Siyasetin işlevi ve yeni siyaset ihtiyacı

Mustafa Okçu
Mustafa Okçu

Siyaset, bütün sorumluluklardan farklı olarak, kendi önceliklerini değil halkın önceliklerini merkeze alan sürdürülebilirlikleri sağlamak zorundadır ve bunun için en zordur. Siyasi sorumlular, halkın iradesiyle belirlenen seçilmişler oldukları için halkın toplam gücünü temsil eden güvenilirliklerdir. Covid-19’un hızlandırdığı daralmalar ve zorlanmalar her ülkeyi farklı arayışlara ve uygulamalara yöneltti. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu koşullar yoğunlaşmasına rağmen Türkiye siyaseti, kendi önceliklerini merkeze alan eğilimlerle politika yapmayı aşamıyor. Halkın öncelikleriyle örtüşmeyen bu yaklaşımlar siyasete duyulan güveni azaltıyor. Halkın gündemi büyük oranda günlük yaşamının sürdürülebilirliğini sağlamakken, siyasetin kendi önceliğini dayatması umutsuzlukları ve gerilimleri artırıyor. 

TÜRKİYE SİYASETİNİN SORUMLULUĞU

Toplumun siyasetin önüne koyduğu dönemsel sorumluluk, hepimizin sahiplenebileceği, temsil edileceği, güven duymamızı sağlayacak, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının tamamlanmasıdır. İktidar partisi, ana muhalefet partisi ve diğer partiler geçtiğimiz dönemlerle ilgili sorumluluklarını, doğrusuyla, yanlışıyla, eksiğiyle tamamladılar. Vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı halkı kapsayan mücadeleler vererek, vesayet sisteminin çözülmesini ve etkisizleşmesini başardılar. Sağlanan kazanımlar, gösterilen kararlılıklar, verilen mücadeleler toplumu, farklı döneme ve dinamizme taşıdı. Vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı halkı temsil sorumluluğunu belirleyici oranda iktidar partisi karşıladı. Halk sorumluluk yüklenen siyaseti artan destekle iktidarda tuttu ve hakim siyaset konumuna taşıdı.  Değişen, yeni ve farklı dinamikleri içerisinde barındıran eğilimler, içerisinde bulunduğumuz dönemle ilgili beklentilerini, her oylamada yansıtıyor. Çözülen ve etkisizleşmesi sağlanan vesayet sisteminin yerine, toplumun tamamını kapsayacak, birlikte çalışmayı, üretmeyi, yarışmayı, başarmayı sağlayabilecek, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının başarılması isteniyor. İktidar partisi geçtiğimiz dönemde başarılı olan siyasetini, değişen Türkiye şartlarının ihtiyaçlarını karşılayacak, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşıyamıyor.

YENİ SİYASET İHTİYACI

Değişen Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu siyasetin, kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi, çoğulcu yaklaşımlarla, Demokratik Hukuk Devletinin inşasını başaracak siyaset olduğu belli oldu. Yeni siyaset ihtiyacını karşılayabilmek için vesayet sistemiyle ve sistemin etkisizleşmesini sağlayan yaklaşımlarla, doğruları, yanlışları, eksikleri kapsamında yüzleşmek ihtiyacının olmazsa olmaz olduğu da ortaya çıktı. İktidar partisinin, kazanımları, başarıları, anlayışını ve kadrolarını merkeze alması, kapsayıcılığını ve etkisini tartışmalı hale getirdi. Aşılmasını sağlayacak siyasete ihtiyacını bu konumu oluşturdu. Bu durum, yeni siyaset ihtiyacını karşılayacak anlayışın, demokratik kurumsal sürdürülebilirliklerle yapılmasını vazgeçilmezlik haline taşıdı.

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM İHTİYACININ KARŞILANMASI

Alternatiflik beklenilen konumunda olan ana muhalefet siyaseti, işleyişlerinde, sorumluluk yüklendiği alanlarda en geniş katılımlı demokratik tartışma ve değerlendirmelerle, demokratik yapısal dönüşüm kararı almakla karşı karşıyadır. Demokratik dönüştürücü siyaset alanının yapısal demokratik dönüşüm başarılamadan temsil edilemeyeceğini kabul etmek zorundadır. Yeniden yapılanma çalışmalarıyla, yapısal dönüşümünü gerçekleştirmek, siyasi açılımlarla da alternatif siyaseti, kural, kurul, kurumlarıyla sürdürülebilir hale taşımak durumdadır. Vazgeçilmez toplumsal ihtiyaç haline gelen alternatif siyasetin belirginleştirilmesi ve kabul edilebilirliğe taşınması başarılabilmelidir. 

İKTİDAR VE MUHALEFET İLİŞKİSİ

İktidar siyasetinin sürdürülebilirliğini sağlayan ittifak siyaseti kendi önceliklerini hangi yöntemlerle ve dille gündeme taşımaya çalışırsa çalışsın, karşıtlık üzerinden sürdürülen yaklaşımların etkili olamayacağı ortaya çıktı. İktidar partisi siyasetine, karşılamakla yükümlü olduğu toplumsal dönüşüme ilişkin, yapabildikleri ve yapamadıkları kapsamında alternatiflikler sergilenmelidir. Alternatif demokratik yaklaşımların, demokratik yarış anlayışıyla, uygun iletişim ve etkileşim yöntemleriyle yapılabilmesi de genel geçerli beklenti haline geldi. İktidar partisi siyasetinin, kendi alanına çekerek siyasi gündemi belirlemek girişimleri ise ihtiyaç duyulan yeni siyasi yaklaşımlarla aşılabilirse, çözülmesi ve etkisizleşmesi sağlanabilecektir.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Mustafa Okçu tarafından kaleme alındı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/6136215/mustafa-okcu/siyasetin-islevi-ve-yeni-siyaset-ihtiyaci