Bakan Kurum: 22 maddeyle 10 yılda Marmara’yı temizleyeceğiz

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası ile mücadele için 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şeffaf bir şekilde ortak akıl ile hazırladığımız 22 maddelik eylem planımızla 10 yılda Marmara Denizi'ni temizlemeyi hedefliyoruz. Eylem planımız hemen kurulacak koordinasyon kurulları ile tüm illerde başlayacak” dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri

ÖNCE DENİZDE İNCELEME YAPTI

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planının açıklanmasından önce Marmara bölgesinde bulunan belediyelerin belediye başkanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum toplantı yaptı. Toplantıdan önce denizde inceleme yapan Kurum, ODTÜ Araştırma Gemisi'nden bilgi aldı. Ardından Tryp By Wyndham’da ilk olarak belediye başkanları ile toplantı yapıldı ve ardından eylem planı açıklandı.

KATILIK YÜKSEK OLDU

Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılım yüksek oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgedeki illerin valileri, il, ilçe belediye başkanları katıldı.

3,5 SAAT SÜRDÜ

Bakan Murat Kurum, yaklaşık 3,5 saatlik belediye başkanları ile toplantının ardından Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıkladı. Eylem planı açıklamasına AK Parti ve MHP Milletvekilleri de katıldı. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın çok hayati bir çalışma olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Marmara Belediyeler Birliği Başkanımıza bu ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bilim insanlarımızın çalışmaları ve belediye başkanlarımızın özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.

GÖRÜNTÜLERİ YOK EDECEĞİZ

Valilerimiz ve Belediye Başkanlarımız ile samimi bir çalışma yaptık. Birlik ve beraberlik ruhu içinde hazırladık. Maddelerin üzerinden tek tek geçtik. Ortak bir iradeyle Marmara Denizi ve boğazlarımızı kaderlerine terk etmeyeceğiz. 2020 yılı salgın, iklim değişikliği ile geçti. İklim değişikliğine karşı mücadele edeceğiz. Deniz salyası sorunu ile karşı karşıyayız. Bilim insanlarımızı ve akademisyenlerimizi dinledik. 84 milyon ve Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon insanın içini sızlatan görüntüleri yok etmek istiyoruz.

ÇALIŞTAYI YAPTIK

Marmara Denizi'ni temizleyip gelecek nesillere taşımak hepimiz için bir borçtur. 300 kişilik ekibimizle, Marmara Denizi’nde 91 noktada, karada da tüm atıksu arıtma ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında denetimlerimizi yaptık. Aldığımız örnekleri çevre laboratuvarımızda inceledik. ODTÜ Bilim Gemimizle suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık. 700’ü aşkın bilim insanı, kurum temsilcisi, STK ve belediye yetkilisinin katıldığı son yılların en geniş katılımlı çalıştayını yaptık.

ÇOK ŞEFFAF ÇALIŞTIK

Şunun altını önemle çizmek isterim ki; bu süreci şeffaf ve katılımcı bir anlayışla konunun tüm taraflarıyla istişare ederek yürüttük. Bu toplantıda çalıştayın sonuçlarını ele aldık. Eylem planımız; işte bu kararlı adımları, kısa, orta ve uzun vadeli bütün planlarımızı içermektedir. Açıklayacağımız eylem planında yapacağımız tüm çalışmaları, bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve üyeleri, ilgili tüm kurumlar, valiler, Marmara Belediyeler Birliği, belediye başkanlarıyla birlikte eylem planımızı imza altına aldık.

KOORDİNASYON KURULU OLACAK

22 eylemden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı açıklıyorum. Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak. Koordinasyon Kurulumuzu önümüzdeki hafta itibariyle oluşturuyoruz. Kurul haftalık ve aylık toplantılarla; tüm çalışmaları ortak bir akılla ele alacak ve bu kurul sayesinde katılımcı bir süreci koordine edeceğiz.

