Yerel basın ayakta kalmalı

Türk Metal Sendikası Genel Merkezi’nce yapılan Yerel Basın Kurultayı’nın sonuç bildirgesinde yerel basının ayakta kalması için mutlaka kamu ve özel kurumlar tarafından desteklenmesi ve çalışanlarının iş güvencesi için sendikaya üye olması gerektiğine dikkat çekildi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri

MURAT SALAR OKUDU

İki günlük kurultayın ardından gazetecilerle birlikte sonuç bildirgesi hazırlandı. Gazetecilerin görüşleri alınarak hazırlanan bildirgeyi Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri Murat Salar okudu. Neoliberal politikaların etkisi ile piyasa ilişkilerinin yeniden şekillendiğini ve bu süreçte medyada da mülkiyet yapısı değiştiğini söyleyen Salar, “Medya kuruluşlarında çalışan basın emekçileri sendikasız, kadrosuz, sigortasız bir ortamda her türlü iş güvencesinden yoksun bir biçimde çalışmaya başlamışlardır.

SENDİKALAŞMAK ZORUNLULUK OLDU

Medya emekçilerinin böyle bir ortamda özgürce çalışabilmek ve yaptığı haberin arkasında durabilmek için güçlerini birleştirmesi ve sendikalaşmaları zorunluluk haline gelmiştir. İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve özellikle yeni medya, güçlü, ilgili ve bilgili bir yerel kamuoyu oluşturma görevi üstlenen yerel medya kuruluşlarını da etkilemiş, yerel basın yeni iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu olanaklardan sınırlı biçimde yararlanmak durumunda bırakılmıştır.

PEVRUL KAVLAK: Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yerel basının önemine değinerek işçi sınıfının sorunlarının yerelde daha güçlü ortaya koyulduğuna dikkat çekti.

KADROLAR DOĞRU ŞEKİLLENDİRİLMELİ

Yeni iletişim teknolojileri, yerelde gazete satış oranlarını düşürmüştür. Yerel medya kuruluşları haber kaynağı olarak ajanslara bağımlı ve iktisadi açıdan kendilerini idame ettiremeyecek konuma gelmiştir. Yerel medyada nitelikli istihdamın sağlanması için gazetecilikte mesleki formasyon tanınmalı ve meslekte uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için hayali kadroların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Medya kuruluşlarında kadroların doğru bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

BİK KESİNTİYİ AZALTMALI

Ayrıca, mesleğe adım atmak isteyen yeni mezunların işe giriş süreçlerinde maruz kaldığı ayrımcılığın önüne geçilmelidir. Yerel basın, küreselleşen ve dijitalleşen dünyada güç kaybetmekte ve küresel medya şirketlerinin Türkiye medya sektörüne girmesiyle yaşanan eşitsizlikler nedeniyle sıkıntıya uğramaktadır. Bu nedenle Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yerel medya kuruluşlarının gelirleri üzerinden yaptığı kesinti aşağı çekilmelidir.

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Demokrasinin güçlendirilmesi için yerel medyanın güçlenmesi, yerel medyanın güçlenmesi için de bu kuruluşların yaygın medya kuruluşları karşısında eşit ve adil bir zeminde varlığını sürdürebilmeleri şarttır. Bu nedenle, yerel medya kuruluşlarına hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör tarafından destek sağlanması gerekmektedir. Toplumun en küçük parçalarının sorunlarını kamuoyuna yansıtması nedeniyle en önemli yapı taşlarından biri olan yerel medyanın, varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi için bir yasal düzenleme oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.

ÖNEMLİ İSİMLER VARDI: Yerel Basın kurultayında Türkiye’de sendikal harekette önemli çalışmalara imza atan Gazeteci Atilla Özsever, Türkiye Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş basının sorunlarını anlattı.

YEREL BASINLA HAREKET EDİLMELİ

Düzenleme oluşturulurken, yerel basın kuruluşları ve sendikalarla birlikte hareket edilmeli, haber ulaştırma kaygısı gütmeyen, resmi ilan pastasından pay almak amacıyla çıkan yerel gazetelerin faaliyetleri denetim altına alınmalıdır. Ayrıca oluşturulacak düzenlemede, internet gazetecileri göz ardı edilmemeli, yeni medyaya geçiş sürecinde internet gazetelerinde çalışan basın emekçileri de diğer basın emekçileriyle eşit haklara sahip olmalıdır. Yeni medya çağında, dijitalleşme süreçlerini başlatan yerel medya kuruluşlarının da yaygın basının kullanabildiği ekonomik ve teknolojik gücü kullanmaları zorunluluktur.

