Tahir Büyükakın ve adaleti...

AK Partinin büyümeye ve genişlemeye başladığı dönemlerdi.
İktidardan sonra büyükşehirlerde de üstünlük sağlanmış parti ilgi odağı olmaya başlamıştı.

Kimi dava ve milli heyecan şuuruyla partide görev alırken, bazıları da iktidarın gücünü kendi çıkarları adına kullanmaya hazırlanıyordu.

 

Siyasette dava adamlarının etkin olduğu dönemlerde, işte o yıllarda tanıdım DOÇ. DR. TAHİR BÜYÜKAKIN’ı...

Sakin bir duruşu vardı.
Çok dinler az konuşurdu. O konuştu mu ortalığı bir sessizlik kaplar, herkes pür dikkat onu dinlerdi.
Konuşmalarında vizyon çizer; teknik terimleri yalın ve sade anlatır,  ortaya sadece bir hedef koymaz, nasıl yapılacağını da öğretirdi.


Samimiydi.

 

Kolay söz vermez, söz verdimi de tutardı. Büyükşehir’de bürokrattı (Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterlik yaptı). İletişimi ve ilişkileri iyi bir bürokrattı.

O da her makam sahibi gibi birçok kişiyle çalışmış, birçok olay yaşamış, birçok vefasızlıkla karşılaşmıştır...

Aşırı iyi niyet gösterdiği kimi adamlar aslında iyi niyetini suiistimal edecek adamlardı...

Eminim birçok hayal kırıklıkları yaşandı.

 

Herkesi tenzih ederek şunu da belirtmek isterim ki bazı kişiler yönetim için yanlış insanlarsa, hırsları, hevesleri, arzuları kişisel çıkarları için çok risk alabilecek yapıya sahiplerse, bu kişilerden toplum menfaatlerini öncelemelerini beklemek fazla iyimserlik olur.

 

Dolayısıyla kendi çıkarları ve hevesleri için birçok değerden vazgeçebileceklerin, günü geldiğinde vefasızlık gösterebileceklerinden emin olmak için, Türkiye siyaseti karşılaştırmalı verilerinden yararlanılabilir.


Yönetimlerde kişiler değişebilir ama geçmişten günümüze olaylar birbirlerine yakındır.

 

Dolayısıyla bir misyon taşıyan, değişime inanan, toplumun refahı, huzuru ve mutluluğunu hedefleyen insanların etrafı da onun ülküsüne inanan, aynı heyecanı taşıyan bireylerden oluşmalı...

 

Yoksa bir idarenin yakınındakilerin karıştığı uygulamalar, o idareye ve idarenin başındaki kişiye mal edilir.

 

Ama şunu da belirtmek gerekir ki, dünden bu güne Tahir Hoca’yı tanıdığım kadarıyla, hiç bir rant ve rantiye işine bireysel olarak, kendi çıkarları için bulaşmadı.

 

Farklı işler içinde olduğunu tam olarak duyduğum da söylenemez.
Her kesimden insanın ortak algısı Tahir Büyükakın’ın dürüst ve güvenilir biri olduğu.

 

Bu dönem aday yapılmasının bana göre en geçerli sebebi bu...

Meşruiyetinin en önemli söylemi  “hesap vereceğim günü düşünerek çalışacağım” sözüdür diye düşünüyorum.


İsteseydi bir takım kanallar üzerinden zenginleşemez miydi?

Bana göre bir iktisat doçenti olarak Tahir Hoca bunu herkesten daha iyi bir uzmanlıkla yapabilir, bu şekilde üç dönem de geçirir, üçüncü dönemin sonunda görevini sözde yapmış olmanın huzuru ve sükûneti içinde evine çekilebilirdi...

 

Ama bu tavrın onun tarzına ve yapısına uygun bir yaşam biçimi olmadığı kesin...
 

Dolayısıyla kişilerin olaylara bakış açısını değerlendirirken kıyası ve ölçüyü yerinde yapmak, algıyı hak ettiği şekilde oluşturmak gerekir.

 

Sırf çıkarlarınıza hizmet etmiyor diye algılarla oynayıp kamuoyunu yanlış yönlendirmek, yapana yakışır bir davranış olur...

 

Bugün Tahir Hoca başarılı bir başkan mıdır?
Evet, başarılı bir başkandır.