STRATEJİ PLANI 3 AYDA TAMAMLANACAK

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek. Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak. 11.350 kilometrelik yüzey alanına sahip olan Marmara Denizi’mizde koruma alanları belirlemek için çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmalarımızla Marmara Denizi’nin biyolojik çeşitliliğini de koruma altına alacağız. Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara Denizi’ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

DENİZ YÜZEYİ TEMİZLENECEK

Marmara Denizi’nin hemen hemen her noktasında deniz yüzeyi temizleme araçlarımızla, teknelerimizle temizlik çalışmalarını bir seferberlik anlayışıyla başlattık. 8 Haziran Salı günü de tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, doğa severlerimizle, sporcularımız, sanatçılarımız, tüm vatandaşlarımızla birlikte, bir seferberlik anlayışıyla, Türkiye’nin en büyük deniz temizliğini yapacağız. Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.

ARITMALARA YATIRIM YAPILACAK

Marmara bölgesindeki atıksuların yüzde 53’ü ön arıtım, yüzde 42’si ileri biyolojik arıtım ve yüzde 5’i biyolojik olarak arıtılmaktadır. Tüm bu arıtma tesislerimizi yapacağımız teknolojik dönüşümle, ileri biyolojik arıtma ve membran arıtma sistemlerine dönüştüreceğiz. Bilim insanlarımıza göre azot miktarını yüzde 40 oranında düşürürsek bu işi kökten çözeriz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Marmara bölgesinde bulunan tüm illerimiz, atıksu arıtma tesislerini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını tamamlayacaklar.

YENİ MEVZUAT ÇIKACAK

Biz de Bakanlık olarak; yerel yönetimlerimize gerek teknik olsun gerek finansal olsun her konuda destek olacağız. Bu sayede, Marmara Denizi’nde müsilaja ve diğer kirlilik türlerine neden olan azot ve fosfor girişini minimum seviyeye indirip kontrol altına alacağız. Böylece Marmara Denizi'nin su kalitesinde iyileşmeyi hızlandıracağız. Marmara Denizi’ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek. İlgili mevzuata yeni düzenlemeler getireceğiz. Deşarj standartlarını Marmara Denizi'nin hassas yapısını dikkate alarak yapacağımız bu düzenlemeyi uygulamaya alacağız.

GERİ KAZANIM YAPACAĞIZ

Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada su kaynakları iklim değişikliğinden önemli oranda etkilenmekte. Bu nedenle arıtılan suların geri kazanımı büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde yüzde 3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atıksu oranımızı 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarma hedefimiz var. Gerekli tüm adımları attık, atıyoruz.

FİNANS DESTEĞİ VERECEĞİZ

Marmara’ya deşarj yapan arıtma tesislerimizde de döngüsel ekonomi ilkelerine uyulacak, suyun yeniden kullanımı desteklenecek. Suyumuzu ne kadar geri kazanırsak, Marmara’ya o kadar az su deşarj ederiz. Bu manada tüm tesislerimiz de gerekli sistemleri kuracak. Finansal desteklerle tesis dönüşümünü hızlandıracağız. Atıksu oluşumunun azaltılması için gerekli tüm temiz üretim teknik ve teknolojilerini hızlıca hayata geçireceğiz.

OSB’LERE STANDART BELİRLENECEK

Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak. Arıtma tesislerini, nasıl yapacaklarına dair standartları tüm OSB’lerimize vereceğiz. Verdiğimiz tarih içerisinde hayata geçirip geçirmediklerini takip edeceğiz. Tesisleşmesini gerçekleştirmedikleri takdirde, her türlü cezai işlemi ve hatta kapatma cezasını tavizsiz bir şekilde uygulayacağız.

DENETİMLER ARTACAK

Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. Bu konuda kanuni düzenlemelere giderek, atıksu arıtma tesislerinin yapım ve işletmelerine Bakanlık olarak destek vereceğiz. Marmara Denizi’ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle Marmara Denizi’ne giriş yapan gemilerin atıklarının Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine vermelerini sağlayacağız. Bu kapsamda yerel yönetimlerimizle birlikte gemilerin takibini sıkı bir şekilde yapacağız. Denetimlerimizi artıracağız.

