4 büyük risk için 105 eylem planı

Kocaeli yaşadığı büyük riskler için çok önemli bir çalışmayı tamamladı. Kocaeli Valiliği'nin koordinasyonunda ve AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde yapılan çalışma deprem, endüstriyel kazalar, heyelan ve sel-su taşkınları riskini en aza indirmek için 105 ayrı çalışmayı öngörüyor. Raporda yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi için çok sayıda kuruma önemli görevler düşüyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri

TÜRKİYE’NİN EN RİSKLİ İLLERİ ARASINDAYIZ

Deprem ve endüstriyel kazalar açısından Türkiye’nin en riskli ili olan Kocaeli’de, AFAD öncülüğünde tüm Türkiye’de başlatılan İl Risk Azaltma Planı tamamlandı. Kocaeli’de dört büyük riski ortaya koyan plan 3 amaç, 15 hedef ve 105 eylemden oluşuyor. Kocaeli’nin deprem, endüstriyel kazalar, heyelan, sel ve su taşkınları başlıkları altında 4 büyük riskini azaltmak için yapılan çalışma karşı karşıya olduğumuz risklerin büyüklüğünü ve ona karşı alınması gereken tedbirleri- eylem planlarını ortaya koyuyor.

EN FAZLA EYLEM GÖREVİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’DE

İki çalıştay yapılarak ortaya çıkartılan palanda en fazla görev, 30 eylemle Büyükşehir Belediyesine 14 eylemle AFAD’a, 12 eylemle DSİ’ye, 10 eylemle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 8 eylemle de ilçe belediyelerine düşüyor. Planlama ile ilk olarak 5 yıllık çalışma süresi belirlendi. Bu süre içinde her 6 ayda bir AFAD, izleme ve değerlendirme yapacak. Kurumların çalışmaları yapıp yapmadığını web tabanlı sisteme yükleyecek ve bakanlık tarafından bu çalışmalar takip edilecek.

MEHMET EMİN KOÇAN: AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Risk Azaltma Planı'nın detaylarını gazetemize anlattı.

KOCAELİ’NİN YÜZDE 80’İ DEPREMDE YÜKSEK RİSKLİ

Yapılan çalışmada Kocaeli’nin yüzde 80’inin deprem açısından yüksek riskli bölge olduğu belirtilirken, OSB’ler dışında sanayi kuruluşlarının kentin her yerine düzensiz dağılımının yüksek risk oluşturulduğu ortaya koyuldu. Karamürsel ve Gölcük bölgesinin heyelan açısından en riskli yerler olduğuna dikkat çene raporda dere yataklarının olduğu tüm alanların sel ve taşkın konusunda risk taşıdığına dikkat çekildi.

AFAD MÜDÜRÜ KOÇAN DETAYLARI ANLATTI

Kocaeli için büyük öneme sahip olan ve kentin içinde bulunduğu riskleri azaltacak olan çalışmanın başarılı olması için tüm kurum ve kuruluşların koordineli çalışması çok önemli. 5 yıllık planlama sürecinde bu çalışmaların nasıl yapılacağını hep birlikte izleyeceğiz. Raporun nasıl hazırlandığı ve raporun detaylarını AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Özgür Kocaeli’ye anlattı. İşte Koçan’ın açıklamaları:

TÜM KURULUŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞTIK

“Afet Risk Azaltma Planı için bu işle meşgul olan tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalıştık. Önce bir rehber kılavuz oluşturduk. Bu kılavuzla birlikte üniversitelerimizin rektörlerini ziyaret ettik. Konuyu aktardık ve hoca önerileri talep ettik. Onların önerileri ile birlikte Gebze Teknik üniversitesinden 3, Kocaeli Üniversitesinden ise 4 hocamızla birlikte çalışmayı başlattık. Hocalarımız destek kurulu olarak çalıştı.

ENDÜSTRİYEL KAZALAR: Kocaeli’nin en büyük risklerinden olan endüstriyel kazalarla ilgili yapılan planlamada önemli eylem kararları var. Endüstriyel kaza risklerinin azaltılması için tüm endüstri kuruluşlarının olası kazalar karşısında müdahaleyi kolaylaştırmak ve endüstriyel bölgelere yakın alanların tahliyeleri ile ilgili bilgilerin tek çatı altında toplanmasını sağlayacak bir çalışma yapması bekleniyor.

