2021 yeni bir yıl

Mustafa Okçu
Mustafa Okçu

Yeni olan, farklılığını da içerisinde barındırır. İnsan yaşamının zamanı ve durumuyla ilgili olan farklılık, objelerin, eşyaların, araçlarınki gibi değildir. Yaşadıklarımıza, hissettiklerimize, dokunabildiklerimize, “ insan “a dairdir yeni olan. Farklılık ihtiyacı bazen bizi hiç istemeyeceğimize, yüzleşemeyeceğimize de zorlar. İtiraz edemez, isyanı yaşayamaz, sadece kabullenmekle yetinmek zorunda kalabiliriz. İşte o zaman anlarız yeni bir dönemin başladığını ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını.

“ İNSAN “ A DAİR OLANI KABULLENMEK

Değişen, gelişen, farklılaşan ne varsa insan’ a dairdir.

İnsana dair olmayana, yeni, eski veya başka bir şey demek anlamsızlaşır. İnsanın anlık, dönemsel, doğayı ve birbirlerini yok eden gücünün, kendi yaşamını kolaylaştıramaması ve özgürleştirmemesidir temel sorun. İnsana karşı olana değer yüklemenin hiçbir şey olmadığını herkes bilir aslında. Yok olmakla, yok olabilecek olmakla yüzleşebilen insan, insan’ a dair farklılığı anlamaya başlar. 2020 İnsanı, daha çok kendisiyle kalmak, yüzleşmek zorunda kaldığı için yeni yıla çok daha fazla yeni anlamlar yükleyebiliyor. Sığınacağı, gidebileceği, kaçabileceği başka bir yeri olmadığı için bu yoğunlukta yüzleşebildi kendisiyle. Ne varsa, nasıl yaşayıp hissedebildiyse, dokunabildiklerine yeniden nasıl dokunabilecekse o kadarıyla yetinmeye, kabullenebilmeye zorladı hayat onu.

“ İNSAN “ IN AMAÇ OLMASI

İnsan varsa, canlıysa, yaşıyorsa, neden yok edilebilsin ki diye sormaya başladı insanlar önce kendilerine. İnsanın diğer canlılardan farklı olması, birinin diğerine benzememesi en büyük mucize değil mi ki diye düşündüğünü seslendirebildi.  Düşündüğünü biraz daha yüksek sesle, başkalarının da duyabileceği kadar yüksek söyleyebildi. Daha önceleri de söylüyordu sessizce ancak yeterince duyuramamıştı. Her kesin bir birini duyacağı, iletişim kurup, etkileşebileceği ekonomik ve teknolojik erişime, kullanıma henüz ulaşabildi. Sahip olduklarımızı, ulaştığımız yeri, insanın farklı farklı olması, bir birinden etkilenmesi, bir birini sevmesi, yarışması, değişmesi, gelişmesi sağlamadı mı ki diye sorabildi ve cevap istedi. Neden ulaştığımız konumu farklılıklarımızın sağladığını kabullenmiyoruz diyebildi. Bildiğini, inandığını, yaşadığını, hayalini yüksek sesle söylemekten, diğerlerinin bilmesinden eskisi kadar endişeye kapılmadı, korkmadı. Farklılığı ne olursa olsun, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın iletişim kurabildi, yaşadıklarını paylaşabildi. İnsan yaşamının, farklılıklarının, hayata tutunmak, değişmek, gelişmek tutkusunun en etkili güç olduğunu ilk defa bu yoğunlukta hissetti.  2020’de daha çok kendimizle kalarak, sahip olduklarımızla ve olabileceklerimizle, yaşadıklarımızla ve yaşayabileceklerimizle yüzleşerek, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlamaya başladık.

2021 YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yeni bir yıla ulaştık diye, yeni bir zaman dilimini yaşayacağız diye aniden değişmeyecek her şey. Yeni bir zaman diliminde de “ insan “ yoksa, farklılıklarıyla birlikte bir arada özgürce yaşayamıyorsa, yeterince değişmiş olmayacağız. Yüzleşebildiğimiz, kabullenebildiğimiz kadar yaşamaya devam edeceğiz hayatı. Zamanla, farkına varmadan, düşünüp kurgulamadan, değiştirip, geliştireceğiz yaşamımızı. Kurgulananların, bastırılanların etkisizleşmeye başladığı, doğru ve doğal olana zorlayan sürece giriyoruz. Farklı gördüklerimizi, bizim gibi olmayanları, katlandıklarımızı doğal ve yalın halleriyle daha fazla anlamaya ve bizden biri gibi kabul etmeye başlayabileceğiz belki de. Kim bilir belki de, bizden biri gibi olmayanların varlığını ve birlikteliğini kabullenmek, kendimizi daha iyi hissettirebilecek. Neden farklılığımızı zenginlik olarak yaşayamadığımıza şaşırabiliriz de. Belki de 2021, daha önceki yıllara benziyor olsa bile her zamandan daha yoğun yaşandığı ve paylaşıldığı için yeni bir başlangıç olacak.   

Yeni yılın, hepimize, sağlıklı ve daha mutlu, yeni başlangıçlar getirmesini diliyorum.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Mustafa Okçu tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/5932692/mustafa-okcu/2021-yeni-bir-yil