İZLEME NOKTALARI ARTACAK

Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Tersaneler deniz ile doğrudan temasta olan gemi inşa ve bakım merkezleridir. Bu noktalarda daha çevreci teknikler kullanılarak olası deniz kirliliklerinin önüne geçeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak. Tıpkı Kentsel Dönüşüm projelerimizde yaptığımız gibi, 3 boyutlu modellemeyle, meteorolojiden kirlilik yüklerine kadar çok sayıda veriyi içeren Marmara Denizi’nin dijital ikizini oluşturacağız.

ATIK YÖNETİME EYLEM PLANI YAPILACAK

Marmara’nın tüm kirlilik kaynak ve yoğunluklarını detayları göreceğiz. Bu bölgelerdeki değişimleri anlık olarak takip edeceğiz. Hemen müdahale edeceğiz. Sadece bugün değil, ileride Marmara Denizi’nde yaşanabilecek muhtemel olumsuz bir durumda, erken müdahale imkânına kavuşmuş olacağız. Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak. Denizlerimizde oluşan plastik gibi katı atıkların, deniz çöplerinin yüzde 90’ı karasal kaynaklıdır. Yani evlerimizde, sanayimizde üretilmektedir.

İYİ TARIM UYGULAMALARI GELECEK

Biz karada etkin olarak atıkları topladığımızda zaten denize girişleri önlenmiş olacak. Bu manada, 1 yıl içinde Marmara bölgesinin tüm illerinde, ilçelerinde Sıfır Atık Uygulamasına geçeceğiz. İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Böylelikle sulamada kullanılan su miktarını azaltacağız, dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi’ne ulaşmasını engellemiş olacağız.

TARIMDA TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Marmara Denizi’yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir. Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır. Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

HAYALET AĞLAR 1 YILDA TEMİZLENECEK

Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek. Bilim insanlarımızla, koordinasyon kurulunun alacağı kararlarla takvim ve cezai uygulamalarımızı kısa süre içerisinde belirleyeceğiz. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

MİLLETİMİZLE KORUYACAĞIZ

Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak. Alacağımız tedbirlerin vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlayacak, Marmara denizimizi milletimizle birlikte koruyacağız. Marmara Denizi'nin korunması amacıyla yaptığımız ve planladığımız çalışmaları, bilimsel araştırma sonuçlarımızı, kuracağımız www.marmarahepimizin.com sayfası kanalıyla kamuoyuyla paylaşacağız.

3 YILDA TAMAMLANACAK

Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizi'ne etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Bu eylem planlarımız kapsamındaki yatırımlarımızı yerel yönetimlerimizle birlikte 3 yıl çerisinde tamamlayacağız. Marmara Denizimizi; içerisindeki binbir çeşit balıklarımızı, canlılarımızı koruyarak en saf, en duru en temiz, en canlı haliyle geleceğe taşıyacağız” dedi.

06 Haz 2021 - 17:45 - Gündem --- Okunma

Muhabir Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 5.330.074 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

11

İzmi̇tli̇ - DEVLET GÜCÜNÜ GÖSTERDİ DÜN BAŞİSKELE SAHİLİNDE.GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK.SAHİL GÜVENLİK BOTLARI DENİZDEN KORUMA YAPIYOR.YÜZLERCE KORUMA,YÜZLERCE ARAÇ.SONUÇ SIFIR.KURUMUN OLDUĞU YERDEN HİÇ BİR FAYDALI BİRŞEY ÇIKMAZ.BAKINIZ SALDA GÖLÜ.ZANNEDERSİN Kİ ÜLKEYİ KURTARIYORLAR.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Haziran 12:15
10

Essra - demedi demeyin bu deniz temizlenmez, bu bahane gösterilerek karadenizle birleştirelim kanal yapalım derler, müteahhit kafası olduktan sonra başka çare bulamazlar

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Haziran 11:48
09

Dislike - Çok geç kaldınız, artık ne yaparsanız yapın bu deniz eskisi gibi asla olmaz, olamaz.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Haziran 09:11
08

Soran Adam - hani temiz idi. Balık atılıyordu körfeze anlı şanlı törenler ile? yalan dolan talan...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Haziran 09:04
07

