Yuvam Turgut Konutları Yönetimi hakkında suç duyurusu

İzmit Yuvam Turgut Konutları’nda oturan ev sahipleri ve kiracılar ile Toplu Yapı Yönetimi arasında sorunlar yaşandığını daha önce yazmıştık. Sorunlar çözülemeyince aynı konutlarda oturan İnşaat Mühendisi Nurten Kuşçuoğlu, 106 Ada Yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cemalettin Öztürk
Cemalettin Öztürk Tüm Haberleri

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen tarafından yaptırılan Yuvam Turgut Konutları ile kat malikleri arasında sorunlar yaşandığını daha önce yazmıştık. Kat malikleriyle Toplu Yapı Yönetimi arasında devam eden sorunlar sonunda mahkemelik oldu. Yuvam Turgut Konutları 106 Ada Huzur Sokak 14/3 Nolu Daire’de oturan kat maliki inşaat mühendisi Nurten Kuşçuoğlu, 106 Ada Yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kuşçuoğlu, suç duyurusu dilekçesinde şunları söyledi:

KAT MALİKLERİ ZARARA UĞRATILDI

“106 Adada bulunan bağımsız bölümler Merkezi Isıtma Sistemi ile ısıtılmaktadır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Merkezi ısıtma ve Sıhhı Sıcak su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi sıcak su Giderlerinin Paylaştırılmasına ilişkin Yönetmelik gereği bağımsız bölümlere Isı Pay ölçer takılmak zorunda olmasına rağmen yönetici şüpheliler bu işlemi bugüne kadar “yönetim organlarınca karar aldıklarını” söyleyerek gerçekleştirmemiş ve kat maliklerinin maddi olarak zarara uğramalarına neden olmuşlardır. Maliki olduğum dairenin dahil olduğu 106 adada 2 adet kazandan biri 4 bloğu, diğeri de 5 bloğu ısıtmakta olup, adamızın ısınma giderleri için her ay iki ayrı ısınma gideri faturası gelmektedir. Her bir kazanın ısıttığı dairelerin ısınma giderleri birbirinden farklıdır. Ayrıca, maliki olduğum adada bazı kat malikleri, yöneticilerin bilgisi dahilinde kalorifer peteklerini iskandan sonra büyütmüş olup, daha fazla ısı harcamaktadırlar.

ISINMA GİDERLERİ FARKLI FAKAT AYNI AİDAT TOPLANIYOR

Şüpheli yöneticiler, her bir dairenin ısınma giderleri farklı olmasına rağmen, tüm dairelerden, aynı aidatı toplayarak daha az ısınma gideri olan maliklerden haksız bir şekilde daha fazla ısınma gideri toplamaktadırlar. Üstelik yaz aylarında ısınma giderimiz olmamasına rağmen yaz aylarında da kış aylarında ödenen aidatı toplamaktadırlar. Ada ortak giderleri için toplanan aidat tutarı içinde ısı giderleri de yer almaktadır. Şüpheli yöneticiler Enerji verimliliği Kanunu zorunlu kılmasına rağmen, yasaya muhalefet ederek ısı payölçer taktırmadıkları için daire başına düşen ısı giderlerinin hesabı, Kat Mülkiyeti Kanununda da belirtildiği üzere. “Merkezi ısıtma ve Sıhhı Sıcak su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi sıcak su Giderlerinin Paylaştırılmasına ilişkin Yönetmelik”te belirtilen şekilde yapılamamaktadır. Isınma gideri yasaya göre hesaplanamamasına rağmen, şüpheli yöneticilerin neye dayanarak ısı gideri tutarı belirledikleri anlaşılamamaktadır.

