Vergi borcuna 18 taksitte yapılandırma

Milyonlarca vatandaşın meraklı beklediği borç yapılandırmada müjdeli haber geldi.  AK Parti’nin sunduğu borçların yeniden yapılandırılması kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre, 30 Nisan 2021 tarihinden önce kesinleşmiş vergi borcu, vergi cezaları, gecikme faizleri, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları ve belediyelerin amme alacaklarında düzenleme geldi.

SU BEDELLERİ DE KAPSAMDA

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021’e kadar olan vergi borçları, vergi cezaları, idari para cezaları ve gecikme faizi borçları yapılandırılacak. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

MTV'DE BÜYÜK KOLAYLIK

Kanunla, her bir taşıt için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

KOVID-19 VE TÜTÜN CEZALARI KAPSAM DIŞI

-Borç yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerini altı, dokuz, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecek.
-Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.
-Bir önceki çıkan yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu ödeyemeyenler de yine bu yapılandırmaya başvurabilecek.
-Dava aşamasındaki amma aşamasındaki yapılandırılacak
-Ancak Kovid-19’la mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.
-Yapılandırılacak tutarların, teklifte öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.
-Borç yapılandırmaya 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

- Özgür Kocaeli Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/7255986/vergi-borcuna-18-taksitte-yapilandirma