Türk Sağlık Sen, döner sermayeye tepki gösterdi

Sağlık çalışanlarının katkıları ile elde edilen döner sermaye dağıtım oranlarındaki yaşanan sorunlar nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi basın açıklaması düzenledi. Gölcük Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi, Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, Gölcük İlçe Temsilcisi Gürol Şanbayatlı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Orhan Gazi Gencel, Temsilci Osman Kılıç, Medine Beşiracı Yiğit, Selim Akduman, İzmit İlce Temsilcisi Ercan Öztürk, KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eski İş Yeri Baş Temsilcisi Yalçın Gül ve hastane çalışanları katılım gösterdi.

RAHATSIZLIK OLUŞTURMAKTA

Grup adına basın açıklamasını okuyan Çeker, “Gerek hasta sayısında gerekse de muayene, ameliyat, tetkik ve tedavi ücretlerinde sürekli bir artış yaşanmasına, sağlık çalışanlarının iş yükü sağlık hizmetlerini etkileyecek yoğunluğa ulaşmasına rağmen, ne hikmetse çalışanlara ödenen döner sermaye miktarları sürekli düşmekte veya hiç ödeme yapılamamaktadır. Sağlık çalışanları kazanacak mantığı ile reklamı yapılan döner sermayelerin, artık çalışanlarla hiçbir faydası kalmamıştır. Kurumların her türlü ihtiyaçlarının çalışanların katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden karşılanması nedeni ile çalışanlara pay ayrılmaması, gittikçe kümelenen bir rahatsızlık oluşturmaktadır” diye konuştu.

SOMUT ADIM ATILMADI

Çeker konuşmasının devamında, “Türk Sağlık Sen olarak, performansa dayalı döner sermaye sisteminin acilen yeniden düzenlenerek personelin hakkının ödenmesi gerektiğini defalarca her platform da dile getirdik. Genel Başkanımız Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkililerine yaptıkları ziyaretlerde sistemin köklü bir şekilde değiştirilerek çalışanların sistemin merkezine alınması gerektiği konusunda uzlaşma sağlandı. Sendikamız ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde bakanlık yetkilileri Döner Sermaye Yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılacağını, bu noktada çalışmaların devam ettiğini ifade etmişlerdir. Aradan aylar geçmesine rağmen Döner Sermaye Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi konusunda bakanlık yetkilileri hala somut bir adım atmamıştır” ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Çeker son olarak, “Yapılacak düzenlemede, katsayılar arttırılmalı ve yükseltilen katsayılar tavan oranda uygulanmalı, sözleşmeli daime işçi pozisyonunda çalışan personelin maaş ve diğer özlük hakları, 4/B sözleşmeli personelin aylıklarının genel bütçeden ödenmeli, ayrıca Sabit Ek Ödemelerinin de genel bütçeden ödenmesi yönünde hükümler getirilmelidir. Çalışanlar adına Türk Sağlık Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığına ve yetkililerine sesleniyoruz. Çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine, adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın. Sendika olarak konuyu her platformda dile getireceğimiz gibi takipçisi de olacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/4389887/turk-saglik-sen-doner-sermayeye-tepki-gosterdi