Vatandaş - önce kirletime izin ver sonra 10 yılda temizleyecez de yazıklar olsun sizlere

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Haziran 08:43
06

Korfezli - anlaşılan bir şey yapmayacaklar laftan ibaret kalacak. erken seçim sonrasına kalır bu işte...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Haziran 08:13
05

Degbay - Bunlar 20 yıldır iktidardaydı. Bu zamana kadar çoktan onlem alinmaliydi. Bu zamana kadar niye uyudular merak ediyorum.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Haziran 00:14
04

Deli Dumrul - Artık bu kirlilik konusu ile önüne gelene devletin yaptırım gücünü kullanarak astronomik cezalar yazılır artık.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 06 Haziran 21:56
03

,,,,, - zamanında önlem alıp arıtma kontrolü ve yenilenmesini yapmaz iseniz fabrikalara,sonrada böyle uğraşır güzelim denizimizi yok edersiniz...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 06 Haziran 21:42
02

Vatandaş - GEÇ KALDINIZ YAZIK ETTİNİZ MARMARAYA, EKONOMİYİ BATIRDIĞINIZ YETMEDİ DENİZLERİNDE KİRLENMESİNE GÖZ YUMDUNUZ

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 06 Haziran 19:09
01

Halil - Hayvanlar bile dışkılarıı yaptıktan sonra üzerine toprak atarken .Biz İnsanoglu Vahşice Denizleri çöp denizi yaptık .Adam elinde taşıdığı pet şişe su ile nefes alıp hayat buluyor ama aynı kişi yine o pet şişeyi yaşam bulduğu suya atarak geleceği yok ediyor .Yazık .Çevreyi sevin doğayı sevin bugünler bir daha gelmez.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 06 Haziran 18:03

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza tıbbi atık toplama – taşıma görevinde çalışacak SRC 4 veya 5 belgesi olan ŞOFÖR alımı yapılacaktır. İlgilenenlerin 325 65 65 nolu telefon...

ANATOLYA MASAJ

Yenilenen, güleryüzlü, profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz.100:00-24:00Tel: 0536 272 39 99- 0262 322 74 54

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

*Maaş+ SGK+ Servis+ Yemek     *Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. *40 yaş altı eleman alınacaktır *Fabrikamızd...

ACİL SATILIK  

İmarlı Köşe Arsa, Net 600 M2, Müstakil Parsel, Alt Üst Yapılı Meyvelik. İkiz Villa, 6 Daire İmarlı, Muhteşem Manzaralı        Ereğli/Karamürsel Fiya...

KİRALIK ODALAR

Yılmaz Pansiyon KİRALIK ODALAR Tel: 0543 512 18 97 - 322 79 21

YATILI BAKICI ARANIYOR

Körfez'de YATILI BAKICI aranıyor.Tel: 0532 359 79 47

RECEP KEBAPÇILIK ELEMANLAR ARIYOR

Recep Kebapçılıkta çalıştırılmak üzere HAZIRLIKÇI KEBAP USTASI, LAHMACUN VE PİDE USTASI, BAYAN BULAŞIKÇI, BAY-BAYAN KOMİ-GARSON aranıyor. Yüksek...

MERTTÜRKLER MOBİLYA USTALAR ARIYOR

Merttürkler Mobilya Atölyesine deneyimli USTALAR Alınacaktır Dolgun maaş+SGK+Yol+Yemek Uzunçiftlik/Kartepe Tel: 0 533 497 62 60 – 0554 502 37 52

SETA MUTFAK BAY-BAYAN ELEMANLAR ARIYOR

MOBİLYA ZIMPARA İŞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN  PERSONEL  ALINACAKTIR. TEL:0 532 2123265 SETA LTD ŞTİ. Adres: Köseköy - Kartepe Çalışma s...

MODA LİFE ELEMAN ARIYOR

Moda Life Mobilya’ya B sınıfı ehliyetli olan ve mobilya montajından anlayan TEKNİK SERVİS PERSONELİ, VASIFSIZ DEPO ELEMANI Alınacaktır. Tel: 054...