‘Padişahım çok yaşa’ demeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı içinde TMMOB’nin kuruluş yasasını da içeren 3194 sayılı İmar Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’na son şeklini verdi. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu taslağın doğuracağı olumsuz sonuçlar ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’ne ait olan Taş Bina’da gerçekleşti. Basın açıklamasını kurul üyeleri adına Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ünal Özmural okudu. Açıklamanın ardından Bursa Mimarlar Odası’nın TOKİ’nin yapılarındaki olumsuzlukları gözler önüne serdiği fotoğraf sergisi açıldı.


TMMOB İŞLEVSİZLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Özmural yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “AKP’nin yeniden düzenlediği torba yasa taskağı içinde; TMMOB’nni tümüyle etkisizleştirilip, işlevsizleştirilmesi için yeterli değişiklikler bulunmaktadır. TMMOB yayasında yapılmak istene  değişikler; bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının ve şehir plancılarının, onların örgütü TMMOB’nin kısacası bizim talebimiz değildir. AKP’nin niyeti, yasamızda yapacağı değişiklikler ile bir türlü arka bahçesi yapamadığı örgütümüzü parçalayarak, bölerek güçsüzleştirmek ve etkisizleştirmektir. Bizi ‘Padişahımız çok yaşa’ diyenlerin safına sokmak için uğraşanlara karşı ‘TMMOB’yi teslim almak’ için uğraşanlara karşı mücadelemizi duraksatmadan, hiçbir geri adım atmadan daha da geliştirerek büyüteceğiz”

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/4416597/padisahim-cok-yasa-demeyecegiz