KOCAELİ’NİN RİSKLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Çalışmanın ilk etabından tüm kurumlara afetlerle ilgili çalışmalarının bizimle paylaşılması için yazı yazdık. Yazıdan sonra kurumları davet ederek 132 kişinin katıldığı ilk çalıştayımızı yaptık. İlk çalışmada Kocaeli’nin deprem, heyelan, sel ve su taşkınları, endüstriyel kazaları risklerinin üst seviyede olduğunu gördük. Tehlikeleri ortaya koyduktan sonra risklerin ortaya çıkaracağı sorunların senaryoları çıkartıldı. Bu çalışmanın ardından ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ve destek kurulumuzla birlikte ikinci çalıştayımızı yaptık. Burada 4 önemli risk için dört masa kuruldu. Bu çalışmanın neticesinde ilk gün 4 büyük riskin senaryoları yapıldıktan sonra biz bunları nasıl bertaraf edebiliriz, riski daha fazla nasıl azaltabiliriz tartıştık. Burada birçok eylem çıktı. İkinci gün belirlenen eylemleri kurum ve kuruluşlara yazıyla yazdık.

3 AMAÇ, 15 HEDEF VE 105 EYLEM BULUNUYOR

İlimizin Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler (GZFT) analizi yaptık. Olay önlem tablolarını çıkardık. Amaç, eylem ve hedefleri belirledik. Yaptığımız çalışmada en büyük eylemler Büyükşehir ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne düştü. Tüm kurumları gezerek yapacakları çalışmaları izah ettik. Sonra raporumuzu valimize sunduk ve onaylandı. Bu çalışmada 3 amaç, 15 hedef ve 105 tanede eylem var.

KURUMLARIN NE YAPTIĞINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Amaç, hedef ve eylemlerimizi belirledikten sonra iki zaman dilimi belirledik. İlk 6 ay izleme ve değerlendirme, ikincisi ise 12 aylık ve değerlendirme raporlarını yapacağız. 6 ayda bir kurumların yaptıklarını bakanlığımızla takip edeceğiz. Ne kadarını yaptıklarını, ne kadarını yapmadıklarını göreceğiz. Bazı eylemlerin yapılmasında sıkıntılar çıkacaktır. Bu konuda değişimler olabilecek. Çalışmaların tamamı wep tabanlı sistem üzerinden takip edilecek.

DEPREM RİSKİ: Depremle ilgili Kocaeli’nin yüzde 80’nin yüksek riskli olduğu gerçeğinin bir kez daha raporda ortaya konuldu. Riskin azaltılması için mutlaka 1999 depreminden önce yapılan tüm yapı stoklarının elden geçmesi ve kentsel dönüşüme büyük önem verilmesi raporda yapılan eylem planları arasında yer alıyor.

SORUNLARI AZALTMAK İÇİN TATBİKATLARI ÖNEMSİYORUZ

155 sayfalık bir rapor hazırlandı. Alınması gereken önlemlerle birlikte sorunları nasıl azaltılabileceğimizi kurumlarla birlikte yapacağız. Özellikle endüstriyel risklerle ilgili planlamada en çok arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi kurum ve kuruluşların bir ahenk içinde sorunları bilerek birlikte hareket etme kabiliyetini sağlamak. Bu nedenle tatbikatları önemsiyoruz.

KURUMLAR BİLGİLERİNİ AFAD’LA PAYLAŞMALI

Bir taraftan iyileştirme çalışmaları yapılırken, bir taraftan da bu çalışmaların afet azaltma çalışması olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Bu çalışmaların tek elden yapılacağı yerin de AFAD olduğunun bilinmesini istiyoruz. Kurumların bilgi dağarcığında ne varsa bunu AFAD ile paylaşması ve bunu eyleme dönüştürmesini istiyoruz. Şu anda iyi bir nokta yakalamış durumdayız. Sadece çevresel değil yapısal önlemleri fazlasıyla almamız gerekiyor.

BEŞ YILIN SONUNDA BU PLANLAMA DEĞİŞECEK

İl Risk Azaltma Planın afetlere dirençli bir şehir oluşturmak, afet riskini azaltan çalışmalar yapmak, afetlere karşı sürdürülebilir bir ekonomiyi oluşturmak üzere üç amaç çerçevesinde hazırlandı. Eylemlerimizi hayata geçirerek hedeflerimize ve en son amacımıza ulaşmayı planlıyoruz. Planımızı 2021 ve 2026 yılları arasında hayata geçirilecek. 5 yıllık bir çalışma hedefi koyduk. 5 yıl sonra bu planlama değişecek.