KAT MALİKLERİ ZARARA UĞRATILIYOR

Isınma gideri yasal yollardan hesaplanana kadar yaklaşık ısınma gideri ödeyen bazı kat maliklerine de, dayanaksız bir şekilde icra takibi başlatarak, masraf oluşturmakta ve kat maliklerinden toplanan aidatlar ile karşıladıkları icra, avukat ve diğer masraflar ile kat maliklerini ayrıca zarara uğratmaktadırlar. Şüpheli yöneticiler, enerji verimliliği kanunu ve Merkezi ısıtma ve Sıhhı Sıcak su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi sıcak su Giderlerinin Paylaştırılmasına ilişkin Yönetmelik gereği ısı pay ölçer taktırtmış olsalar idi, kat maliki olarak, ada ortak giderleri içinde toplanan ısınma giderini sadece kış aylarında ödeyecek idik. Şüpheli yöneticiler, maliki olduğum dairenin bulunduğu 106 adada(72 daire bulunmakta) olan ve aidat borcunu ödemeyen kat maliklerinin aidat borçlarını diğer kat maliklerine bildirmeyerek Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre “haklarını çekilmez hale getiren” kat malikleri ile ilgili diğer kat maliklerinin yargıya başvurmalarını engelleyerek kanuna muhalefet etmektedirler.

“KAPICININ TAZMİNATINI DA BİZDEN TOPLADILAR”

Şüpheli yöneticiler, yaklaşık 10 yıl boyunca adamızda kapıcı olarak çalışmış ve 2019 yılında işten ayrılan kapıcı için 10 yıl boyunca ödediğimiz kıdem ve ihbar tazminatı tutarını amacı dışında harcamış olup, işten ayrılan kapıcı tazminatı için kat malikleri ayrıca para ödemek zorunda kalmışlardır. Kat malikleri maddi zarara uğramıştır. Sitede Kat Mülkiyeti Kanunu Gereğince yapılması gereken toplantı ve kararlar usulüne uygun yapılmamaktadır. Örneğin katılım olmadığı gerekçesi ile 2020 Eylül ayının ilk ve ikinci yarısında yapılması gerekli olağan yönetim seçimleri, şüpheli yöneticiler tarafından olağanüstü olarak yapılmış olduğu iddia edilmesine rağmen hiçbir kat malikine, yapmış olduklarını iddia ettikleri seçim tarihi ve yerine ilişkin herhangi bir tebligat yapmamış ve kat maliklerinin seçimlere katılarak oy kullanmalarına mani olmuşlardır.

SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİLER

Ayrıca, yönetici şüpheliler, her blok kat maliklerinin kendilerinin karar vererek seçmeleri gereken blok yöneticileri seçimlerine müdahale ederek, kendileri organize ederek blok kat maliklerinin özgür iradeleri ile kendi blokları ile ilgili seçim yapmalarını engellemektedirler. Şüpheli yöneticiler, kat maliklerine tebliğ edilmesi gerekli olan hiçbir konuda tebligat yapmayarak tebligat kanununa da muhalefet etmekte ve itirazı olan kat maliklerinin itirazlarını yargıya taşımalarını da engellemektedirler.

DENETİM İMKÂNI ELİMİZDEN ALINIYOR

Yukarıda zikrettiğim sadece ısınma giderleri ve ada ortak giderleri adı altında toplanan para ile bloklara dair özel harcamalar yapılmakta (örneğin blok çatısında su yalıtımı, blokların boyanması, blok giriş kapısı tamiri ve sair blokların özel harcamaları) bu hususta site yönetimi denetim kurulları ve saymanlara yönelik hesap verilmesi talebimiz yerine getirilmemekte, site evrakları gelir gider belgeleri ve defterler ya tahrif edilmek ya da ortadan kaldırılmak suretiyle bizlere gösterilmemekte denetim imkânımız elimizden alınmaktadır.

HUKUKSUZ İŞLEM YAPILIYOR

Şüpheliler Yöneticiliğini yapmış oldukları sitede hukuksuz işlemler yapmakta, sitedeki kat maliklerinin ortak mülkü olan taşınmaz ve yerleri kat maliklerinin izni olmadan, 106 ada yönetim ofisi gibi göstererek (en başta a2-6 Blokta bulunan Kapıcı dairesi) 3. şahıslara kiraya vermekte, kira bedelini hiçbir şekilde göstermemekte, aldıkları bedeli kat maliklerine vermedikleri gibi, kiraya verilen bu yerin ısıtma ve sair giderlerini de kat maliklerinden alarak haksız menfaat temin etmekte ve sitedeki kat maliklerinin olması gereken ortak parayı harcamaktadırlar. Yukarıda da zikrettiğim üzere bu hususlarla ilgili olarak defalarca site yöneticileri ve ada yöneticileri irtibata geçip sitenin hesaplarını, sitenin defter ve belgelerini inceleme talebim haksız yere ret edilerek yapılan hukuksuz işlemlerin üstü örtülmeye çalışılmaktadır.

