Sayın Abdurrahman Dilipak, meseleyi biliyor ve anlıyoruz

Alaettin KÖKSAL
Alaettin KÖKSAL

7 Ocak 2021 tarihli makalenizin başlığına okuyucularınızın dikkatine çekmek için, “Mesele, Covid, aşı, 5G, maske değil anlamadınız mı!” cümlenizi,  ruhlar âleminde Yüce Allah söz verip, sözlerinde duran müslümanlar, zalimlerin planlarını biliyor ve anlıyorlar. Yıllardır yazdıklarınızın birçoğunu beğendiğim halde, bazı yazılarınızı yersiz ve zamansız bulduğumu da ifade etmek isterim. 

 Makalenizde yeni bir dünya sistemi kurulmakta olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. “Korku Pandemisi aslında kale surlarında açılan küçük bir delikten başka bir şey değildir. Covid, aşı, maske inanın hiç önemli değil, “ Olacakları bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz!” diyorsunuz.  Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz (s.a.v), sahabeleri uyarmak ve ahiret âlemine yoğunlaşmaları için bu hadisi şerifi buyurması sahabe için tesirli ve anlaşılır olmuştur. Sizlerde bu hadisi şerifi naklederek, günümüzün müslümanlarını uyandırmaya çalıştığınız düşünüyorum.  

Soruyorum sizlere,  Ülkemiz, milletimiz ve İslam ümmeti aleyhinde, zalimlerin açıkça yaptıkları planlarını sadece sizlerin bildiğini, müslümanların bilmediğini ve anlamadığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? Zalimlerin gelecekte ne yapacaklarını tahmin etmenin dışında kesin bir bilginiz var mı?  Müslümanların dünyayı zalimlere bırakacak kadar, şuursuz, tembel ve korkak olduklarını mı düşünüyorsunuz? Bu şekilde düşünüyorsanız, önce kendinize, sonra meselelere vakıf insanlara haksızlık yaparsınız.   

 İnsan dediğimiz varlık, Hz. Âdem’den (a.s.)günümüze ve kıyamette kadar, Hakka ve Batıla dayalı birçok sistemler kurmuşlar ve kurmaya devam edeceklerdir.  Dünyayı insanların emrine veren Yüce Allah (CC; Tüm insanlığın huzuru için, ilahi bir sistemi de peygamberleri aracılığıyla insanlara duyurmuştur. İnsanlar tarafından değiştirilmesi mümkün olmayan Kur’an-ı kerimle kayıt altına almıştır. Kıyametin ne zaman kopacağını, hangi sistemin ne zaman iktidara geleceğini, ne zaman yıkılacağını da hiçbir insana bildirmemiştir. 

İnsanların imtihanları gereği, dünyada bazen hak sistem, bazen batıl sistem iktidar olmuştur.  Sistemler güce, kuvvette, hileye bağlı olarak iktidara gelemezler ve iktidarlarını da devam ettiremezler.  Sistemlerin iktidarı, Yüce Allah’ın izniyle nöbet değişikliği ile olmaktadır. Küçük bir aşirette, cihan devleti kurduran, Firavun’u, kızıl denizinde boğan Yüce Allah’tır (CC)  

Makalenizin bir yerinde “Birileri hâlâ oynanan kirli oyunu anlayabilmiş değil, oyalanıyoruz, sürükleniyoruz, zaman kaybediyoruz, İHA, SIHA muhabbetleriyle geleceği ilişkin umutlarla,2023 senaryoları ile o tarihe varmadan başka vadilere savrulabiliriz. Türkiye bu büyük senaryonun tam merkezinde yer alıyor, ama bu ülkede yasama, yürütme, yargı, siyaset, bürokrasi, akademi, medya, STK, sermaye, dini topluluklar, kanaat önderleri sanki bu oyunun farkında değil gibi.”olduklarını söylüyorsunuz. Meseleyi gören sizler, insanları sert bir dille eleştirmek yerine, neden hikmetle uyaramaya çalışmıyorsunuz? 