Bunu istatistikler de böyle söylüyor.
Karar alırken bazen dostlarının ve hatırı olan kişilerin etkisi altında kalıyor mudur?

Bazen olabilir diye düşünüyorum.

Hatta bu şekilde çözüm olarak alınan kararlara kavram olarak “seyreltilmiş yansıma” diyorum.


Hani önceki dönemlerde birçok görevi aktif olarak sürdürürken bazı işleri amirleriniz önünüze koyar ve gerçekleştirmenizi ister.  Siz elinizden geldiğince bu duruma direnir, farklılaştırmak istersiniz.
Ama bir noktadan sonra direnmek sizin o görevde varlığınızı da tehdit ettiğinden, hedeflerinizi etkilediğini düşündüğünüzden dolayı, bir gün sistemi ve eski düzeni değiştireceğiniz inancıyla bazı durumlara sessiz kalırsınız.

İşte buralarda oluşan ve kurumlaşan duygu durumlar, hedeflediğiniz yere geldiğinizde, dostlarınız ve hatır gönülle sağdan yaklaşan kıramayacağınız insanlara karşı
bilinçaltınızdan seyreltilmiş ve farklılaşmış olarak, çözüm zannedilerek açığa çıkar.

Farklılaşmış olarak kararlarınıza yansır.


Geçmişten gelen, çözüm zannedilen tortuların temizlenmesi için gerekli olan argüman, içsel muhasebedir.

Dostlarımız ve hatırlılarımız bir yere kadar yakınımızda olacaktır...

 

Yukarıda yazdığım makaleyi, Tahir Hoca’nın verdiği doğru bir kararla tamamlamak istiyorum.
 

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda kent gündemini bir hayli meşgul eden, bir büyükşehir bürokratının Özel Kalem Müdürlüğü kontenjanından, birinci derece yakınını memur olarak atatması olayına...

Öncelikle bu imtiyazın nasıl kullanıldığını açıklayalım:

 

Özel kalem müdürlüğüne dışarıdan atanan personelin memur olması, her belediyeye belirli şartlarla belirli kontenjanla sınırlanmış, başkanların seçimleri kazanarak göreve başlamasıyla başkanlara tanınan bir imtiyazdır diyebiliriz.


Burada Özel Kalem Müdürlüğü makamına dışarıdan personel atama için uygun olanı, başkanın seçilmesinde emeği olan, seçim koordinasyonunda yer alan, teşkilatlarda aktif rol alanlardan tercih edilmesi daha etik olanıdır aslında.

 

Çünkü seçim bir takım işidir ve başkan bir ekiple seçimlerde başarıya ulaşır. Dolayısıyla birilerinin yüzüne bakabilmek endişesinde teşkilatlar bu konuda en önde gelir.

 

Ayrıca bu kontenjan; ihtiyacı olan, olanaksızlıklar nedeniyle dershanelere gidememiş, sınavlarda istediği puanı alamamış, eğer memur yapılırsa çevresine faydalı olacak ihtiyaç sahipleri adına kullandırılsa çok itiraz eden olur mu? Zannetmiyorum.
Böyle bir şey çok gerçekleştirilmiş mi? Araştırılmalıdır...

Belediyelerde memur olma yöntemi de sadece bu şekilde de değildir.
Bir de sözleşmeli memurların memuriyete geçirilmesi var.

Geçmişten günümüze siyasi partiler, bazı dönemlerde kanun çıkararak sözleşmeli memurların memuriyete geçirilişine olanak sağlar.

 

Hatta en son anımsadığım kadarıyla 2014 yılında buna benzer bir geçiş olmuştu...

 

2014 yılında belediyelerde sözleşmeli memurların memuriyete geçirilmesiyle ilgili bir kanun çıkarıldı.

 

Belirlenen tarihe kadar yapılan sözleşmeli memurların da memuriyete geçişine
imkân sağlandı.

 

Her siyasi partiden her belediye imkânları ölçüsünde bu durumu kullandı.

 

Bu durumun istisnalarından biri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu.


Mayıs ayında yapılan Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın kendi kurumunda çalışan oğlunu Kandıra Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü kontenjanından memur yaptırıp ve daha sonra İSU Genel Müdürlüğü’ne aldırdığı iddiasını ortaya atmıştı...