Rapor çerçevesinde ilimizde yapılacak önemli çalışmalar

-Tehlikeli alanlarda bulunan mevcut yerleşimlerin aşamalı olarak güvenli alanlara taşınması.

-Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması.

-Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm kurumların desteği ile Kentsel Dönüşüm Çalıştayı yapılması.

-Kocaeli bina bazlı deprem tehlike haritasının hazırlanması.

-Kocaeli sıvılaştırma haritasının hazırlanması.

-Taşkın Eylem Planı hazırlanması.

-Endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması yönetmeliği kapsamında BEKRA Bildirim Sistemi üzerinden gerekli güncellemeleri yapmalarının sağlanması.

-Heyelan haritalarının güncellenmesi.

-Heyelan ile ilgili Jeolojik etüt raporlarının hazırlanması.

-Afet farkındalık eğitimlerinin verilmesi

-Saha ve masa başı tatbikatların yapılması

-Endüstriyel tesislerin etkisi altında olan yerleşim yerlerinde vatandaşlara bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi.

-Endüstriyel çalışanlarına yönelik tehlikeli atıkların sızıntısı, yanması ile ilgili eğitimlerin verilmesi.

-Heyelan bölgesinde yaşayan nüfusa yönelik eğitim çalışmalarının yapılması

-Risk oluşturabilecek sanayi tesislerine ait ortak veri tabanının, tesisteki kimyasalların -bulunduğu, müdahale biçimlerine yönelik bilişim ve iletişim alt yapısının oluşturulması.

-Akarsu yataklarında taşkın önleyici tesislere ait denetim ve planlama yapılarak mevzuata uygun olmayan yerlerle ilgili yaptırımlar uygulanması. 

-Endüstriyel kazalarla ilgili koordinasyon ve ortak çalışmayı yükseltmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla tatbikatlar düzenlemesi.

-OSB’lerde insan kaynaklı ve teknolojik kazalara müdahalede görevli olmak üzere afetlere destek arama-kurtarma personeli olarak çalıştırılacak, standartlara uygun alet ve ekipmanlarla donatılmış arama-kurtarma ekiplerinin oluşturulması. Her OSB’nin en az 100 kişilik bir ekip kurmasının sağlanması.

-Sel ve taşkın bölgelerinde bulunan hastane, okul ve kamu kurumları ile ilgili önlemlerin alınması.

-Tarihi binaların depremden etkilenmemesi için çalışma yapılması.

-Köprü, tünel ve yapı sanatlarının deprem yük dayanımlarının belirlenmesi için çalışma yapılması.

-İl genelinde hava tahmin gözlem istasyonlarının artırılması.

-Deprem erken uyarı sistemi kurulması.

-İl genelindeki alt ve üst seviyedeki endüstriyel kuruluşların denetimlerinin artırılması.

-OSB’lere itfaiye ve ambulans tesislerinin kurulması

-Denizde meydana gelebilecek kaza, kirlilik ve yangınlara müdahale edebilecek araç ve ekipmanların analiz edilmesi.

-AFAD tarafından hazırlanacak kılavuz kapsamında iş sürekliliği planın yapılması.

19 Eki 2021 - 19:49 - Gündem --- Okunma

Muhabir Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 5.999.983 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

04

Bu Şehirli - 42 evlerden tutunda şehir merkezinde bulvardan çarşının göbeğine kadar bütün sokaklarda binalar deprem öncesi yapılmış.40 yıllık bina bunların bir kısmı. Depremden yıllar geçmiş ve tek bir dönüşüm yapılmamış bu şehirde. Bir daha 99 depremi gibi bir deprem yaşarsak çok bina yıkılır bu şehirde. Çözüm çok basit. Yahu kat artışı vermek bu kadar zor mu? 6 katlı çoğu bina. Verin 10-12 kat imar belediyenin bişey yapmasınada gerek yok, mütahitler zaten girer. Şimdi 6 katlı apartmana veriyorsunuz 3 kat imar ne mütahit giriyor ne belediye dönüştürüyor. Depremde sorun yüksek kat değildir. Niteliksiz yapıdır. Japonya gökdelenlerle dolu depremde tek bir bina yıkılmıyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 01:33
03