Müslümanların yapacağı her olumsuz bir hareket yenidünya sistemi hazırlığı içinde olan zalimlerin işine yarayacağını bilen sizler, yanlış olan bir meseleyi  “AKP’nin papatyaları” başlığı altında zamansız ve yersiz olarak gündeme taşıyarak müslümanlar arasında bir gerilime meydan verdiniz.   Amerika’nın kalbi olan kongre binasının basılması, yenidünya sistemi kurmak isteyenlerin açık bir planı olduğu halde, Sizin “papatyalar” çıkışınız, Sayın İlker Başbuğ’un, “Erken seçim olsaydı, Menderes idam edilmezdi.” Sayın Fikri Sağlar’ın, “Başörtülü bir yargıca güvenmiyorum.” Sayın Can Ataklı,  “Sayın Erdoğan, büyük yangınlar, seller, mağlubiyetle sonuçlanan bir savaş sonrası iktidarı bırakır. Bu gibi benzeri açıklamalar, “Büyük senaryonun” Türkiye ayağı mıdır?

Derin düşünen sizler de bilirsiniz ki, insanların yapmaya çalıştıkları Olumlu/ olumsuz planları zaman ayarlı birer projedir.  Bu plan ve projelerin uygulanarak başarılı olup, olmaması Yüce Allah’ın takdirine bağlıdır.  Zalimlerin hilelerini derinlemesine bildiğinizi söyleyen sizlere soruyorum; Şuurlu bir müslüman, zalimlerin yaptıkları hain planlarına karşı, devleti yönetenlerin yaptıklarını yeterli görmeyip, hafife alması doğru bir davranış mıdır?  Zalimlerin gücüne ve hazırladıkları projelerine bakarak, Yenidünya sistemini zalimlerin kuracağına inanabilir mi?  

Makalenizin bir başka yerinde “ GLOBAL RESET’den haberiniz yoksa YENİ BRETTON WOODS ne anlama geliyor bilmiyorsanız. NEURALİNK, STARLİNK, GPT3, HUMANOİT, YUHANNA VAHYI’ inden haberiniz yoksa zaten olacakları anlatsak da anlamanız mümkün değil, kim olursanız olun” diyorsunuz. Bu ifadelerinizle,  İslam ümmetine ve ülkemizin inançlı insanlarına, ne derecede ağır bir hakarette bulunduğunuzu anlayabiliyor musunuz? 

Müslümanların bilmediğini söylediğiniz, zulüm şirketlerinin ürettikleri cihazlar, bilinmeyen sırlar değildir. Mesela Starlink; Amerika uydu şirketi. Neuralink; Teknolojik bir şirketin adıdır. Yenidünya düzencileri, tek yaratıcı olan Yüce Allah’a karşı ilahlık taslamak için, ürettikleri MİKROCİP cihazıyla, insanların beyin sinyallerini alarak ne düşündüklerini öğrenmek ve kontrol altına almanın çalışmasını yapmaya çalışmaktadırlar.  GPT3 dedikleri yapay zekâyla, insana benzeyen robotla  (Humanoit))  Yüce Allah’a harp ilan etmektedirler.  Zalimler bilsinler ki, kim Yüce Allah’a ve Resulüne harp ilan edenler mağlup olacaklardır. 

Global Reset; Büyük sıfırlama her şeyi yeniden planlama. 

Bretton Woods; Amerika’da bir yerleşim bölgesi. 1944 yılında, dolar merkezli uluslararası bir finansal sisteminin konuşulduğu ve kabul edildiği bir yer. Yenidünya sistemi kurmak isteyen ekonomi patronları, dünyayı yeniden sömürmek için dolara bağımlı olmayan yeni bir finansal sistem kurmak istiyorlar. Bunun adını da YENİBRETTON WOODS olarak ilan ediyorlar. Özetle yazmaya çalıştıklarım yeni bir şey değildir.  Tarih boyunca zalimlerin müslümanlara karşı oynadığı tiyatroyu, yeni figüranlara yeniden sahne konulmasından ibarettir.

 Yüce Allah zalimlerin tuzaklarını boşa çıkaracağını bizlere haber veriyor. Yenidünya düzenini zalimler değil, müslümanların kuracağına inanıyorum. Yüce Allah (CC) dinini muzaffer etmek için, müslümanlara yardım edeceğini vaat etmektedir.  Dilerse hidayetlerini artırır veya başka bir kavimi hidayete erdirerek nurunu tamamlar. İnkârcılar ne yaparlarsa yapsınlar, Yüce Allah’ın takdirini değiştiremezler nurunu söndüremezler.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Alaettin KÖKSAL tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/6063052/alaettin-koksal/sayin-abdurrahman-dilipak-meseleyi-biliyor-ve-anliyoruz