Tahir Hoca’nın bu durumdan haberi yoktu.

Ana muhalefet partisinin böyle bir iddiayı ortaya atması Tahir Hoca için sürpriz olduğu kadar şaşkınlık da yaratmıştı.

Tahir Hoca, ortaya atılan bu iddiadan sonra mecliste Ali Sağlık’a söz alıp almayacağını sormuş, Sağlık ise, “söz almak istemiyorum” yanıtını vermişti... 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, bir meselenin hukuka uyuması, o meselenin doğru olduğu, hak olduğu, etik olduğu anlamına gelmez.

Pekâlâ, hukuka uygun bir şekilde 3. şahıslar ve şirketler üzerinden belirli ve planlı hizmetlerin icrası yoluyla kamu kaynakları belirli kişilere aktarılabilir, istediğiniz kişilerin zenginleşmesini sağlayabilirsiniz.

Bu şekilde gerçekleştirilen işin hukuka uygun olması, bu işin “hak” olduğu anlamını taşımaz.

 

Bir arazi ve imar hususunda oluşabilecek rantı sistemli olarak hukuk kuralları içinde belirli kişilerin zenginleşmesi için düzenleyebilirsiniz.
Ama bu durum yapılan işi “doğru” yapmaz.

 

Bir bölgenin imar durumunun değişeceğini yer sahiplerinden önce öğrenebilir, bu

bilgiyi paylaşmadan hak sahiplerinin tapularını düşük bedellerle toplayabilir ve hukuka uygun olarak zenginleşebilirsiniz.

Bu durum yapılan işin “etik” olduğu anlamını taşımaz. 

 

Bir mülk sahibinden haklarını hukuka uygun olarak devretmesini isteyebilirsiniz.

Ama mülk sahibi mülkünü vermiyor diye belediyenin hizmetlerini yoksunlaştırmak suretiyle yaşamsal ihtiyaçlara etki etmek ve kamusal etkiyi caydırıcı amaçla kullanmak “düzgün” bir davranış olmasa gerek...

 

Diğer ifade değerlendirildiğinde, bir başkasının etik durmayan bir işi yapması, senin de aynı şeyi tekrar edeceğin anlamına gelmez. Birinin etik olmayan işi, diğerinin mazereti olmamalı.


Burada Tahir Hoca aslında her başkanın yapması gereken davranışı yapmış.

 

Seçmenlerine karşı sorumluluğu olan biri bu duruma sessiz kalamazdı, kalmamalıydı.

Tahir Hoca, ortaya bir tavır koyması gerekiyordu ve bu tavrı koydu... 
 

Bu durum, sistemin boşluklarından yararlanarak yetki ve makam sahiplerinin, birinci derece yakınlarını memur yapması; emek harcayan, sınavlarda ter döken birçok koşuşturmanın içinde olan mezunları pekâlâ yok saymaktır.

 

Bu şekilde atamalarla kadrolar hoyratça şişirildiği için birçok mezun sınavlardan daha yüksek puan almak zorunda, insafsız bir rekabetin içinde kendine imkân aramakta, eğitim endüstrisine milyarlarca lira harcamakta... 

Kendinizi bir de bu insanların yerine koyun.

Yeni üniversite bitirmişsiniz memur olmak için sınavlara hazırlanıyorsunuz bir ara yerel haberlere bakıyorsunuz, o da ne; bir büyükşehir bürokratı birinci derece yakınını kısa yoldan memur yapmış...

O an ne düşünür ne hissedersiniz?
Sizi örnek alan insanları üzmüş olmaz mısınız?

Bu durum diğer bürokratları da cesaretlendirmez mi?

İşte bu duruma dur diyecek biri çıkmalıydı... 

İşte o isim çıktı: DOÇ. DR. TAHİR BÜYÜKAKIN

Kendisinden habersiz yapılan bu atamayı etik ve ahlaki bulmadı. Rahatsız oldu.
İkilem arasında kalmamalıydı...
Kent kamuoyunun vicdanlarını rahatlatacak doğru bir karar almalıydı.
Bir tarafta başında bulunduğu kurumu iyi yöneten bürokratı Ali Sağlık var, öte tarafta pek de ahlaki olmayan yoldan memur yapılan Ali Sağlık’ın oğlu var.
Birisi için karar vermeliydi.

