu ile ilişkileri kesilmişti.

FETÖCÜ OLMAYANLAR

OHAL uygulamaları kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olduğu belirtilen söz konusu kararlarla, bazı akademisyenler de Üniversitelerdeki işlerinden atılmışlardı. KOÜ ile ilişkileri kesilen  Doç.Dr.Güven Bakırezer, Prof.Dr.Veli Deniz ve Doç.Dr. Aynur Özuğurlu’ya destek ve dayanışma amacıyla bugün  Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nde bir toplantı düzenlendi.

KAMUDA TARİHİN EN KİTLESEL TASFİYESİ
Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, “Kamuda gerçekleştirilen ihraçlar hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamuda başlatılan ve darbecilere yönelik olduğu iddia edilen soruşturmalarla kitlesel açığa almalar yaşanmıştır. Bizler, kamuda yürütülen darbe soruşturmalarında açığa alınanların, hangi siyasi görüşten olduğuna, hangi sendikaya üye olup olmadığına bakılmaksızın, mutlaka hukuk kuralları içinde ve büyük bir titizlikle yapılmasını, tek bir kişinin bile mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulamıştık. 1 Eylül gece yarısı, OHAL kapsamında yayınlanan 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 28 bin 163'ü MEB, 2.346 YÖK kapsamında olmak üzere, toplamda 50.875 kamu personeli kamu görevinden ihraç edilmiştir. Darbe girişiminin üzerinden 1,5 ay gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, tüm kamuda tarihin en kitlesel tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu kadar kısa süre içinde bitirilmesi mümkün olmayan, ulusal ve uluslararası hukukun en temel ilkeleri ayaklar altına alınarak yapılan ihraçların somut hukuki delillerden çok, büyük ölçüde siyasi fişlemeler üzerinden yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükümet, kamudan ihraç edilenlerin hangi somut gerekçelerle ihraç edildiklerini, ihraç edilenlerin darbe girişimi ile aralarında hangi somut bağlar bulunduğunu en küçük bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamak zorundadır. Kamuda yaşanan ihraçlara bakıldığında “darbecilerle mücadele” söyleminin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından "Allah’ın bir lütfu" olarak değerlendirilen 15 Temmuz darbe süreci, hükümet tarafından kendilerinden farklı düşünenleri de tasfiye etmek için bir fırsat olarak kullanılmıştır. 672 sayılı KHK ile ihraç edilenler arasında, “Artık kimsenin ölmesini istemiyoruz" diyen Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında net bir tutum alan Eğitim Sen SES ve TTB üye ve yöneticilerinin de yer alması, sürecin hükümet tarafından kendileri gibi düşünmeyenleri de hedef alacak şekilde değerlendirildiğini göstermektedir. 
 

DİĞER SENDİKALARDAN İTİRAZ GELMEDİ

Bugün itibariyle kurumlarımıza gelen bilgiler doğrultusunda aralarında Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Gaziantep, Mardin Eğitim Sen şube başkanlarının da yer aldığı 100’ü aşkın Eğitim Sen’li, yine çeşitli üniversitelerden Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan 30’u aşkın akademisyen rektörler tarafından hazırlanan özel listeler üzerinden tamamen keyfi bir şekilde ihraç edilmiştir. Kocaeli' de Kocaeli Üniversitesinde 14 Eğitim Sen üyesi akademisyen, 6 SES ve TTB üyesi akademisyen, meslekten ihraç edilmiştir. Ayrıca BES üyesi 1 kişi gözaltındadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, binlerce üyesi bir gece yarısı çıkarılan KHK ile ihraç edilen diğer sendikalardan en küçük bir itiraz gelmemiş olmasıdır. Üyelerinin hak ve çıkarlarını savunmayan bir sendikanın meşruluğu tartışmalıdır. Bugüne kadar hiçbir KESK, TMMOB TTB üyesi iktidarın baskı ve sindirme politikaları karşısında diz çökmemiştir. Kime karşı yapılıyor olursa olsun, her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında hukuksal ve örgütsel mücadeleden geri durmayacağımız bilinmelidir.