YASAYA AYKIRI DAVRANIYORLAR

“634 sayılı yasanın Defter tutulması ve belgelerin saklanması başlıklı 36. maddesinde;  Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32. maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.” Denmektedir. Aynı yasanın Hesap verme başlıklı 39. maddesinde ise; Yönetici, yönetim planında yazılı belirli zamanlarda, eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, ana gayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANIYORLAR

Sayın makamınızca da bilindiği üzere Site yöneticisi olan şüpheliler 634 sayılı yasanın 38. maddesi uyarınca kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumludurlar. Şüpheliler yöneticilik görevini ifa ettiği müddetçe temsil ettikleri bizlerin yani kat maliklerinin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdürler. Yönetici şüpheliler kendilerinin idaresinde olan site ortak malları ve site ortak giderleri için toplanan mevduatı yönetim görevinin sorumluluklarını ihlal eder mahiyette şahsi menfaatleri  ve 3. şahıslara çıkar sağlamak amacıyla kullanmaktadırlar. Bu anlamda  Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 155. maddesi uyarınca “Güveni Kötüye Kullanma” suçunun nitelikli hali oluşmuş bulunmaktadır.

HAPİS VE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMALI

İlgili Maddede başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkâr eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur." denmektedir. Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve sayın makamınızca resen gözetilecek sebeplerle şüpheliler hakkında gerekli tahkikatın yapılarak tecziyeleri için haklarında, kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim."                                                     

13 Nis 2021 - 15:18 - Gündem --- Okunma

Muhabir Cemalettin Öztürk

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 6.193.758 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

25

Çağatay - Benzer durumlar Sarımeşe Konaklarında da başladı.Komsularimiz olayları mahkemeye taşıdı.Vampirler her yerde.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:57
23

Doğrucu - Her site de bu tarz sıkıntılar var ama malesef yönetim işinden anlayanda anlamayan da yönetimden şikayetçi. Kimse kendi sorumluluğuna bakmıyor. Toplantıya çağırırsan gelmezler. Yönetime Aday ol dersin olmazlar. Doğru dürüst aidat yaptırmaz birde pay ölçer olsun isterler. Pay ölçer olduğunda gelen faturayı tek tek katlara bölüp tek tek parayı toplamak kolay mı acep. Ayrıca kısın gelen fatura sadece kışın toplanan aidatla ödenebilir mi? Bildiğim kadarıyla yazın biriken para kışın gelen binlerce liralık faturayı anca karşılar. Velhasıl işini doğru yapana saygı duyarım ve bilip bilmeden eleştirmeyi doğru bulmam, yamuk yapanda hak ettiğini bulsun...

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Nisan 00:05
24

Marko - @Doğrucu 23 nolu yoruma cevabı: sayın yorumcu, öncelikle şunu söylemek lazım kanun zorunlu kılıyor ısıpayölçeri...kimse kanundan üstün değildir. ayrıca toplu yapı yönetim planı yaklaşık 40 sayfa bir kitapcık...bu kitapçığı her kat malikinin okumasında fayda var...yönetime aday olmuyorlar demişsiniz; önce blok yönetimleri seçimi yapılır, blok yöneticileri organize ederler.üst yönetim veya ada yönetimi değil... daha sonra üst kurullar seçilir...ısıpayölçer ilk yatırım maliyeti 500-700 tl arasında...ısı gideri hesabını da siz yapmıyorsunuz...ısı gideri yönetmeliğine göre hesaplanıyor...bu hesabı da yetkilendirilmiş ölçüm şirketi yapar...bu şirketin daire başı maliyeti aylık 8-10 tl gibi bir rakamdır...bilgi sahibi olmadan fikir üreterek insanları yanıltmaya çalışıp kışkırtmayın lütfen...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 10:20
18