DESTEKTE KARARLIYIZ

Yerel medya kuruluşları, destekler sayesinde güç kazanarak, teknolojik olanaklara erişim ve nitelikli işgücü takviyesi ile kendini yenileme imkanına kavuşacaktır. Ayrıca bu sayede yerel basın kuruluşlarının haber çeşitliliği ve sayılarında da artış yaşanacak, daha zengin ve ilgi çekici bir içeriğe kavuşabileceklerdir. Böylece yerel basın kuruluşları yaygın basınla rekabet imkanına kavuşmuş olacaktır. Türk Metal Sendikası, yerel medya kuruluşları ile birlikte hareket ederek, önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği çalışmalar ve kurultaylarla birlikte, ülkemizde yerel basının kamuoyu oluşturma süreçlerine ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlama konusunda kararlıdır” dedi.

MURAT SALAR: Türk Metal Sendikası Mali Genel Sekreteri Murat Salar, sonuç bildirgesini okudu.

Kadın gazeteciler geride başlıyor

Yerel Basın Kurultayı’nda konuşan gazetemiz muhabirlerinden Süriye Çatak Tek, kadın gazetecilerin meslekte yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Tek, gazetecilerin güvenceli bir çalışma hayatına kavuşması için mutlaka örgütlü bir yapıya geçmeleri gerektiğini belirtti

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANIYOR

Yerel Basın Kurultayı’nda Kocaelili gazeteciler adına gazetemizin Muhabiri Süriye Çatak Tek, yerel basın ve sendikalarla ilgili konuştu. Yerel basında sendikal haberlerin az yer almasının sebeplerini anlatan Tek, “Sermaye gruplarının gazetelerin yönetimini alması ile birlikte emek haberlerini yapmak güçleşmeye başladı. Ayakta kalmak için mücadele eden yerel basın, reklam veren kurumlara daha fazla yanaşmak zorunda kaldı ve bu, haber yapma özgürlüğünü ne yazık ki kısıtladı” dedi.

KADINLAR DA KONUŞULMALI

Gazetecilerin güce en yakın mesleklerden biri olduğu için kendini işçi gibi görmediklerini ve bu nedenle örgütlenemediklerine dikkat çeken Tek, “Kadın gazetecilerin sorunlarının da bu kurultaylarda konuşulmasını istiyorum. Çünkü kadınlar gazeteciliği 1-0 geride başlıyor. Meslekte emekleri en az görülen kesim ne yazık ki. Kadın gazeteciler çocuk sahibi olduklarında ya çocuklarını ya mesleklerini tercih edecek noktaya geliyorlar. Bu nedenle kadın gazetecilerin sorunlarının da bu platformlarda tartışılması gerekiyor” dedi.

GAZETECİLER KONUŞTU: Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen Yerel Basın Kurultayında yerel basının temsilcileri sorunlarını dile getirdi. Kocaelili gazeteciler adına Süriye Çatak Tek konuşma yaptı.

İlk kez yerel basının sorunları tartışıldı

Türk Metal Sendikası, toplumun tüm dinamiklerinin sesi olan yerel basının ayakta kalması ve işçi sınıfının mücadelesine destek vermesi için Yerel Basın Kurultayı yaptı. Kurultay’da yerel basının sorunları masaya yatırıldı ve sorunların ortadan kalkması için sonuç bildirgesinde önemli önerilere yer verildi

İLK KURULTAY

Türk Metal Sendikası tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Yerel Medya Kurultayı 17-18 Eylül tarihleri arasında Aydın Didim’de gerçekleştirildi. Büyük Anadolu Didim Roset Otel’de iki günlük kurultayda yerel basının sorunları tüm detayları ile konuşuldu. Kurultaya 11 ilden 90 gazeteci katıldı. Yerel basının aslında bulundukları illerde ne kadar etkili olduğunu gördükleri için bu kurultayı yaptıklarını söyleyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yerel basın ile işbirliğini ön plana çıkardı. Yerel basının desteklenmesi ve güçlenmesi için akademisyenler, sendikalar ve gazeteciler önerilerini dile getirdi.

4 ANA BAŞLIKTA TARTIŞILDI

“Türkiye’de Yerel Basın ve Sorunları”, “Türkiye’de Medya ve Sendikalar”, “Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi” ile “Yerelden Genele Bakış: Sendikalar ve Yerel Basın” başlıkları altında iki gün süren kurultayın açılış konuşmasını Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptı. Kavlak böyle bir kurultay yapma amaçlarını çok net bir örnek ile anlattı. Geçtiğimiz dönem MESS grup toplu iş sözleşmesinde Bursa’da yerel basın ile yaptıkları işbirliği sayesinde üyelerine çok rahat ulaştıklarını ve görüşme sürecini çok iyi yürüttüklerini belirtti.

KURULTAYA KATILANLAR: Türkiye’de bir ilke imza atan Türk Metal Sendikası, Yerel Basın Kurultayını bundan sonraki süreçte her MESS toplu iş sözleşmesi görüşmesinden önce yapacak.

