Diş hekimleri taşeronlaşıyor

Diş Hekimleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Hasan Orakçı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları yönetmeliği hakkında basın açıklaması yaptı.  Yönetmelik nedeniyle diş hekimleri ve vatandaşların yaşayacağı sorunlar hakkında bilgi veren Orakçı, “Yönetmelik taslağının bu haliyle kabul edilmesi halinde; diş hekimliği mesleğinin, gelişmesi engellenecek, mesleğin geleceği tehlikeye atılacak ve meslekte geri dönülmesi mümkün olmayak tahribatlara neden olacaktır. Zaten şimdiye kadar ülkemizde koruyucu uygulamalardan uzak, yetersiz sağlık politikaları nedeniyle toplumun 90’ının ağzında oluşan diş çürüğü ve diş eti hastalıkları, sağlık hizmetlerine erişimde kar amacının öne çıkarılmasıyla daha büyük boyutlara taşınacaktır. Ağız ve diş hastalıklarının genel sağlıkta yarattığı olumsuz sonuçlar ise daha da büyüyecektir. Mesleğimizi bireysel çalışmada önemli kılan özelliğinin ülkemizde yok edilerek, mesleğimizde taşeronlaşmanın yolunu açacak adıma dur diyoruz “diye konuştu.


TÜCCAR YAKLAŞIMI

Yeni yönetmelik ile birlikte diş hekimliğinin ticarileştirileceğini söyleyen Orakçı, “Diş hekimlerinin çalışma biçimini ve koşullarını düzenleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki yönetmelikte Sağlık Bakanlığı tarafından; meslek dışı sermaye kar amaçlı bir alan açan, gelecekte diş hekimleri ve hastaların aleyhine pek çok olumsuz sonuç doğuracak bir dizi değişiklik yapılmak istenmektedir. Yönetmeliğin son halinin içerdiği hükümlerde; diş hekimliği mesleğinin uygulamalarının ve getireceği etik sorunların göz ardı edilerek toplum sağlığına bir tüccar yaklaşımı içerisinde çözüm arandığı görülmektedir. Diş hekimi olarak vazgeçmemizin mümkün olmadığı en önemli meslek özelliğimiz kendi kendimi yönetiyor olmamızdır. Diş hekiminin herhangi bir baskı olmadan, serbestçe, kendi özgür iradesi, vicdanı ve tıbbi bilgileriyle hizmer verebileceği bütün dünyada kabul edilmiş bir mesleki gerçekliktir” ifadelerini kullandı.


DİPLOMASI OLMAYANA ORTAKLIK HAKKI

Diş hekimliğ diploması olmayan kişilere de ağız ve diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmesine karşı çıktıklarını söyleyen Orakçı, “Hastalarımıza koyacağımız teşhisin tıbbi ve etik temelli olması, diş hekiminin kendi kendini yönetiyor olma özelliğine, diğer bir deyişle diş hekiminin serbest meslek olma özelliğine hayati derecede bağlıdır. Mesleğimizin yüz yılı aşkın süredir sürekli olarak gelişmesinde ve bugün sağlığın en saygın meslek gruplarından biri olmasında, diş hekiminin mesleğini kendi sorumluluğunda yapıyor olması en önemli rolü oynamıştır. Bakanlıkça hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki yönetmelik taslağında, diş hekimi diplomasına sahip olmayan kişilere ağız ve diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmesine bütün meslektaşlarımız karşı çıkmaktadır. Yine aynı taslakta muayenehane ve polikliniklerin açılması, bugünün Türkiye’sindekarşılanması son derece zor olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir” şeklinde konuştu.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/4525630/dis-hekimleri-taseronlasiyor