Jeol.müh. Behzat G. - AFAD-2023 Eylem planı kitapçığında ilgili maddede, "Deprem zararlarını azaltmada dünya genelinde, depremlerin önceden haber alınması için kestirim ve tahmin çalışmaları yapılacağı" yazmaktadır. Bu güne kadar önceden halka duyurulan bir deprem kestirimine tanık olmadık. Bu konuda bilgi verilmesi faydalı olur.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 21:55
02

Ali - Büyükşehire göre deprem riski yok.Olsaydı çarşı merkezdeki binalara cephe iyileştirme yapmazdı herhalde. Birde elinde 800 milyon kalmış ama ne yapacağını bilmeyen bir belediye var. Bir tek benmi bu şehri Bangledeşh gibi görüyorum Tahir başkana göre bu şehir ABD şehirleri gibi herhalde.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 20:31
01

Yare - 1999 DEPREMİNDE HERKEZ 42 EVLER DE TÜM EVLERİN HASAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ.BÜYÜK BİNALARIN COĞU GERİYE DOĞRU YATIK HEPSİ 7-8 KATLI HEPSİNİN DIŞLARI SIVALANDI BİRŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANILIYOR.42 EVLER BUNDAN 30 SENE ÖNCE BATAKLIKTI KENTSEL DÖNÜŞÜME ALINACAK SEMT AMA KİSENİN İLGİLENDİĞİ YOK OLASI BÜYÜK DEPREMDE BU BÜYÜK BİNALAR YIKILIRSA ALTINDA SİZ VE VİÇDANINIZDA KALIR.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 20:14

DENEYİMLİ-DENEYİMSİZ MASÖZ ARANIYOR

ANATOLİA MASAJ Yenilenen, güleryüzlü, profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. 10:00-24:00 DENEYİMLİ-DENEYİMSİZ MASÖZ ARANIYOR Tel: 0536 272 39 99-...

TIR ŞOFÖRÜ ARANMAKTADIR

E sınıfı ehliyetli Gölcük ve çevre ilçelerde ikamet eden TIR ŞOFÖRÜ aramaktayız Tel: 0533 373 27 36

IZGARA YARDIMCISI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARA YARDIMCISI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel : 0 533 348 88 71 

BAY TEZGAHTAR ARANIYOR

40 yaşını aşmamış sabah saat 06:00 da iş başı yapacak BÖREKÇİ DÜKKANINA BAY TEZGAHTAR aranmaktadır Tel: 0 532 450 74 64

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Yeşil- Siyah Seyahat bünyesinde vardiyalı ve sabah-akşam çalışmak üzere Gebze bölgesini iyi bilen İzmit-Çenesuyu-Derince  bölgesinden referans verebi...

KOMBİ - PETEK TEMİZLİĞİ

KOMBİ ve PETEKLERİNİZ SÖKÜLMEDEN MAKİNE ile KOMPLE TEMİZLENİR %30 doğalgaz tasarrufu %40 ısı artışı tüm tesat tamirat Tel: 0546 298 11 55

SEBA MAKİNE ELEMANLAR ARIYOR

      Firmamızda çalıştırmak üzere TORNA ELEMANI FREZE ELEMANI ve MAKİNA MONTAJ ELEMANI aranmaktadır. Şartlar yüz yüze görüşülecektir. Tel:  0...

AHŞAP PALET-KERESTE FABR. ÇALIŞACAK BAY ELEMAN ARANIYOR

Ahşap Palet ve Kereste Fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır Maaş+ SGK+ Yemek+ Yakacak Not: Kartepe bölgesi tercihimizdir Furkan ambalaj ve...

ELEMANLAR ALINACAKTIR

MH ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSLİK şirketimizde çalışmak üzere tecrübeli ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALAT VE MONTAJINDA çalışacak ELEMANLAR aranmaktadır. Ter...

BAY ELEMAN ARANIYOR

3K AMBALAJ ELEMAN arıyor Ahşap Sandık Ve Palet Üretiminde Çalışacak Askerliğini Yapmış, Emekli Olmayan BAY ELEMAN aranıyor. Çalışma Saatleri: Haftai...