İktidara Yürüyüş Kurultayı

Mustafa Okçu
Mustafa Okçu

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı, pandemi şartlarında yapılmış olmasına rağmen, toplumsal baskı ve beklentilerin yüklediği sorumlulukların karşılığını aradı. Kurultay öncesinde genel başkan bir gazete yazısıyla, konumunu ve anlayışını yansıttı. Kurultayda ise 13 maddelik “ Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı Beyannamesi “ okundu, oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. İktidar kurultayı olarak tanımlanan 37. Olağan kurultay sonrasındaki çalışmalar ve yaklaşımlar ana hatlarıyla belirlenmiş oldu. Böylelikle, CHP siyasetinin alternatifliğine ve iktidara gelmesine yönelik bütün tartışmaların, değerlendirmelerin, yapılabileceği zemin oluşturulmaya çalışıldı.

İKTİDAR HEDEFİ

Kurultayda, iktidar hedefinden başka hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceği belli olmuştu. Siyasete taşınamasa da adalet yürüyüşünün sağladığı kabul edilebilirlik, 31 Mart seçimlerinde ulaşılan destek, iktidar hedefini zorunlu hale getirmişti. CHP’yi alternatifliğe, iktidar hedefinin ulaşılabilirliğine taşıyan genel başkanın ulaşılan konumu, lider partisi anlayışı kapsamında, kendi yaşam mücadelesinde biriktirdikleriyle sağlayabildiği de kabul ediliyordu. Kabul gören, desteğe ulaşan bu yaklaşım, demokratik dönüştürücü siyaset alanını temsile yetmese de ihtiyaç duyulan, değişimleri, dönüşümleri yapabilmeye uygunluğu yansıtıyordu. Kurultay, genel başkana, alternatifliğin biriktirilmesini, iktidar hedefinin gerçekleşmesini sağlayacak inisiyatifi kullanma imkanı sundu. Kurultay sonrası CHP siyasetinin, bulunduğumuz dönemin dinamikleriyle bütünleşmeyi sağlayacak hamleleri yapamama ihtimali kalmadı.  İktidar partisi siyasetinin aşılabilmesini, Türkiye’nin Demokratik Hukuk Devletinin inşasına taşınabilmesini engelleyici siyasetleri üretememeye gösterilecek gerekçeler tükendi. Türkiye siyasetinin temel sorunu olan, lider siyaseti alışkanlıklarını aşamamanın, demokratik dönüştürücü siyaset alanını temsili sağlayacak uygulamaları başaramamanın bahaneleri bitti. Ana muhalefet partisi lideri, CHP’ den beklenen değişimi ve dönüşümü yapabilmesi için en uygun imkanlarla donatıldı. Belirleyiciliğiyle ve kararlılığıyla, lider siyasetini aşabilecek, yeniden yapılanmayı başarabilecek, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe ulaşabilecek, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu siyaseti üretebilecek sorumlulukla karşı karşıya kaldı.

DİNAMİK, DEĞİŞTİRİCİ, DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİYASET

CHP’ den yansıyan iktidarı hedefleyen beklenti, iktidar partisinin dışarıda bıraktığı, kapsayamadığı birikimlerin ağırlığıyla oluşmuştu. Bu birikim önemli olmakla birlikte, dinamizmin, değişimin, dönüşümün bütününü kapsamadığı biliniyor. CHP siyasetinin, demokratik dönüştürücü siyaset alanını temsile ulaşması başarılmalıdır.  Daha iyi bir Türkiye’ yi üretebilecek, Demokratik Hukuk Devletinin inşasını tamamlayabilecek güvene ve desteğe ulaşılması ihtiyacı karşılanmalıdır. Toplumun baskın çoğunluğunun beklentisi haline gelen, birlikte yaşamak, çalışmak, üretmek, yarışmak, başarmak beklentilerini karşılayacak yapılanma ve işleyişe ulaşılmalıdır. İktidar partisini destekleyenlerin, kazanımlarını sahiplenenlerin, demokratik kurumsal sürdürülebilirlik beklentisini de karşılayabilecek, dışarıda kalmışlığı aşabilecek siyasetin üretilmesi sağlanabilmelidir.

LİDER PARTİSİ ALIŞKANLIKLARININ AŞILMIŞLIĞI

Türkiye, değişimi, dönüşümü, kararlılığı, mücadeleyi, yapabilirliği temsil eden liderliklerin belirleyiciliğiyle sağlanacak kazanımlara ihtiyaç duyulan dönemi aştı. Hayatın her alanında sergilenen, liderliklerin, kararlılıkların, mücadelelerin sürdürülebilirliğini sağlayacak üretim toplumunu inşa edebilecek düzeye ulaştı. Birlikte yaşamayı, çalışmayı, üretmeyi, yarışmayı, başarmayı sağlayacak, hepimiz devleti işlevini yerine getirecek Demokratik Hukuk Devleti ihtiyacının karşılanması döneminin sorunlarıyla uğraşılıyor. Bu nedenlerle demokratik kurumsal sürdürülebilirliği sağlayabilecek siyasete ihtiyaç duyuluyor. Lider partisi alışkanlıklarını aşan siyaset, vesayet sistemi şartlarında oluşan alışkanlıkları aşabilen dinamizmle bütünleşebilecektir. İçerisinde bulunduğumuz dönemin alternatifliği, iktidar hedefine ulaşılması, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe ulaşan siyaseti zorunlu hale getirmiştir. Halk, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu konumun sorunlarını, imkanlarını her gün, her sorununda, her ihtiyaç ve beklentisinde yaşıyor. İradesini yansıtabildiği her durumda, eski alışkanlıkların aşılması ihtiyacını yansıtıyor. Seçimler, toplumsal olaylar bunun verileriyle dolu. Halkın içselleştirip, aşılması yönünde yansıttığı eğilimlerin doğru okunup, uygun değişim ve dönüşümlerin karşılanması ihtiyacı giderilmelidir. Ana muhalefet partisi, halkın aştığı ve yansıttığı eğilimleri doğru okuyup, uygun siyaseti üretebilirse iktidar hedefine ulaşabilecektir.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Mustafa Okçu tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/5054812/mustafa-okcu/iktidara-yuruyus-kurultayi