ÖRGÜTSEL OLANAKLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ

Kamuoyu KESK i, TMMOB’ u TTB’ yi de gayet iyi tanımakta, hak ve özgürlükler yolundaki kararlı ve onurlu duruşunu çok iyi bilmektedir. Bizleri çerçevesini hükümetin belirlediği sınırlar içinde hapsetmeye, yandaş sendikalar gibi hizaya getirmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir. Kimlerin hangi amaçlarla bizleri sindirmek istediği er ya da geç mutlaka ortaya çıkacak, bugün hukuku ayaklar altına alarak hareket edenler, yok saydıkları hukuk karşısında mutlaka hesap vereceklerdir. Bizler, bu tür saldırılara pabuç bırakmayacak kadar köklü bir mücadele geleneğine sahip örgütleriz. Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir. Sendika ve Meslek Odaları olarak açığa alınan ve hukuk dışı bir şekilde ihraç edilen tüm üyelerimizin arkasında olduğumuz ve üyelerimizin görevlerine geri dönmesi için bütün hukuksal ve örgütsel olanaklarımızı seferber edeceğimiz bilinmelidir” dedi.

KOCAELİ ÖZELİNDEN MESAJ

Prof. Dr. Veli Deniz, “Dünya Barış Günü’nde barışı savunan biz akademisyenler Kanun Hükmündeki Kararname ile işsiz bırakıldık. Ocak ayında bir bildiriye imza atmıştık, neden imza attığımızı, daha sonra evlerimizden derdest edilip gözaltına alınıp imzamızın arkasında durduğumuzu ve 23 Ağustos’ta tekrar savunma yapmak üzere soruşturma komisyonuna davet edildiğimizde savunma yapmayacağımızı, itirazlarımızı barışı savunduğumuzu, suç işlemediğimizi söylemiştik. Kocaeli özelinden ülkeye mesaj verilmek isteniyor. Devleti yeniden yapılandırıyorlar. Kocaeli enteresan bir kent. Demokratik geleneği olan bir kent. Delme gücü olan bir kent. Bu süreç içinde Kocaeli Barış Akademisyenleri de hep direndiler. Azalmadık, çoğaldık. Sözümüzün arkasında durduk. Ülkemiz çok kötü bir sürece giriyor. Başbakan barış marış yok dedi. Daha da şiddetlenecek. Barışı savunanlara, savaşı savunanlar bir gözdağı vermek isteyeceklerdi. Bizim üzerimizden yapılmak istenen bu. Sorgusuz sualsiz kamudaki haklarından mahrum edilen herkes için biz mücadele ederiz. 672 sayılı kararnamede üniversitelerden 2.348 kişi görevden uzaklaştırıldı. Bunlardan 41 tanesi Barış Akademisyenleri. Bu 41 kişiden 19’u da KOÜ’nün barış akademisyenleri. Buradan çıkan sonuç Kocaeli’ deki rektörlüğün, yönetimin tasarrufu.

REKTÖRÜ TEŞHİR EDİN

Ağustos ayı içinde bizim önceki itirazlarımız kabul edilerek yeniden savunma vermemiz talep edildi. 23 Ağustos’ta duruşmaya davet edildik. Resmi gazetede yayınlanan kanun hükmindeki kararnamede 15 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu’nda bizim kamu görevinden uzaklaştırıldığımız kararlaştırılmış. Bizim rektör 23 Ağustos’ta kampüste bir tiyatro oynamış. Biz o sırada atılmışız. Bizim isimlerimiz Ağustos başında verilmiş. Bir taraftan Ağustos başında rektörlük bizi suçlu ilan edip görevden atılmamız için ilgili yerlere ihbar ediyor. Sonra da tarafsız soruşturma kurulu kurduk diye komedi oynuyor. Sevgili Kocaeli’nin demokratik güçleri. Bu sahtekar rektörü teşhir edin. Bu adam Silahlı Kuvvetler Üniversitesine rektör olmak için yalakalık yapıyor. Şirin gözükmeye çalışıyor. Ne yaparsa yapsın tarih onları da bizi de yargılayacak. Biz sözümüzün imzamızın arkasındayız. Önümüzdeki süreçte bir arada olmalıyız. Bu savaş çığırtkanlarına karşı bir cephe oluşturarak mücadelemizi yapmalıyız” dedi. 
ÜNİVERSİTELER TESFİYE EDİLMİŞTİR
Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, “Kamu görevinden uzaklaştırılan imzacılardan biriyim. Bu süreç bizim açımızdan şu anlama geliyor. Bu tür totaliter yönetimler her fırsatta o ülkenin aydın, demokratik, laik, evrensel değerlerinden yana güçlerini aynı zamanda tasfiye etmek için fırsat kolluyorlar. Zannediyorlar ki bu yolla üniversiteden bizleri kendi tabirleri ile tasfiye etmiş olacaklar. Ama aslında tasfiye ettikleri şey ömrü boyunca bütün akademik hayatını üniversiteyi üniversite yapan değerlere, laikliğe, özgürlüğe, demokrasiye adamış, üniversitenin aslında kendi var oluş anlamını her zaman kendi akademik çalışmaları, pratiğiyle hayata geçirmiş insanları KOÜ ve diğer üniversitelerde tasfiye etmek demek aslında üniversiteyi tasfiye etmek demektir. Bu kötülüğün tarihte hiçbir zaman ezilen haklar karşısında cezasız kalmayacağını biliyorum. Bu kötülüğün altında kalacaklar.