Bürokratını tuttu ve oğlunu memurluktan istifa ettirdi.
Doğru olan da buydu...


Umuyorum ve diliyorum ki bundan sonraki süreçte hiçbir bürokrat oğullarını, yakınlarını; başkanların haberi olmadan memur yapacak cesareti kendilerinde bulamazsın...   

NOT: Sevgili okurlarım, korona virüs salgını nedeniyle gazete kurumları da etkilendi. Sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde bazı günlerde işe gelemedik ve gazete çıkartamadık. Evde olduğum günlerde bolca kitap okudum, notlar aldım, analizler yaptım, makaleler ve yazılar yazdım. Bu yazımda onlardan bir tanesi...
Saygılarımla...

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

25

Anlamsız - Memur istifa etse bile 10 yıl içinde tekrar memurluğa dönebilir. Yani ortada adil olarak çözülmüş bir konu yok. Kaldı ki yetkisini menfaati gereği kötüye kullanan bir kişi nasıl olur da halen o görevde kalır, anlamıyorum. Vtandaş demez mi "Ortaya çıkan olayda bile işi bu şekilde kıvıranlar, ortaya çıkmayanlarda nasıl at oynatıyor kimbilir"

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 01:20
24

Yolcu - başkanımız takdire şayan bir icraatta bulunmuş,tebrik ediyorum ve tüm çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ancak büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyelerde de ne mühendis alımı ne memur alımı hiç rastlamıyoruz. açılan ilanlarda kocaeli adını hiç görmüyoruz. açılsa bile belediyeler siyaset merkezidir herkes oraya siyasetle yerleşir diyorlar. alım ilanlarının öncesinden herkesin yerinin belli olduğu ve herkesin adamını ayarlayıp işe girdiği artık küçük çocuklar tarafından bile aşikar bir hal almış. özel sektör düşünse yıpratıyorlar belediyeye kamuya gireyim desen siyaset ön planda. ne aldığın puanın ne harcadığın zamanın bir önemi kalmıyor. başkanımızdan mühendis ve memur alımı ilanları bolca beklıyoruz.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 20 Haziran 16:42
23

Aklin Yolu - TAHIR BAŞKANIMIN YENIDOGANA BIR EL ATMASINI VEDE DONÜSUMUNU SAGLAMASINI ISTIYORUM YENI IZMITI BURAYA INŞAA EDELIM

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 15:55
22

Etik Siyaset - Bir milli düşünce insanı derki; "Ölçüleri yanlış olanın ölçümleri de yanlış olur." Yönetim hiyerarşisi içinde ortaya koyulan ölçü ne kadar doğru... Her karşılaştığımız problemde bakış açısı değiştirirsen halktan uzaklaşmış, statükoya yaklaşmış olursun. Sayın Büyükakın Bir tuzağa çekiliyorsun. Yönetimle ilgili tam olarak bir politika oluşturamıyorsun. Seninki bir kaçış sendromu...Bir çok konuda böyle olmaya başladın...

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 20 Haziran 14:09
21

Gölcüklü - ADI ADALET İŞLEVİ YETKİSİZ İSU MD OĞLUNUN İSTİFASI İSTEDİ SONUÇ NE KOCAMAN BİR SIFIR VE KOCAMAN BİR HİÇ YİNE BEYZADE İSU DA GÖREVİN BAŞINDA EĞER ADALET BU İSE SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK YA DA GÖREVİN GEREĞİ YETKİ KULLANARAK İSU MD GÖREV AL BEYZADEYİDE İŞTEN ÇIKARIN HER ŞEY GÖSTERMELİK OLURSA TAHİR BAŞKANIN ADALET ANLAYIŞI BU OLUR TOPLUMDA SÖZÜ GEÇMEYEN BAŞKAN ALGISI OLUR

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 12:24
20

Şükrü - Bir arazi ve imar hususunda oluşabilecek rantı sistemli olarak hukuk kuralları içinde belirli kişilerin zenginleşmesi için düzenleyebilirsiniz.