NEFESİMİZ OLMANIZA İHTİYACIMIZ VAR

Bu örnekten sonra yerel basın ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyleyen Kavlak, “Bizim sizlere basın emekçilerinin desteğine ihtiyacımız var. Sesimiz olmanıza, nefesimiz olmanıza ihtiyacımız var. Bizim mücadelemize vereceğiniz her destek, yapacağınız her haber, yazacağınız her yazı emekçilerin sofrasında bir dilim daha ekmek olacaktır. Onların bebelerinin sütü olacaktır. Alın terlerinin karşılığı olacaktır” dedi. Türkiye’de 15 milyon işçiden sadece 2 milyonunun sendikalı olduğuna dikkat çeken Kavlak, Türk Metal’in üyeleri için yaptığı çalışmaları ve toplu iş sözleşmelerini anlattı.

YENİ MEDYA DA YASAL ÇERÇEVEYE ALINMALI

Pevrul Kavlak’tan sonra sunumlara geçildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, “Türkiye’de Yerel Basın ve Sendikalar” başlığında bir sunum yaptı. Basılı gazetelerin artık öldüğüne dikkat çeken Altun, yeni medyanın yasal çerçevelerinin belirlenerek basın iş kanunu çerçevesine alınması gerektiğini kaydetti. Altun, aynı zamanda Basın İlan Kurumu’nun yerel medyayı daha fazla desteklemesi ve payını yükseltmesi gerektiğine dikkat çekti.

KOCAELİ EKİBİ: Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve basın kuruluşlarının temsilcileri kurultayda yerlerini aldı. Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Kocaelili gazetecilerle yakından ilgilendi.

MEDYA VE SENDİKALAR MASAYA YATIRILDI

Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ’ın başkanlık ettiği, “Türkiye’de Medya ve Sendikalar” başlıklı oturumda Öğretim üyesi ve gazeteci Dr. Atilla Özsever, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker konuştu. Kurultay’ın ikinci gününde “Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi” başlıklı ilk oturumun başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş yaparken, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Naci Önsal ve Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Taliphan Kıymaz konuştu.

GAZETECİLER ANLATTI

Kurultayın son bölümünde Türk Metal Sendikası’ndan Halil Faik Erdal’ın başkanlık yaptığı “Yerelden Genele Bakış: Sendikalar ve Yerel Basın” oturumda Bursa Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Eskişehir Son Haber Gazetesi yazarı Sadi Seda, Özgür Kocaeli Gazetesi Muhabiri Süriye Çatak Tek ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı yerel basının ve gazetecilerin sorunlarını anlattılar.

21 Eyl 2021 - 19:26 - Gündem --- Okunma

Muhabir Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 5.736.234 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


BAYANTEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

BAYAN TEMİZLİK PERSONELLERİ alınacaktır. Asgari ücret+sgk+yemek+yol verilecektir.Yeşilova - İzmitTel:0530 918 36 14- 0 262 322 65 75

BAYAN YARDIMCI ARANIYOR

35-50 yaş arası İzmit merkez ve civarında ikamet eden çocuk bakımında deneyimli YARDIMCI aranıyor Tel: 0532 383 91 62

VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR ARANIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor 80’LİK ŞERİT USTASI, ŞERİT BİLEME USTASI Alınacaktır Kocaeli Kereste Tic.Ltd....

PASTA VE KURABİYE USTASI ARANIYOR

KEYFİ İKRAM İMALATHANE İzmit Merkez Adliye arkasındaki Şehit Musa Sokakta bulunan imalathanemize PASTA VE KURABİYE USTASI alınacaktır. Sabah 07.00...

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Mobilya atölyesinde çalışacak MOBİLYA USTALARI aranıyor. Hüseyin Eren Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.İzmit San Sit. 16. Cad. 14. Blok No: 7 Tel: 0532 67...

TIR ŞOFÖRÜ ARANMAKTADIR

*Uzun yol deneyimli *SRC 2, SRC 4 ve Psikoteknik belgeli *Dijital ehliyeti olan TIR ŞOFÖRÜ ARANMAKTADIR İzmit Merkez-Köseköy-Başiskele-Gölcük-Karamür...

KUZİNE RESTAURANT ELEMAN ARIYOR

A- 2 EHLİYETLİ KURYE ALINACAKTIR 6.000 TL Maaş+SGK+Yemek & BAYAN BULAŞIK ELEMANI ALINACAKTIR KUZİNE RESTAURANT İLETİŞİM: 0262 329 09 09 – 053...

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

İzmit’te bulunan firmamıza MYO muhasebe veya büro yönetimi bölümlerinden mezun BAYAN ELEMAN arıyoruz.” İletişim : [email protected]

ELEMANLAR ARANIYOR

Kocaeli/ Hereke’de Liman işlerinde çalıştırılmak üzere gerekli belge ve ehliyetlere sahip, deneyimli EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ, GEMİ VİNÇ OPERATÖRÜ ve...

KALİTE KONTROL ELEMANI ARANIYOR

KALİTE KONTROL ELEMANI Kocaeli Kartepe Lokasyonunda bulunan Cam İşleme fabrikalarımızda Kalite Sorumlusuna bağlı olarak çalışacak 'KALİTE KONTROL ELE...