‘Kamu görevlisi tarafsızdır’

İzmit Belediyesi çalışanlarına Etik Davranış İlkeleri konusunda eğitim verildi. İzmit Belediyesi Müfettişi Şaban Tanış tarafından bütün belediye personeline verilen etik davranış ilkeleri eğitiminde dürüstlük, tarafsızlık, nezaket ve saygı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, savurganlıktan kaçınma ve halka hizmet bilinci gibi konular yer aldı.

Şaban Tanış, belediye görevlilerinin hediye alıp veremeyeceğini belirterek” Belediye görevlisine hediye verilmesi, belediye görevlisinin hediye alması ve görev sebebiyle çıkar sağlanması etik davranış ilkeleriyle bağdaşmaz. Çalışanlar, belediye bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanılmasında israf ve savurganlıktan kaçınmak zorundadır. Belediye çalışanları, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurken, kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışında olması gerektiğini unutmamalıdır. Kamu görevlileri, dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür” dedi. Eğitim sonunda çalışanlara Etik Davranış İlkeleri kitapçığı dağıtıldı.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/4411657/kamu-gorevlisi-tarafsizdir