Ama bu durum yapılan işi “doğru” yapmaz.tespitiniz çok anlamlı biz daha önceleri dumankaya şirketler grubuna verimeye çalışılan imar rezaletini aklıma getirdiniz neredesiniz karaosmanoğlu neredesin zekeriya özak deva buldunmu eşin sürekli ak partiye hakaret ediyordu neredesin büyükşehirin kıdemli karakutusu gökmen mengüç.hukuka uydurulmaya çalışılan vicdani olmayan eylemler biz onları unutmadık.sağol cemo kardeşim yazın mükemmel

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 12:15
19

Bilmediğiniz Şeyler. - Sayın yazar bilmediğiniz çok şey var. Hickimse ne göründüğü kadar dürüsttür ne de göründüğü kadar dürüst değildir. İşin içinde işler var. Babana bile güvenme

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 12:01
18

Sinan - özel kalem müdürü serhan da dürüstlük abidesidir herhalde o yüzden kimseye randevu vermez insanlara üst perdeden bakar tahir başkan biraz da özel kalem müdürüne yönelse kendisi için iyi olur zira çürüme bazen içeriden olur ama siz bakarsınız ama göremezsiniz

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 11:56
17

Etik Liderlik - "Diğer ifade değerlendirildiğinde, bir başkasının etik durmayan bir işi yapması, senin de aynı şeyi tekrar edeceğin anlamına gelmez. Birinin etik olmayan işi, diğerinin mazereti olmamalı."

Yazının ama diye başlayarak şöyle devam ettirilebilir, ama Tahir hoca da statükoya yenilmiş gibi bir durum segiliyor. Güçten çekiniyor. Eski düzeni değiştirme vaadiyle geldi ama eski düzen onu değiştiriyor. Bütün kentte konuşulan bir çok olay var... Tahir hoca kendini frenleyip yeniden güncellemesse eski düzenin rüzgarında savrulup gidebilir...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 11:55
15

Serdar - mustafa altay işçi statüsünden genel sekreter yardımcılığına nasıl getirildi.dürüstlük abidesi olduğu için herhalde yada alan musk kadar zeki biridir

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 10:33
14

Aslı - Herkesi tenzih ederek şunu da belirtmek isterim ki bazı kişiler yönetim için yanlış insanlarsa, hırsları, hevesleri, arzuları kişisel çıkarları için çok risk alabilecek yapıya sahiplerse, bu kişilerden toplum menfaatlerini öncelemelerini beklemek fazla iyimserlik olur.yazınızın bu bölümü harika kutlarım ali sağlık ve benzerlerini bu kadar güzel tanımlayan bir paragraf olamaz

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 20 Haziran 10:28
13

İzmi̇tli̇ - BU KADAR GÜZEL YIKAMA YAĞLAMA OLABİLİR CEMO,NE ADALETİ BABASININ VE OĞLUNUN İŞİNE SON VERMİŞMİ,HAYIR.HER AKP Lİ GİBİ BİR YOLUNU BULMUŞ YİNE ÇALIŞTIRIYOR.ESKİ GENEL SEKRETERDİ EVET NE HÜNER SERGİLEDİDE VALİ OLDU,BUNU SORGULADIN MI CEMO.KAYMAKAMLAR YILLAR İLÇE İLÇE GEZEREK DEVLET NASIL YÖNETİLİR DİYE TECRÜBE EDİNİYORLAR.TEPEDEN İNME VALİ OLDU.ONUN İÇİN FAZLA AHKAM KESME.HERKES KİMİN NASIL BİR YERLERE GELDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR.

Yanıtla . 16Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 10:27
12

Izmitli - Yine rütin Tahir başkan reklamlarını yapmışsın.Görevini yerine getirdin Bravooo.

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 10:24
11

Vatandaş - Tahir hoca siyaset üstü bir insan. Halk torpili meşru görmeyen başkanlara hasret kalmıştı. Zaten 'liyakat'sizlikten dolayı iktidar partisi birçok büyükşehiri kaybetti. Daha fazla hizmet eder düşüncesi yoktu halkta.

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 20 Haziran 10:24
10

Levent - güçlü olana hep dürüstlük elbisesi giydirilir çünkü ona dürüst diyen siyaset anlayışı aynı elbiseyi giymiştir.çaresizdir

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 10:15
09

Halit - adaletmi güldürmeyin beni sayın yazar.dürüstlük abidesi bürokrat ha dürüstlüğün tanımı tahir başkan tarafından ne zaman değiştirildi yazık

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 10:08
08

Çınar - tahir başkan aslında bürokratını görevden almayarak siyasi bir yara almıştır. ya o sözü söylemeyeceksin yada siyasi liderlik yapacaksın.yanlış kolu kesmeyeceksin

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 10:04
06

Vatandaş - Bumu adalet istifa ettirdi de noldu tekrar ısuda işe başladı. Tam bir rezalet. Ha bu ortaya çıkan,, birde bütün ilçe belediyelerinde daha neler var. Tahirin haberi yokmuş.tam bir yağdanlıksiniz kardeşim...