BİZE AYRI BİR KHK YAPILSIN

Doç Dr. Güven Bakırezer, “Bir imzadan ötürü memuriyetten men edildiğimiz bu ülkede yaşayan bizler açısından şaşırtıcı değil aslında ama tuhaf geliyor. Avrupalılara bunu anlatmak çok zor. Bir akademisyen olduğumuz için bu nasıl buraya geldi diye düşünüyoruz. Kocaeli özelinde şunu söylemek uygun olur. Şu an 41 kişi memuriyetten men edildi. 19 tanesi KOÜ’den. Bu çok büyük bir rakam. KOÜ ve bu şehir tesadüf değil. İktidarın tahammül edemeyeceği kadar solcu bir üniversite ve kent. Örgütlü mücadele gücü olan bir kent. Rektörlüğün tasarrufu olduğunu da çok düşünmüyorum. Bu kent iktidar için dayanabilir bir yer değil. AB Bakanı da bu kentten çıkıyor. 19 kişi atıldı. Böyle bir işle başarıya ulaşabilirler. Bu insanlar farklı kentlerde hayatlarını ve iş kuramaya kalkabilirler. O zaman iktidar amacına ulaşmış olur. Bizim yapmamız gereken 19 kişinin bu şehir için yapabileceğini örgütlemektir. Bu da bizim dışımdaki insanların bizi örgütlemeleri lazım. Bu işin iktidar başarı anlamına gelmesini istemiyorsak. 1402’liler ne güzel gururluydu. Ne anlama geldiği belliydi. 672’li olmak bir gurur değil. Bize haksızlık edildi. Ayrı KHK yapmaları gerekir. Böyle başaramazlar, yetmez, vatandaşlıktan da çıkarsınlar.

Ayşegül Kalaycı

03 Eyl 2016 - 20:24 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 6.566.330 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


EKSKAVATÖR OPERATÖRLERİ ARANMAKTADIR

Şirketimizde istihdam edilmek üzere en az 5 yıllık deneyimli BEKO, EKSKAVATÖR OPERATÖRLERİ aranmaktadır. İletişim: 0532 215 74 31

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Damper kasa kullanacak TIR ŞOFÖRÜ aranıyor.Seymen-BaşiskeleTel: 0532 350 41 81

EMİRHAN EVDEN EVE NAKLİYAT

EMİRHAN EVDEN EVE NAKLİYAT ŞOK KAMPANYA 200 TL 'den başlayan fiyatlarla Merkez-Derince Tel: 0533 261 45 900 262 223 41 90

ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN YARDIMCI ELEMAN ARANIYOR

İmalatta çalışacak lise veya yüksek okul ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN YARDIMCI ELEMAN aranıyor. 25/45 yaş arası, B sınıfı ehliyetli akt...

HER TÜRLÜ ÇATI İŞLERİ YAPILIR

HER TÜRLÜ ÇATI KİREMİT AKTARMA ÇATIKATI- TERAS KAPLAMA Şıngıl Çatı- Oluk Temizliği ve Çatı Temizliği İTİNA İLE YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346...

İMALAT USTALARI ,YARDIMCI USTALAR ve C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ARANMAKTADIR

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR  Maaş+ SGK+ Servis+ Yemek      Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra Sapağı güzergahından geçmektedir.  Fabrikamızda palet...

DENEYİMLİ BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANI 

Beypiliç Kocaeli Bayii'nde çalışmak üzere deneyimli bayan eleman aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır. Başiskele/KOCAELİ Tel:02623494197

PERSONELLER ALINACAKTIR

PERSONEL ALINACAKTIRİnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmamıza beton delme, kırma ve su izolasyonu işlerinde çalıştırılmak üzere USTA, USTA YARDIMC...

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya Malzemelerinde Aradığınız Her Şey EKONOMİK Fiyatlarla Burada! KERESTE PAZARI - HIRDAVAT PAZA...