ANNE VE BABA, EVLATLAR İÇİN BÜYÜK BİR NİMETTİR

Alaettin KÖKSAL
Alaettin KÖKSAL

Anne ve babanın nasıl bir nimet olduğunu Yüce Allah (CC) ayetlerle Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) hadislerle bizlere bildirmektedirler. Kısıtlı makalemizin için de nakletmeye çalışacağımız, İsra ve Lokman surelerinde geçen ayetlere ve onlarca hadisin içinden seçtiğimiz birkaç hadisi şerife baktığımızda, evlatlalar için anne ve baba’nı ne büyük bir nimet olduklarını kavramış oluruz.

Anne baba nimetinin ne olduğunu hakkıyla kavrayarak yerine getirenler Yüce Allah’ın rızasını kazandıklarından, cennetle müjdelenmişlerdir. Bu nimeti anlamayan veya anlamış gibi yaparak layıkıyla yerine getirmeyenlerin ne büyük bir kayba uğradıklarını, anne ve babalarını kaybettiklerinde, evlatlarının kendilerine asi olduklarında, daha acısı din günündeki fayda ve zararı gördüklerinde anlayacaklardır.

Yüce Allah (CC) şöyle buyuruyor; [“Rabbin, kendisinden başkasına kulluk yapmamanızı, anne babaya iyilikte bulunmanızı emretmiştir. Onlardan birisi veya ikisi yanında yaşlanacak olursa sakın onlara öf deme ve onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle” “ ikisine de merhametle döşeli manat indir ve deki: Rabbim beni küçükken terbiye ettikleri gibi. Sende ikisine merhamet buyur” (İsra 23-24)

[“Gerçi insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlük üstüne güçlükle taşıdı, sütten kesimi de iki sene içindedir. Bana ve ana babana şükret ki, dönüş banadır” “ bununla beraber o ikisi bana ortak koşturmaya uğraşırlarsa, o zaman onlara itaat etme. Kendileriyle dünyada güzel bir şekilde geçin. Benim yolumu tutanın yolunu tut. Sonra dönüp bana geleceksiniz. Ben de size bütün yaptıklarınızı haber vereceğim” (Lokman 14-15)]

Ana ve baba hakkı hakkında Peygamberimiz Hz. Muhammet (S.A.V.şöyle buyuruyor: “ ana ve babasının veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde cennet girmeyenin burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün” (Müslim) “ Anne ve babasından izin almayan, cihada katılmasın onlara hizmet etsin” “Cennet anaların ayakları altındadır” (Nesai) “ Hiçbir evlat, bir istisnanın dışında babasının hakkını ödeyemez. O istisna babasını köle olarak bulur ve satın alarak azat ederse” (Müslim)

“ En önemli ameller, vaktinde kılınan namaz, anne ve babaya iyilik ve Allah yolunda cihad etmektir” (Buharı, Müslim) “ Kötülüklerin (günahların en büyükleri, Allah’a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak. Yalan yere şahitlik yapmaktır.” ( (Buharı, Müslim)

Bir adam Resulullah’ın huzuruna çıkarak, Ey Allah’ın Resulü kimlere iyilik yapayım? Hz. Peygamberimiz şöyle cevap vermişler: Önce Annene, sonra annene, sonra yine annene, daha sonra babana sonra kız kardeşine, oğlan kardeşine tedrici olarak yakınlarına diye cevap vermişlerdir” (Ebu Davut)

Abdullah ibni Amr ibnul As (r.a) anlatıyor. Bir adam geldi ey Allah’ın Resulü, benim malım ve birde evladım var. Babam malımı istiyor ne yapayım diye sordu. Resulüllah (S.A.V.) buyurdu; “ Sen ve malın babana aitsiniz. Şunu bilin ki evlatlarınız, kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyleyse evlatlarınızın kazançlarından yiyiniz buyurdu” (Ebu Davut)

Anne ve baba hakkı bu kadar önemli olduğu halde, evlatlar anne ve babalarına karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin hesabını yaparak kendilerine çeki düzen vermelidirler. Anne ve babasına hürmet edenler, iyilikte bulunanlara, evlatları hürmet eder ve iyilik yapar. Evladı olmayan insanlara, Yüce Allah’ın (CC) bildiği insanların bilemediği yönden yardım ve ihsanda bulunur. Yüce Mevla kuluna zerre miktarı kadar zulmetmez. Zulme uğrayan varsa bilmelidir ki bu zulmü kendisi talep etmiştir, Yüce Allah’ta yaratmıştır.

Yüce Allah (CC) şöyle buyurmaktadır. “ Başınıza ne musibet geldiyse, kendi ellerinizin yaptıkları sebebiyledir. Oysa Allah, birçok günahınızı da af ediyor” (Şura 30) “ Allah insanları yaptıklarıyla hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hareket eden bir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir sureye kadar erteliyor. Sonunda onların ecelleri geldiği zaman, gerekeni yapacaktır. Şüphesiz ki Allah kullarını görendir.”( Fatır 45)

Ey müslümanlar! Allah ortak koşmayalım, emirlerine karşı gelmeyelim anne ve babalarımıza ası olmayalım, Yüce Allah (CC)teslim olan ihlâslı kul, anne ve babalarımıza karşı hayırlı evlat, olmanın gayreti içinde olalım.

Anne ve babaların evlatlarına karşı sorumluluklarını sıralayarak makalemize son verelim. Çocuğun ana rahmine düştükten itibaren dini eğitimiyle ilgilenmek. Helal nimetlerle beslemek, ahlaklı yetiştirmek, güzel bir isim vermek.

İmkânlar ölçüsünde maddi ihtiyaçlarını karşılamak, akika kurbanı kesmek, sünnet ettirmek, barınma ihtiyacını karşılamak, evlilik çağına geldiği zaman evlendirmek, kendilerine anne ve baba adayı olacak eş seçmek. Adap-ı muaşeret kurallarını, büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, çevriyi temiz tutmayı, hayvanları korumayı öğretmek.

Toplumsal eğitim vermek, kötü arkadaş edinmelerini mani olmak, iyi arkadaşlarla birlikte olmayı öğretmek. Çocuğa karşı şeffaf ve şefkatli olmak, çocuğa asla yalan söylememek. Yapamayacağı işleri kendilerine teklif etmemek. Çocuklar arasında ayırım yapmamak, onlarla sohbet etmek şakalaşmak, onların hatalarını gördüğümüzde azarlamadan tatlı bur üslupla hatalarından vazgeçmelerine ikna etmek. En büyük mirasımız, evlatlarımızın olduğunu unutmadan çocuklarımıza sahip çıkmalıyız.

Mübarek Ramazan ayı, İslam ümmetinin uyanışına ve şifa bulmasına vesile olur duasıyla hoşça kalınız.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Alaettin KÖKSAL tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/4493327/alaettin-koksal/anne-ve-baba-evlatlar-icin-buyuk-bir-nimettir