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 08:52
04

Doğan - sende değişen birşey yok,ama unutma öldükten sonraki hayatta torpil yok,gerçekler var ve herkes o gerçeklerle yüzleşecek

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 20 Haziran 08:02
03

Kocaelili - sayın öztürk yazınız tam doğrularla dolu, teşekkürler ben izmitli olarak ve yerel gazete ve tv leri takip ettiğim kadarıyla tahir reise artı rey veririm...toplum öyle kutuplaştırıldıki doğruyu güzelide çirkinlikle itham ediyorlar....iyi günler dileklerimle....

Yanıtla . 2Beğen . 11Beğenme 20 Haziran 04:50
02

Olcay - Evet ‘’yazıklar olsun’’ dediği, arkasından iş çeviren bürokratını tuttu. Sen de bunu normal göstermek epey edebiyat parçalamışsın.

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 01:26
01

Salih41 - Tahir hoca hakkaniyetli bir bld başkanıdır. Ama suya yapılan zam hakkaniyetli değildir. 60,70 TL gelen su faturası 110,120 TL ye çıkmıştır. İstanbulda Ankarada suya yapılan zam meclis tarafından Red edilmiştir. Burada Mecliste CHP çoğunlukta olsaydı bu zammı mecliste Red edecekti. Tahir hocadan ricamız bu zammı geri çekmesini istiyoruz.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 00:47

ACİL SATILIK  

İmarlı Köşe Arsa, Net 600 M2, Müstakil Parsel, Alt Üst Yapılı Meyvelik. İkiz Villa, 6 Daire İmarlı, Muhteşem Manzaralı        Ereğli/Karamürsel Fiya...

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Temizlik işinden anlayan resepsiyonda çalışacak BAYAN ELEMAN aranıyor. (Yatılıda olabilir) Tel: 0543 512 18 97 – 0262 322 79 21

KİRALIK ODALAR

Yılmaz Pansiyon KİRALIK ODALAR Tel: 0543 512 18 97 - 322 79 21

YATILI BAKICI ARANIYOR

Körfez'de YATILI BAKICI aranıyor.Tel: 0532 359 79 47

RECEP KEBAPÇILIK ELEMANLAR ARIYOR

Recep Kebapçılıkta çalıştırılmak üzere HAZIRLIKÇI KEBAP USTASI, LAHMACUN VE PİDE USTASI, BAYAN BULAŞIKÇI, BAY-BAYAN KOMİ-GARSON aranıyor. Yüksek...

MERTTÜRKLER MOBİLYA USTALAR ARIYOR

Merttürkler Mobilya Atölyesine deneyimli USTALAR Alınacaktır Dolgun maaş+SGK+Yol+Yemek Uzunçiftlik/Kartepe Tel: 0 533 497 62 60 – 0554 502 37 52

SETA MUTFAK BAY-BAYAN ELEMANLAR ARIYOR

MOBİLYA ZIMPARA İŞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN  PERSONEL  ALINACAKTIR. TEL:0 532 2123265 SETA LTD ŞTİ. Adres: Köseköy - Kartepe Çalışma s...

HAŞERE İLAÇLAMA YAPILIR

Ev, iş yeri, depo, apartman altı vs. Ücret: 100 m2 için 200 TL. Tel: 0535 895 09 53

SAKLI VADİ ELEMANLAR ARIYOR

Yeni açtığımız Saklı Vadi Bahçe Restaurantımızda çalıştırılmak üzere deneyimli ŞEF GARSON, GARSON TERCİHEN İNGİLİZCE VEYA ARAPÇA BİLEN AŞÇI VE AŞÇ...

GARSON ARANMAKTADIR

Restoranımızda çalıştırılmak üzere GARSON aranmaktadır. Konyalı Lezzet Ustası Tel: 0532 133 04 75