CHP DANIŞMA TOPLANTILARINDA YANSIYAN KABUL EDİLEMEZLİK

Mustafa Okçu
Mustafa Okçu

Ana muhalefet partisi Kocaeli’de, ilçe örgütlerinin danışma toplantılarının ardından, il danışma toplantısını yaptı. Partinin kuralları, esnek yaklaşımlarla uygulanmaya çalışıldı.  Örgütleri temsil edenlerin kendi konumlarını merkeze alan yaklaşımları bazı itirazlara neden olsa da gerçekleştirilme tarzları, CHP siyasetinin özgünlüğünü yansıtabildi. Yapılan toplantılarda, CHP siyasetinde sorumluluk yüklenenler, yüklenmek isteyenler vb. bütün yönleriyle tartışılıp, değerlendirilmeye çalışıldı. Ana muhalefet partisinin bu özelliği diğer siyasi organizasyonlarda rastlanmayan alışkanlığıdır. Yetersiz de olsa, tartışmalı, eleştirel ve bir birlerini aşağıya çekici bulunsa da, kavgalı görünümleri yansıtsa bile, farklılığını hissettirmektedir. Demokratik, özgürlükçü bireye ulaşmak eğilimlerini kapsadığı ve yansıttığı için CHP’yi, demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, çoğulculuğun beklendiği siyaset konumuna taşıyabilmektedir. Biat, itaat, kontrol anlayışlarının geçerli olduğu siyasi organizasyonlardan bu yönüyle ayrılmaktadır. İçe kapalı, edilgen, evrensel olmayan değerlere, demokrasi dışı uygulamalara itiraz eden bu doğal, sahici halini, demokratik dönüştürücü siyaseti temsile ulaştıramaması aşamadığı temel sorunudur.

ESKİ ALIŞKANLIKLARIN AŞILAMAZLIĞI

Özgürlükçü, demokratik, evrensel değerlere daha yakın beklentileri barındırabilen siyasetin, vesayet sistemi döneminin şartlarında oluşan konumunu aşamaması, demokratik dönüştürücü siyaset alanını sahiplenememesi eksikliktir. Yeniden yapılanmasını başarabilmesi, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının tamamlanmasını sağlayacak temsile ulaşabilmesi beklenmektedir. Türkiye, vesayet sistemini aşan konumuyla, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının tamamlanmasını sağlamaya çalışıyor. Halk, içerisinde bulunulan dönemin en verimli aşılmasını sağlayacak iradeyi ve desteği yansıtıyor. Halkın iradesinin yapabilir kılınmasını sağlayacak, demokratik kurumsal dönüşümü başaracak, özgürlükçü, demokratik, evrensel değerlerle bütünleşen siyasete yönelik beklentilerin karşılanması ihtiyacı giderilemiyor. Sorunları, çözümleri, ihtiyaçları, beklentileri, imkanları, temel almayan, temsil edemeyen yaklaşımlarla sürdürülen siyasetin karşılığı kalmadı. Doğal temsilcilerine ulaşamayan, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşınamayan siyasi çalışmalar dönemini tamamladı. Eski alışkanlıklarla sürdürülen siyasetlerle, dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak, kendi konumunu aşıp, yeniden üretebilecek dinamizm ve heyecan oluşturulamıyor. Danışma toplantılarında ortaya çıkan kabul edilemezlik hali, kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi, çoğulcu, doğal/sahici özelliklerin siyasete taşınamamasından kaynaklanıyor.

CHP’NİN KOCAELİ’DE ÇÖZÜM ÜRETEMEDİĞİ SORUNLAR

Diğer siyasi partiler gibi CHP de belirleyici kadro hareketi kapsamında, lidere ve merkeze bağlı siyasetle yönetilmektedir. Ana muhalefet partisi, vesayet sisteminin sebep ve sonuçlarıyla yüzleşemediği için vesayet sistemini aşan konumu sahiplenebilecek demokratik dönüşümü başaramıyor.  Eski alışkanlıkları üzerinden sürdürdüğü siyasetle en fazla, 31 Mart yerel seçimlerinde ve yenilenen İstanbul seçimine yansıdığı gibi İktidar partisine en etkin uyarı yapabilecek siyasi konumu temsil edebiliyor. CHP Kocaeli’ de daha önce, İzmit Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Başkanlığında ulaştığı başarılara yeniden ulaşmak istiyor. Daha önceki başarılarının sürdürülebilirliğini, yapısal demokratik dönüşümünü başaramadığı için sağlayamamıştı. Liderin ve merkezin tercihine bağlı, parti sorumluluklarını ele geçirmeye yönelik, siyasi etkinlere bağlı, tartışmalı, aşılmış uygulamaların diğer partilere göre daha demokratik olmasıyla yetinmişti. Eski yerel yöneticilerin her alanda defalarca denenmesine rağmen başarılı olunamamasının nedenleriyle yüzleşememişti. Eski alışkanlıklar üzerinden yapılan çalışmalarla, oluşturulan dengeler ve örgüt yönetimleriyle alternatiflik biriktirilememişti.

YENİ ÖRGÜT SEÇİMLERİ

Demokratik kurumsal dönüşümünü başaramayan bütün siyasi partiler gibi CHP’ de Kocaeli’ de, yerel etkin siyasilerin etkisi, belirleyiciliği ve yönlendirmeleriyle temsil edilmektedir.  Eski alışkanlıklar üzerinden yapılması planlanan örgüt seçimleri, 31 Mart seçimleri ve İstanbul seçimi nedeniyle daha önemli hale gelmesine rağmen, yapısal demokratik dönüşüm başarılamadığı için alternatifliği hissettirecek beklenti ve heyecan oluşturulamamaktadır. Dönemin değişmesine, iktidar partisinin en kapsamlı, en etkin örgütlenme ve çalışmalarla yetemez hale sürüklenmesine rağmen, eski alışkanlıkların aşılmasını sağlayacak yeniden yapılanma çalışmaları yapılamadı. Lidere ve merkeze bağlı edilgen siyasetle yüzleşip, demokratik kurumsal dönüşümünü başaramayan ana muhalefet, alternatifliğe eski alışkanlıklarla ulaşmaya çalışıyor. Demokratik dönüştürücü siyaset alanını temsil edemeyen, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe ulaşılamayan siyasetin, değişebilecek, gelişebilecek, çok verimli alanlarda temsili sorumluluklar yüklenebilecek siyasi kadroları yeterince değerlendirebilme imkanı bulunmamaktadır. Örgüt seçimlerinde, tekrar edilen alışkanlıklar nedeniyle sorumluluk yüklenmek isteyenlerin, en verimsiz şekilde değerlendirilmesine devam edileceği hissedilmektedir.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Mustafa Okçu tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/4416846/mustafa-okcu/chp-danisma-toplantilarinda-yansiyan-kabul-edilemezlik