ABD, Türkiye’ye yaptırım kararı almış!

M.Zeki Canşi
M.Zeki Canşi

ABD, Türkiye'ye yaptırım kararı almış. ABD zaten her zaman Türkiye'ye karşı mesafeli ve yaptırım içinde... ABD, her daim "ya benimsin, ya kara toprağın" modunda...
ABD, Manyetik alanına alamadığı ülkeleri tehdit ve şantajlarla köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Zaten bunu hep yapıyor.
Papaz hadisesini hatırlayın, bize nasıl da ekonomik abluka uyguladı ve kurlarla Türkiye ekonomosini çökertmeye çalıştı?
Demem o ki, ABD'nin çıkarları oranında onlara dostsun. Çıkarlarına azıcık dokunduğun zaman, müttefiklik ve dostluk hak getire.
Şimdiki yaptırımların gerekçesi, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Ermenistan'a karşı desteklemesi. Ermenistan'ın zulmen işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan sökülüp atılmasında neredeyse birinci derecede Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Elhak, kabul etmek lazım ki, Türkiye olmasaydı Azerbaycan kendi başına bu başarıyı elde edemezdi. Bunu ne Türkiye ne de Azerbaycan gizliyor. Zaten Türkiye için Türkiye neyse, Azerbaycan da odur. Adeta birbirlerinin mütemmim cüzü gibidirler... Aynı inanca ve aynı millete mensuplar. Karşılıklı dayanışmalarından daha doğal bir şey olamaz. Bunun böyle olduğunu bütün dünya alem biliyor da; ABD mi bilmiyor? Keza KKTC de bizler için aynı şekilde...
Yıllardan beri Ermeni mezalimi altında inim inim inleyen Dağlık Karabağ'a Türkiye seyirci kalamzdı, kalmadı da...
ABD, Suud yönetimi gibi emre amade ve kendi halkına ihanet eden sünepe idareciler bekliyor. Türkiye artık o eski Türkiye değil, yöneticileri o eski yöneticiler değil! ABD alışmış varlığını ötekinin yokluğu üzerine bina etmeye, sömürü, istila, zulüm ve hakaretlerle mağdur ve mazlum milletlerin yeraltı ve yerüstü zengin enerji kaynaklarını sömürerek semirmeye...
Artık dünya tek kutuplu bir dünya değil, Türkiye ABD'ye mahkum ve mecbur da değildir. Bir taraftan "müttefikiz" diyeceksin, diğer taraftan tehdit ve şantajlara ara vermeden düşmanlık edeceksin. Bu, çifte standar kabul edilmez.
Kürtçe'de çok güzel bir atasözü vardır. "Kuri keriti bı merıvtayi arekida nabe" Eşek oğlu olmakla insanlık bir arada olmaz. İnsan ya dosttur; ya da düşman. ABD'nin tıpkı o sümürge kimi Arap ülkeleri gibi Türkiye'yi de aynı çizgiye çekmek için zaman zaman "yanaşık düzen eğitimi" vermeye kalkması kabul edilemez. Bu millet gerekirse soğan ekmek yemeğe razı ama kimsenin boyundurluğu altına girerek bal-kaymak yemeğe razı değildir.
Zaman zaman dahili ve harici itlerini üzerimize salarak, zaman zaman da doğrudan müdahalelerde bulunarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışması sabrımızı zorluyor ve giderek ABD'ye karşı olan olumsuz duygularımızı kuvvetlendiriyor. Bu da kendilerinin hayrına olmadığını belirtmek isterim. ABD kendi ayakları üzerinde duran İslam ülkesi istemiyor. Ama bilmesinde fayda vardır ki, Türkiye o kalıba girmez. Halkı kabul etse bile yöneticileri; yöneticileri kabul etse bile halkı bu köleliği kabul etmez. Bu, böyle biline...

- Özgür Kocaeli Gazetesi, M.Zeki Canşi tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/5882857/mzeki-cansi/abd-turkiyeye-yaptirim-karari-almis