Sayın Gazete - Satın gazete sizden bir ricamiz var turgut konutları olarak secim zamanı gelen muhtarı secimden sonra üst yonetimdeki bir kaç kişi sayesinde oy alıp kazanan muhtar neden olurda kaç tane hane olan bu turgut konutlarına hizmet yapmaz yönetim Yani sira muhtar da buraya hizmet yapmıyor bina çevresindeki logar kapakları betondan görseniz hak vereceksiniz zamanla çürüyüp patlayip kırılacak ve çocuklar düşecek ALLAH korusun bunu da gazetenizde yazarsaniz seviniriz muhtar bey sizde bu yazıyı görürseniz gezip görün o logar kapaklarını bina etrafındaki yada muhtarlıkta adaylığı bırakıp sadece ukome de görev yapın 2 ayrı yerde çalışmak la hizmet olmuyor..!!!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 15:46
19

Kapak - @Sayın Gazete 18 nolu yoruma cevabı: Kardeşim zaten çürüyüp patlayan logar kapağı çok gelip baksalar görürler ALLAHA emanet duruyor kapaklar Bu kış sağlam kar yağarsa kesin biri düşer onun içine o zaman o muhtar da o yönetimde kendi düşünsün hizmet nasıl olur diye can yanınca nasıl hesap verir o zaman görsün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 19:15
17

Yuvam Sarper - Oturduğum c2 bloklar da 48 daire mevcut ama toplanan para toplanan aidat a göre hiç bir hizmet yok inanın ki kapıcı dan hizmet almıyoruz yönetim takip etsin ne olur sadece hafta da 1 kez binayı paspaslıyor harici sabah 1 2 saat var birdaha dışardan inşaat işi alıp uğraşıyor ya çarşı ya pazar ama asla adamın suçu yok onu yöneten yonetimde büyük suç çünkü çok taviz veriyor binalar bir kez olsun deterjan kokmuyor 2 günde bir at bari paspas temizlik onca para toplanıyor kasaya bina içleri merdiven mermerleri tarihten kalma kapılar eski püskü degismesi şart ama para toplanıyor ama hizmet yok tamam belki şartlara göre aidat normal ama hizmet yapılsın fazlasını verelim ama hizmet yok kesinlikle

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 15:42
15

H Bicer - evet bu bahsedilen adada 14 yıl 10 ay çalıştım sadece şunu söylemek istiyorum repoya yatırılan kıdem tazminatının faizi nerde ve bu tazminat peşin olarak ödenmedi taksit olarak bu ödendi malum o ada başkanı iyi bilir o işleri

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 14 Nisan 12:48
22

Iyilik - @H Bicer 15 nolu yoruma cevabı: Bence siz yanlış düşünüyorsunuz bu dedikodu falan değil emin olun yönetim size çok tölerans gösterdi göstermese kendi çıkan kapiciya tazminat verip ise almaz tekrar hatırlarsanız inşaattan düşen kapiciya yasal olarak ada tarafından sigortalı olup ve ada yonetiminin izni olmadan senelik izinde başka yerde iş yapıp kaza geçirip aylarca raporlu olup ada sakini herkez mağdur oldu güzel kardeşim yönetimde iyi insanlar sizlere tölerans gösteriyor sürekli lütfen iyilik yapılan yerde iyilikleri unutmayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 16:55
21

H Bicer - @H Bicer 15 nolu yoruma cevabı: anlaşılan yaraniza dokundum ben senin gibi adımı gizlemiyorum işiniz dedikodu yapmak o defneleri kim diktirdi artı ben servis çekmedim ordan ayrıldığımda tazminatımı taksit yaptılar halbuki tazminat ayrılmıştı ama repoda idi sen onu sor

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 15 Nisan 12:53
16

Dikkattt - @H Bicer 15 nolu yoruma cevabı: Kapıcı hamdi çalışırken okul servisi çekip yandan emlakçılık yapıp mesai saatlerinde yaptığın işleri sayarsak o parayı da verdiklerine dua et sen yan gel osman oldu bostan unutma o günleri

