YENİ BİR TÜRKİYE HİKAYESİ İHTİYACI

Mustafa Okçu
Mustafa Okçu

Herkes, hepimiz, yeni bir Türkiye hikayesi üretebileceğimize inanıyoruz. Mücadelelerimiz, ödediğimiz bedeller, acılarımız, sevinçlerimiz, yaşadıklarımız bunu hak ettiğimizi hissettiriyor. Hepimizin beklediği, büyük toplumsal dönüşümü başararak yeni bir Türkiye hikayesini üretebileceğimizi biliyoruz. İçerisinde bulunduğumuz dönem, yaşadıklarımız alternatif siyasetin zorunluluğunu ortaya çıkarıyor.  Yaşadıklarımızı, anlamaya ve anlamlandırmaya, kapsayıcı sürdürülebilirlikleri kabul edilebilirliğe taşıyacak farklılıklara ihtiyacımız var.

KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMAYAN YAKLAŞIM

İçerisinde bulunduğumuz koşulları, imkanlarımızı, ulaştığımız düzeyi verimli olarak değerlendiremediğimiz için bir birimizi dışarıda bırakan, ötekileştiren yaklaşımları aşamıyoruz. Büyük mücadeleler verirken, bedeller öderken, acıları ve sevinçleri yaşarken, doğrularla birlikte yanlışları ve hataları da yaşadık. Çözmeye yetemediklerimiz için baş edemediklerimizle ilgili bir birimizi suçladık, dışarıda bıraktık, ötekileştirdik. Bir birimize söylemememiz gerekenleri söyledik. Bizim dışımızdaki doğruları, farklılıkları kabullenmedik. Herkese, hepimize ihtiyaç duyulan dönemlerde, sorunlarda, ihtiyaç ve beklentilerde, birliği, beraberliği istedik, seslendirdik, bekledik ancak, uygun yaklaşımları sergileyemedik. Bizim bulunduğumuz yer en doğrudur, en uygundur, her kes buna uyarsa, birlik, beraberlik sağlanır sandık. Yaşadıklarımızı, gerçeklerimizi kabullenip, seslendirebilen, yüzleşebilen, daha iyiyi sahiplenen, yansıtan, hissettiren, uygun çalışmaları üreten siyasete ihtiyaç duyuyoruz. 

GERÇEKLİĞİMİZİ KABULLENEN, GELECEĞİMİZİ İNŞA EDECEK SİYASET 

İhtiyaç duyduğumuz, beklediğimiz yeni bir Türkiye hikayesini üretebilecek yaklaşımı ortaya çıkarmak için İhtiyaç duyduğumuz siyaset, verilen hiçbir mücadeleyi, çalışmayı, başarıyı, sevinci, doğruyu, yanlışı, eksiği dışarıda bırakmayacak, ötekileştirmeyecek siyasettir. Büyük toplumsal dönüşümü, hepimizi, her şeyi gerçeklik olarak kabullenen, katılımını, katkısını sağlayan yaklaşımlarla başarılı olabileceğimiz belli oldu. Her kes bir birine, sen varsan başarabiliriz, sen yoksan olmaz diyebilecek duruma geldi. Yaşanmışlıklarımız, yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız, doğrularımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz, acılarımız, sevinçlerimiz ortak ve bir birimizle ilişkili bu anlaşıldı. Herkesin, eşitliğini, özgürlüğünü, farklılıklarını kapsayan, demokratik sürdürülebilirliğimizi sağlayan ortak temel kurallarımızı, kurullarımızı, kurumlarımızı yansıtan Demokratik Hukuk Devletini inşa edebilecek siyaseti üretebilmeliyiz.

YÜZLEŞMEK VE İNŞA ETMEK

Yaşadıklarımızla, doğrularımızla, yanlışlarımızla, eksiklerimizle, sevinçlerimiz ve acılarımızla yüzleşebilirsek, içerisinde bulunduğumuz konumu kabullenip, aşabilecek, yeni bir Türkiye hikayesini üretebilecek dinamizmle bütünleşebiliriz. Yapılanlarla, yapılamayanlarla, doğrularla, yanlışlarla, eksiklerle hepimizin, her kesin bir şekilde ilişkisi var. İçerisinde bulunduğumuz konum, yaşadıklarımız, toplumsal gerçekliğimiz bunu yok sayamayız, kabullenmek zorundayız. Yaşadıklarımızı, mücadelelerimizi, doğrularımızı, yanlışlarımızı yeniden yaşamak imkanımız yok. Yüzleşebilirsek, tartışıp, değerlendirebilirsek, en verimli dersleri çıkarıp, geleceği inşa edebilmek için yararlanabiliriz.

ÜRETİLEN VE YAŞANAN HER DOĞRU, YENİ BİR TÜRKİYE HİYAYESİNE KATILIM VE KATKIDIR

Yeni bir Türkiye hikayesine katılmak, katkı vermek için hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi beklememiz gerekmiyor. Bizi, hepimizi gözeten, yok saymayan, katkı veren her şey yeni Türkiye hikayesine katılmaktır, katkıdır. Hayatın her hangi bir alanında, yaptığımız her hangi bir işle, sürdürdüğümüz iletişimle ve ilişkiyle, sergilediğimiz, hissettirdiğimiz duyarlılıklarla, yeni bir Türkiye hikayesinin üreticisi, katkı vereni, katılanı haline gelebiliriz. Siyaseti, siyasi partileri, siyaset yapanları, yeni bir Türkiye hikayesinin üretilmesindeki sorumluluklarını yüklenmeye yönlendirebiliriz. Siyaseti, sorunların belirlenmesi, çözüm arayışları, geliştirilen çözüm programları kapsamında yapılan demokratik yarışlara taşıyabiliriz. Yeni bir Türkiye hikayesini üretmek için siyasetin demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşınmasının olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Bulunduğumuz her yerde, yaptığımız işlerde, kapsayıcılığı, demokratikliği, eşitlikçiliği, çoğulculuğu gözeten yaklaşımları sergileyerek, katkı vermeye başlayıp, kendimizi daha iyi hissedebiliriz.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Mustafa Okçu tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/5860764/mustafa-okcu/yeni-bir-turkiye-hikayesi-ihtiyaci