Kapsayıcı siyaset

Mustafa Okçu
Mustafa Okçu

Cumhuriyet’imizin 97’nci yılının kutlanmasında ve ege depreminde paylaştığımız iklim, eski alışkanlıklarımızın sürdürülemez olduğunu gösterdi. Siyaset, bir birlerinin yanlışlarından, eksiklerinden beslenen, aşağıya çeken alışkanlıklardan kurtulmalıdır. Biz olmayı, hepimizi kapsamayı, birlikteliğimizi, çalışmalarımızı, üretimimizi, yarışlarımızı, başarılarımızı sahiplenen, daha iyiye taşıyan yaklaşımlara ihtiyacımız var. Değişimimizi, gelişimimizi, dünya ülkeleri arasında en uygun yerimizi almamızı sağlayacak, dili, ilişkiyi, etkileşimi başarabilmeliyiz. Sahip olduklarımızın değerini bilerek, daha iyi bir geleceği umut edebilmeliyiz. Katlandıklarımızın, ödediğimiz bedellerin boşa gitmediğini hissedebilmeliyiz. Ulaştığımız yerin, bizleri daha ileriye taşıyacağına inanmalıyız. Siyaset, hayata tutunmak mücadelemizi, kendimizi en verimli gerçekleştirmek tutkumuzu sahiplenip, temsil edebilmeli.

SİYASETE GÜVEN AZALTILMAMALI

Türkiye toplumu, çok dinamik,  bu nedenle de çok sorunlu süreçten geçiyor. Üretim toplumu düzenini tamamlamakla, bilgi toplumuna uyumu birlikte yaşandığımız sorunlarla uğraşıyoruz. Siyaset, vesayet sistemini aşan konuma ulaşılmasını sağlamasına rağmen, demokratik dönüşümünü tamamlayamadığı için eski siyasi alışkanlıklar üzerinden sürdürülüyor. Vesayet sisteminin siyaseti kontrol altında tutmak için siyaseti, etkisiz, işlevsiz, yetersiz olarak yansıttığı yaklaşımları, dili, rekabeti aşamıyoruz. Türkiye siyaseti, halkın iradesinin belirleyiciliğini ve temsilini merkeze alan, demokratik kural, kurul ve kurumlarla sürdürülecek, Demokratik Hukuk Devletinin tamamlanması sorumluluğunu yeterince yerine getiremiyor. Kendi anlayışlarını merkeze alan iktidar olmak yaklaşımlarını, biz olmamızın, hepimizi kapsamasının önceliğine taşıyamıyor. Kendi anlayışları üzerinden Demokratik Hukuk Devletinin tamamlanması sorumluluklarını sürdürdükleri için siyasete güvenin azalmasına neden oluyor.

DAHA İYİ GELECEĞİ SAHİPLENEN SİYASET

Vesayet sistemi, muhafazakar değerlere sahip halkın büyük çoğunluğuyla, farklılıklarını yaşamak isteyen halkı dışarıda bırakmıştı. Şekilci modern kaygılarla oluşturulan sürdürülebilirlikle, toplumun bütün dinamizmi sahiplenemedi ve daha iyi bir gelecek mücadelesine taşıyamadı. Vesayet sisteminin etkisizleştirilip aşılmasında, dışarıda kalan halkın kararlılığı ve mücadelesi etkili oldu. İktidar partisi siyasetinin başarılı olmasının, desteklenmesinin sebebi, vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı halkı temsil edebilmesiydi. Vesayet sisteminin aşılmasını sağlayan yaklaşımın, vesayet sisteminin düştüğü hataya sürüklenmemesi, toplumun tamamını kapsayan dinamizmi sahiplenip, Demokratik Hukuk Devletinin tamamlanmasına taşıması bekleniyordu. İktidar partisi, doğrularıyla, yanlışlarıyla, eksikleriyle, vesayet sisteminin sebep ve sonuçlarıyla yüzleşmediği için Demokratik Hukuk Devletinin tamamlanması sürecini yeterince verimli yönetemiyor. Demokratik Hukuk Devletinin tamamlanmasını kendi anlayışı kapsamında tamamlamaya çalışıyor.

SİYASİ İRADENİN GENEL GEÇERLİLİĞİ

Türkiye siyaseti, halkın iradesinin temsilini, yapabilirliğini, demokratik kural, kurul ve kurumlarla sürdürülebilirliğini sağlayabileceğini, kabul edilebilirliğe taşıdı. Vesayet sistemi şartlarıyla mücadele kapsamında oluşan alışkanlıklarını aşamasa da, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşıyamasa da, halkın iradesini temsil edebilecek başka bir güç olamayacağını kanıtladı. Sahip olduklarımızın, ulaştığımız düzeyin, hepimizi kapsaması, demokratik, eşitlikçi, çoğulcu yaklaşımlarla, daha iyi bir geleceğe taşınmasını sağlayacak Demokratik Hukuk Devletinin inşasının tamamlanması vazgeçilmez öncelik haline getirilmelidir.

YAŞADIĞIMIZ HAYATLA UYUMLU SİYASET

Türkiye’ de yaşanan hayatın olağan akışıyla uyumlu sürdürülebilirliği sağlayabilecek siyasete ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye siyasetinin sahip olduğu birikim, deneyim, mücadele, üretim toplumu düzeninin tamamlanmasına da, bilgi toplumu düzenine uyumu da sağlayabilecek durumda. Üretim toplumuna ulaşmak hedefimizi merkeze alan yüzleşmeler, değişim, demokratik kurumsal dönüşüm başarılamadığı için belirsizlikler, gerilimler, kamplaşmalar aşılamıyor. Önümüzdeki dönemlerin siyasetlerinin, demokratik dönüşümünü tamamlayarak sürdürülebilecek siyasetler olabileceği belli oldu. Demokratik dönüşümlerini öncelik haline getiren, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının tamamlanmasını vazgeçilmezliğe taşıyabilen siyasetlerin başarılı olacağı döneme girildi.

Ege depreminde kaybettiklerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyor. Bütün toplumun acısını paylaşıyorum.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Mustafa Okçu tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/5666729/mustafa-okcu/kapsayici-siyaset