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 15:32
14

Adcrumiz - Adam kendi binasının önündeki ağacı budatıyor.Yanı basındaki ağacın kırık dallarını dahi kestirmiyor.Bu mesajı okuyan yönetici sen anladın mevzuyu

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 12:24
12

Z - Yasa var işlenmiyo kanun var yerine getirilemiyo insanlar nasıl bir yaratığa dönüşebilir büle butip lere ömürlük ceza olsa bir baba yiğit onlarda çanakkalede kalmış anlaşılan

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 20:37
11

105 Ada Yanında - Aidatını geç ödeyene faiz işletip aldıkları faiz tutarlarını cebe indiriyorlar yapılan üç kağıtları saymakla bitmez haram zıkkım olsun çocuklarından çıksın

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 19:16
13

Marko - @105 Ada Yanında 11 nolu yoruma cevabı: yasaya muhalefet edip ısı payölçer taktırmadıkları ve ısı gideri hesapları yönetmeliğe göre hesaplanmadığından dolayı faiz işletemezler...belki bu sebepten faizler yok oluyordur....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 00:18
10

A.uçar - NURTEN HANIM, MEDENİ CESARETİNİZDEN DOLAYI ÖNCELİKLE SİZİ TEBRİK EDERİM, BÖYLE ÇETELERLE GEÇMİŞTE EPEY UĞRAŞTIK, AMA BİTMİYOR MALESEF ÇETENİN BİRİ GİDİYOR BİRİ GELİYOR HELE GELEN GİDENİ BİLE ARATIYOTR, ÜZÜLÜYOR İNSAN BİRDE KOMŞU DEDİĞİMİZ İNSANLAR YAPIYOR BU ÇETELİĞİ ÖDEDİĞİNİZ AİDATIN HESAP VERMEZLİĞİ, BEN NE DERSEM O OLUR KİMSEYE HESAP VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM DEMELERİ VAR YA, İNSANI ÇİLEDEN ÇIKARTIYOR, ŞUAN İZTOP PARK EVLERİNDE DE BİRE BİR AYNI SIKINTI İLE YAŞIYORUZ, BİZDE GEREKLİ ŞİAYETLERİMİZİ YAPIP HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ. SAYGILAR

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 19:07
09

Yuvam Turgut Sakini - Nurten hanım yolun açık olsun, yanındayız, yönetimde hak yiyen ve yönetimin bu konularda yanında duran herkes cezasını çekmeli, umarız gereği yapılır.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 17:28
08

Yuvam Turgut Sakini - Nurten hanım yolun açık olsun, yanındayız, yönetimde hak yiyen ve yönetimin bu konularda yanında duran herkes cezasını çekmeli, umarız gereği yapılır, çok çektirdiler bizlere...

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 13 Nisan 16:38
07

Komik - Helal olsun kimseye güven kalmadı ilk fırsatta müstakil eve çıkmam gerektiğini anladım.

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 13 Nisan 16:16
05

vatandaş - her toplu konutta aynı rant var. gölkent turkuaz evlerinde de aynı şekilde yönetimsel sorunlar mevcut. devamlı bir şekilde ekstra ödemeler alınıp kimseye de hesap vermiyorlar. ödemek istemeyenler ise yasal açıklarla tehdit ediliyor. bu işe artık devletimizin el atması gerekiyor.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 13 Nisan 16:07
04

Kapıcı - O kapıcı arkadaş tazminat alıp tekrar ise başlayan arkadaş değil mi hala iş başı yapiyor aldı tazminatı gene ise aldılar birde madem ise alacaksınız niye tazminat verirsiniz millet bu korona zamanları zor geçiniyor madem tazminat aldı çıkışı verdin geri alma ise yönetim olarak zaten kapıcılara çok tolerans var çok binaları hafta da bir kez siler o kadar bir daha yok ortada ya gider dışarda ek inşaat işi yapar ya siteye bir direk boyar ek para ister yönetimde verir kardeşim kapıcı mesai saatlerinde verilen işi yapmakla sorumlu sadece temizlik değil kaldiki temizlik de yapmıyor

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 15:50
20

101.ada - @Kapıcı 04 nolu yoruma cevabı: 101.ada c2 blok sakiniyim malasef bizim kapıcımiz da aynı temiz llik hijyen 0 denilecek kadar mesai saatlerinde iyi çalışmıyor yönetim de uyarmıyor hep ek iş bulup çalışıp ordan kazanç elde etmeye çalışıyor kendi oturduğu binayı incelik le temizliyor geri kalan bloklara yaptı gözükmek için yapiyor binalar kotu kokuyor sırf temizlik olmaması sebebi ile dairemi satışa çıkardım kar yağdı kapı önlerini bizler açtık buzlanmada aynı şekil kapıcı beyfendi ortada yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 10:10
06

Kurtulduk - @Kapıcı 04 nolu yoruma cevabı: Bende geçen sene c2 13 de kiracı idim kapıcı abi kiracı oldugumuzdan zaten bizi kaale almıyor bide gerçekten binalar kokuyor hiç temizlik yapmıyor taşınıyorum ev sahibim kapiciya ver dedi anahtarı kapıcı arıyorum yok birde baktım en son katta ev sahibinin evinde inşaat işi yapiyor bir an dedim buraya kapıcı olarak girsem güzel iş ev elektrk su bedava güzel iş valla rahmetli kemal sunal in kapıcılar kralı sahnesi gibi rahatlık da ustlerine yok birde aidat yüzünden taşındım malasef kiracı olarak çok zorladi 220 gibi rakamdi o zaman ben çıkarken 260 şimdi heralde olmuştur 350

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 16:12
03

Hasan Basri - Sayın kușçuoğlu'nu öncü olduğu için ses çıkardığı için tebrik ve teşekkür ediyorum. İnsanlarimiz toplantılara bile gitmiyor vurdumduymaz, ilgilenmiyorlar. Sayın kușçuoğlu ne güzel araştırmış sesini çıkarıyor tepki koyuyor. Alkışlıyorum. Kendisini tanımıyorum kim olduğunu bilmiyorum ama tanışma fırsatım olursa karşısında asker selamı veririm o derece saygı duydum

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 15:50
02

Yuvam Turgut - Sonunda bir baba yiğit cıktı ayağına taş değmesin toplu yönetim den kurtulur da rahatlarız ödediğimiz aidat lara ne hizmet ne ısınma var yaz kış aynı rakam ödüyoruz kiracı kaçıyor kiralar pahalı olunca üstelik aidat ile birlikte kiracı aidatı ödemiyor ev sahibi avukatlık oluyor devletimiz buraya el atma zamanı gelmiştir binalara hizmet hiç bir şekilde yok her ay kesinti olup ama kesinti olunan şeylerin hizmeti hiç bir şekilde yok binalarda temizlik zaten yok denilecek kadar büyük şekilde kapıcılar bina çevresin de yada binalara yaptığı iş için ayrı ücret alıyor yönetici tarafından ödeniyor mesai saatleri içinde yapması gereken işi ticarete döküyor zaten ev şu elektrik bedava ama bir çivi çaksa yönetici tarafından ücret ödeniyor kapıcı arkadaşlara yüksek tölerans gosteriliyor bunun yani sira saat 8 de mesaiye başlayan kapıcı 12 dedin mi birdaha ara bulasın ya çarşıda ya pazarda görev yerinde hiç bir şekilde bulunmuyor binalarda petek leri haberiz büyütüp ve yönetim buna mudahale etmemesi zaten apayrı bizler yaz kış aidat ödemek istemiyoruz zam çok yapıldı ama senede 3 ay aidat alinmamali kaç tane ev sahibi komşumuz evlerini satıp gittiler bu kötü hizmet kötü yönetim den dolayı bu düzen değişmeli

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 15:41
01

Yuvam Turgut Konutları - Ellerine sağlık o oturan apartman sakini ALLAH zeval vermesin aidatlar zaten büyük zamlı 320 TL AIDAT ödeyip hizmet alamıyoruz turgut mah muhtarı sağolsun bizim konutların olduğu yere hizmet zaten 0 inşallah kazanır daha önce montalama yapıldığında da yarim kaldı adam kaçtı aynı zarara uğradı bina sakinleri inşalalh kazanır tüm bina sakinleri sayesinde rahat eder

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 13 Nisan 15:32